Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 152 192 194 201
Cost of goods sold 0 0 0 0
Gross profit 152 192 194 201
Gross profit margin 100% 100% 100% 100%
Operating expenses -432 1,483 3,999 5,402
Operating profit 584 -1,291 -3,805 -5,201
Operating profit margin 385% -672% -1967% -2588%
EBITDA -35 -1,571 -2,958 -4,531
EBITDA margin -23% -818% -1528% -2254%
Net profit -1,075 -2,385 -3,966 -5,430
Net profit margin -708% -1241% -2050% -2701%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 105 96 105 97
Cost of goods sold 0 0 0 0
Gross profit 105 96 105 97
Gross profit margin 100% 100% 100% 100%
Operating expenses 1,936 2,387 3,015 4,236
Operating profit -1,831 -2,291 -2,910 -4,139
Operating profit margin -1737% -2376% -2782% -4267%
EBITDA -1,295 -1,937 -2,594 -3,285
EBITDA margin -1229% -2009% -2480% -3387%
Net profit -1,911 -2,464 -2,967 -3,942
Net profit margin -1813% -2555% -2836% -4064%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 347,259 385,968 284,284 302,338
Intangible assets 257 133 130 90
Tangible assets 326,460 361,298 276,218 301,775
Financial assets 12,160 19,744 7,759 0
Other non-current assets 8,383 4,794 176 473
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 229,043 185,314 360,584 399,032
Inventories and prepaid expenses 16,793 17,246 120,855 96,171
Accounts receivable in one year 154,327 113,907 172,296 230,586
Other non-current assets 4,782 5,095 11,907 7,768
Cash and cash equivalents 53,141 49,065 55,526 64,507
Total assets 576,302 571,282 644,868 701,370
Equity 111,869 109,484 105,517 100,087
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 454,276 451,165 527,833 588,201
Liabilities 10,158 10,633 11,518 13,082
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 10,158 0 0 0
Short-term liabilities 0 10,633 11,518 13,082
Equity and liabilities 576,302 571,282 644,868 701,370
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 284,284 307,101 302,338 313,429
Intangible assets 130 108 90 73
Tangible assets 276,218 298,924 301,775 297,586
Financial assets 7,759 7,752 0 15,279
Other non-current assets 176 317 473 491
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 360,584 313,936 399,032 334,157
Inventories and prepaid expenses 120,855 112,095 96,171 80,547
Accounts receivable in one year 172,296 141,895 230,586 202,175
Other non-current assets 11,907 9,204 7,768 0
Cash and cash equivalents 55,526 50,742 64,507 51,435
Total assets 644,868 621,037 701,370 647,586
Equity 105,517 103,054 100,087 96,145
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 527,833 497,440 588,201 539,449
Liabilities 11,518 20,543 13,082 11,992
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 11,518 20,543 13,082 11,992
Equity and liabilities 644,868 621,037 701,370 647,586

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -0% -0% -1% -1%
Return on equity (ROE) -1% -2% -4% -5%
Return on capital employed (ROCE) -0% -0% -1% -1%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 17.43 31.31 30.50
Quick ratio 15.81 20.81 23.15
Turnover ratios
Asset turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed asset turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Profitability ratios
EBITDA margin -23% -818% -1528% -2254%
Operating profit margin 385% -672% -1967% -2588%
Net profit margin -708% -1241% -2050% -2701%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -1% -1% -1% -1%
Return on equity (ROE) -4% -4% -5% -7%
Return on capital employed (ROCE) -1% -1% -1% -1%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 31.31 15.28 30.50 27.86
Quick ratio 20.81 9.83 23.15 21.15
Turnover ratios
Asset turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed asset turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Equity turnover 0.00 0.00 0.00 0.00
Profitability ratios
EBITDA margin -1229% -2009% -2480% -3387%
Operating profit margin -1737% -2376% -2782% -4267%
Net profit margin -1813% -2555% -2836% -4064%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00

About the company

 • Official nameVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Legal formState enterprise (VĮ)
 • Company code255450080
 • SectorEnergy
 • Line of businessIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Institution representing the StateMinistry of Energy
 • Special obligationsVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Share belonging to the State100%
http://www.iae.lt/
ROE

-5.3%

Number of employees

1,983

Financial data provided as at end-December 2017

Management

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Tamara LašakonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Rimvydas ŠtilinisNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Andrius BendikasNepriklausomas narys, AB Lietuvos paštas finansų ir administravimo padalinio direktorius
 • Artūras VilimasNepriklausomas narys, RB Rail AS vadovas Lietuvai ir Lenkijai

Information as of: 2018/12/31