Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 921 441 1,028 1,566
Cost of goods sold 421 52 341 466
Gross profit 500 390 687 1,100
Gross profit margin 54% 88% 67% 70%
Operating expenses 261 492 510 903
Operating profit 239 -102 176 196
Operating profit margin 26% -23% 17% 13%
EBITDA 272 -79 199 226
EBITDA margin 30% -18% 19% 14%
Net profit 202 -99 162 162
Net profit margin 22% -23% 16% 10%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 596 205 1,361 275
Cost of goods sold 320 26 440 23
Gross profit 276 179 921 252
Gross profit margin 46% 87% 68% 92%
Operating expenses 172 399 504 354
Operating profit 104 -220 417 -102
Operating profit margin 18% -108% 31% -37%
EBITDA 116 -207 432 -88
EBITDA margin 20% -101% 32% -32%
Net profit 91 -220 383 -102
Net profit margin 15% -108% 28% -37%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 3,354 2,942 2,434 1,938
Intangible assets 1,992 1,673 1,275 875
Tangible assets 1,362 1,269 1,160 1,063
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 656 485 633 956
Inventories and prepaid expenses 82 141 90 99
Accounts receivable in one year 82 16 64 46
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 492 328 478 812
Total assets 4,010 3,427 3,067 2,895
Equity 640 440 602 683
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 3,189 2,782 2,285 1,788
Liabilities 181 205 180 424
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 181 205 180 424
Equity and liabilities 4,010 3,427 3,067 2,895
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 2,434 2,187 1,938 1,676
Intangible assets 1,275 1,068 875 723
Tangible assets 1,160 1,119 1,063 953
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 633 366 956 653
Inventories and prepaid expenses 90 99 99 88
Accounts receivable in one year 64 102 46 306
Other non-current assets 0 50 0 50
Cash and cash equivalents 478 115 812 209
Total assets 3,067 2,553 2,895 2,328
Equity 602 301 683 316
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 2,285 2,041 1,788 1,625
Liabilities 180 211 424 388
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 180 211 424 388
Equity and liabilities 3,067 2,553 2,895 2,328

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 7% -3% 5% 5%
Return on equity (ROE) 37% -18% 31% 25%
Return on capital employed (ROCE) 9% -3% 6% 7%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 3.62 2.36 3.51 2.26
Quick ratio 3.16 1.68 3.01 2.02
Turnover ratios
Asset turnover 0.31 0.12 0.32 0.53
Fixed asset turnover 0.40 0.14 0.38 0.72
Equity turnover 1.69 0.82 1.98 2.44
Profitability ratios
EBITDA margin 30% -18% 19% 14%
Operating profit margin 26% -23% 17% 13%
Net profit margin 22% -23% 16% 10%
Other ratios
Dividends to the State 101.08 0.00 81.00 265.17
Dividends paid / net profit 0.50 0.00 0.50 1.63
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 5% -4% 5% 12%
Return on equity (ROE) 31% -32% 25% 91%
Return on capital employed (ROCE) 6% -4% 7% 15%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 3.51 1.73 2.26 1.68
Quick ratio 3.01 1.26 2.02 1.46
Turnover ratios
Asset turnover 0.32 0.28 0.53 0.67
Fixed asset turnover 0.38 0.33 0.72 0.85
Equity turnover 1.98 1.97 2.44 5.31
Profitability ratios
EBITDA margin 20% -101% 32% -32%
Operating profit margin 18% -108% 31% -37%
Net profit margin 15% -108% 28% -37%
Other ratios
Dividends to the State 81.00 265.17
Dividends paid / net profit 0.50 1.63

Expectations of the state

Target return on equity undefined

About the company

  • Official nameVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
  • Legal formState enterprise (VĮ)
  • Company code121351441
  • SectorOther
  • Line of businessErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
  • Institution representing the StateMinistry of Agriculture
  • Share belonging to the State100%
http://www.gis-centras.lt
Return to the State

267 EUR thousand

ROE

25.5%

Number of employees

84

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • L. e. p. Andrius BalčiūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Marija PetkevičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31