Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų. Pagrindinę UAB „EPSO-G“ veiklą sudaro stabilus elektros energijos tiekimas aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimas aukšto slėgio vamzdynais.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 147,105 156,837 234,522 225,246
Cost of goods sold 54,097 46,396 87,795 88,028
Gross profit 93,008 110,441 146,727 137,218
Gross profit margin 63% 70% 63% 61%
Operating expenses 216,849 93,856 101,844 137,579
Operating profit -123,841 16,585 44,883 -361
Operating profit margin -84% 11% 19% -0%
EBITDA 137,370 53,354 87,415 40,465
EBITDA margin 93% 34% 37% 18%
Net profit -13,291 12,647 39,074 -2,796
Net profit margin -9% 8% 17% -1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 115,619 111,075 114,171 118,910
Cost of goods sold 40,158 42,209 45,819 61,098
Gross profit 75,461 68,866 68,352 57,812
Gross profit margin 65% 62% 60% 49%
Operating expenses 54,103 49,288 88,291 46,606
Operating profit 21,358 19,578 -19,939 11,206
Operating profit margin 18% 18% -17% 9%
EBITDA 42,830 40,008 457 31,636
EBITDA margin 37% 36% 0% 27%
Net profit 20,850 14,685 -17,481 8,597
Net profit margin 18% 13% -15% 7%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 726,433 948,674 946,982 629,559
Intangible assets 1,596 1,701 2,138 4,674
Tangible assets 721,298 943,692 941,376 620,438
Financial assets 3,448 3,215 3,368 4,366
Other non-current assets 92 66 100 81
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 174,640 203,449 146,442 140,897
Inventories and prepaid expenses 9,682 7,302 5,709 3,666
Accounts receivable in one year 97,634 124,468 107,971 115,285
Other non-current assets 39,808 38,024 16,044 13,871
Cash and cash equivalents 27,517 33,655 16,718 8,075
Total assets 901,073 1,152,123 1,093,424 770,456
Equity 191,529 202,387 240,413 236,247
Minority share of capital 14,159 12,837 13,509 12,241
Grants and subsidies 108,140 190,609 258,738 22
Liabilities 601,404 759,127 594,273 534,187
Financial liabilities 249,513 391,679 279,162 253,084
Long-term liabilities 376,138 491,985 425,442 362,851
Short-term liabilities 225,266 267,142 168,831 171,336
Equity and liabilities 901,073 1,152,123 1,093,424 770,456
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 946,982 936,054 629,559 618,924
Intangible assets 2,138 4,318 4,674 4,663
Tangible assets 941,376 928,337 620,438 609,758
Financial assets 3,368 3,368 4,366 4,366
Other non-current assets 100 31 81 137
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 146,442 117,141 140,897 139,033
Inventories and prepaid expenses 5,709 5,283 3,666 4,740
Accounts receivable in one year 107,971 98,112 115,285 94,054
Other non-current assets 16,044 12,698 13,871 18,200
Cash and cash equivalents 16,718 1,048 8,075 22,039
Total assets 1,093,424 1,053,195 770,456 757,957
Equity 240,413 253,363 236,247 243,221
Minority share of capital 13,509 12,813 12,241 11,638
Grants and subsidies 258,738 257,664 22 0
Liabilities 594,273 542,168 534,187 514,736
Financial liabilities 279,162 263,756 253,084 232,094
Long-term liabilities 425,442 388,242 362,851 349,930
Short-term liabilities 168,831 153,926 171,336 164,806
Equity and liabilities 1,093,424 1,053,195 770,456 757,957

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -2% 1% 3% -0%
Return on equity (ROE) -6% 6% 18% -1%
Return on capital employed (ROCE) -4% 2% 5% -0%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.28 0.34 0.26 0.33
Current Ratio 0.78 0.76 0.87 0.82
Quick ratio 0.73 0.73 0.83 0.80
Turnover ratios
Asset turnover 0.18 0.15 0.21 0.24
Fixed asset turnover 0.22 0.19 0.25 0.29
Equity turnover 0.70 0.80 1.06 0.95
Profitability ratios
EBITDA margin 93% 34% 37% 18%
Operating profit margin -84% 11% 19% -0%
Net profit margin -9% 8% 17% -1%
Other ratios
Dividends to the State 171.13 425.00 508.00 682.00
Dividends paid / net profit -0.01 0.03 0.01 -0.24
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 3% 3% -0% -1%
Return on equity (ROE) 18% 15% -1% -4%
Return on capital employed (ROCE) 5% 4% -0% -1%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.26 0.25 0.33 0.31
Current Ratio 0.87 0.76 0.82 0.84
Quick ratio 0.83 0.73 0.80 0.81
Turnover ratios
Asset turnover 0.21 0.21 0.24 0.26
Fixed asset turnover 0.25 0.24 0.29 0.30
Equity turnover 1.06 0.96 0.95 0.94
Profitability ratios
EBITDA margin 37% 36% 0% 27%
Operating profit margin 18% 18% -17% 9%
Net profit margin 18% 13% -15% 7%
Other ratios
Dividends to the State 508.00 682.00
Dividends paid / net profit 0.01 -0.24

Expectations of the state

Target return on equity

8.8%

About the company

 • Official nameUAB „EPSO-G“
 • Legal formPrivate limited liability company (UAB)
 • Company code302826889
 • SectorEnergy
 • Line of businessEnergetikos įmonių grupė
 • Institution representing the StateMinistry of Energy
 • Share belonging to the State100%
http://www.epsog.lt
Return to the State

682 EUR thousand

ROE

11.3%

Number of employees

1,014

Financial data provided as at end-December 2017

Management

 • Rolandas ZukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Ilona VaitkuvienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Rytis Ambrazevičius Nepriklausomas narys, „Baltic Institute of Corporate Governance“ asociacijos prezidentas

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, „ACI Europe“ valdybos narys, VĮ „Oro navigacija“ valdybos narys
 • Valdas VitkauskasNepriklausomas narys, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vyriausiasis bankininkas
 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Information as of: 2018/12/31