Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

„Geoterma“ – tai 1991 metais įsteigta valstybinė įmonė, vėliau reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės pagrindinė veikla yra karšto vandens gamyba Klaipėdos parodomojoje geoterminėje jėgainėje (KPGJ). Šiluma gaminama ją išgaunant iš žemos temperatūros geoterminio vandens ir deginant gamtines dujas. Didžioji dalis šilumos parduodama AB „Klaipėdos energija“.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016
Revenue 2,094 1,253 1,228
Cost of goods sold 2,489 1,450 1,452
Gross profit -395 -198 -223
Gross profit margin -19% -16% -18%
Operating expenses 262 221 259
Operating profit -657 -418 -482
Operating profit margin -31% -33% -39%
EBITDA -121 -3 -45
EBITDA margin -6% -0% -4%
Net profit -465 -369 -456
Net profit margin -22% -29% -37%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Revenue 301 928
Cost of goods sold 548 904
Gross profit -247 23
Gross profit margin -82% 3%
Operating expenses 155 103
Operating profit -402 -80
Operating profit margin -134% -9%
EBITDA -129 85
EBITDA margin -43% 9%
Net profit -360 -96
Net profit margin -119% -10%

Balance sheet

2014 2015 2016
Non-current assets 7,402 6,732 5,822
Intangible assets 0 0 0
Tangible assets 7,402 6,732 5,822
Financial assets 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0
Biological assets 0 0 0
Current assets 490 320 285
Inventories and prepaid expenses 59 49 44
Accounts receivable in one year 414 266 202
Other non-current assets 0 0 0
Cash and cash equivalents 17 6 39
Total assets 7,892 7,052 6,107
Equity -432 -793 -1,348
Minority share of capital 0 0 0
Grants and subsidies 4,566 4,137 3,708
Liabilities 3,758 3,708 3,746
Financial liabilities 3,007 3,104 3,160
Long-term liabilities 1,507 943 394
Short-term liabilities 2,251 2,765 3,353
Equity and liabilities 7,892 7,052 6,107
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Non-current assets 5,822 5,822
Intangible assets 0 0
Tangible assets 5,822 5,822
Financial assets 0 0
Other non-current assets 0 0
Biological assets 0 0
Current assets 285 285
Inventories and prepaid expenses 44 44
Accounts receivable in one year 202 202
Other non-current assets 0 0
Cash and cash equivalents 39 39
Total assets 6,107 6,107
Equity -1,348 -1,348
Minority share of capital 0 0
Grants and subsidies 3,708 3,708
Liabilities 3,746 3,746
Financial liabilities 3,160 3,160
Long-term liabilities 394 394
Short-term liabilities 3,353 3,353
Equity and liabilities 6,107 6,107

Financial ratios

2014 2015 2016
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -6% -5% -7%
Return on equity (ROE) 0% 60% 42%
Return on capital employed (ROCE) 0% -7% -12%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.38 0.44 0.52
Current Ratio 0.22 0.12 0.08
Quick ratio 0.19 0.10 0.07
Turnover ratios
Asset turnover 0.25 0.17 0.19
Fixed asset turnover 0.27 0.18 0.20
Equity turnover -10.23 -2.04 -1.14
Profitability ratios
EBITDA margin -6% -0% -4%
Operating profit margin -31% -33% -39%
Net profit margin -22% -29% -37%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -7% -7%
Return on equity (ROE) 42% 41%
Return on capital employed (ROCE) -12% -13%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.52 0.52
Current Ratio 0.08 0.08
Quick ratio 0.07 0.07
Turnover ratios
Asset turnover 0.19 0.20
Fixed asset turnover 0.20 0.20
Equity turnover -1.14 -1.10
Profitability ratios
EBITDA margin -43% 9%
Operating profit margin -134% -9%
Net profit margin -119% -10%
Other ratios
Dividends to the State 0.00
Dividends paid / net profit 0.00

Expectations of the state

About the company

  • Official nameUAB „Geoterma“
  • Legal formPrivate limited liability company (UAB)
  • Company code123540818
  • SectorEnergy
  • Line of businessŠilumos gamyba
  • Institution representing the StateVĮ Turto bankas
  • Share belonging to the State99.09%
http://geoterma.lt/

Financial data provided as at end-December 2017