Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 644 620 606 492
Cost of goods sold 0 0 606 492
Gross profit 644 620 0 0
Gross profit margin 100% 100% 0% 0%
Operating expenses 648 625 0 0
Operating profit -5 -5 0 0
Operating profit margin -1% -1% 0% 0%
EBITDA 10 20 23 28
EBITDA margin 2% 3% 4% 6%
Net profit 560 581 113 43
Net profit margin 87% 94% 19% 9%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 327 236 256 271
Cost of goods sold 606 0 492 0
Gross profit -278 236 -236 271
Gross profit margin -85% 100% -92% 100%
Operating expenses -278 236 -236 271
Operating profit 0 0 0 0
Operating profit margin 0% 0% 0% 0%
EBITDA 13 15 14 13
EBITDA margin 4% 6% 5% 5%
Net profit 35 25 19 19
Net profit margin 11% 10% 7% 7%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 15,403 4,910 3,551 2,488
Intangible assets 14 10 30 24
Tangible assets 71 59 51 40
Financial assets 15,318 4,842 3,470 2,424
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 19,386 10,851 12,349 13,432
Inventories and prepaid expenses 13,128 12 5 1
Accounts receivable in one year 5,023 2 3 12
Other non-current assets 464 10,838 11,788 986
Cash and cash equivalents 771 0 554 12,433
Total assets 34,789 15,762 15,900 15,920
Equity 15,099 15,680 15,835 15,879
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 19,690 82 65 42
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 507 0 0 0
Short-term liabilities 19,183 82 65 42
Equity and liabilities 34,789 15,762 15,900 15,920
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 3,551 3,531 2,488 3,760
Intangible assets 30 23 24 18
Tangible assets 51 44 40 33
Financial assets 3,470 3,465 2,424 3,710
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 12,349 12,370 13,432 12,165
Inventories and prepaid expenses 5 10 1 0
Accounts receivable in one year 3 42 12 49
Other non-current assets 11,788 3,800 986 938
Cash and cash equivalents 554 8,517 12,433 11,178
Total assets 15,900 15,901 15,920 15,925
Equity 15,835 15,860 15,879 15,897
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 65 41 42 28
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 65 41 42 28
Equity and liabilities 15,900 15,901 15,920 15,925

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 2% 2% 1% 0%
Return on equity (ROE) 4% 4% 1% 0%
Return on capital employed (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 1.01 132.82 191.16 322.11
Quick ratio 0.33 132.67 191.09 322.10
Turnover ratios
Asset turnover 0.02 0.02 0.04 0.03
Fixed asset turnover 0.05 0.06 0.14 0.16
Equity turnover 0.05 0.04 0.04 0.03
Profitability ratios
EBITDA margin 2% 3% 4% 6%
Operating profit margin -1% -1% 0% 0%
Net profit margin 87% 94% 19% 9%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 1% 0% 0% 0%
Return on equity (ROE) 1% 0% 0% 0%
Return on capital employed (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 191.16 299.51 322.11 432.92
Quick ratio 191.09 299.26 322.10 432.91
Turnover ratios
Asset turnover 0.04 0.04 0.03 0.03
Fixed asset turnover 0.14 0.13 0.16 0.14
Equity turnover 0.04 0.04 0.03 0.03
Profitability ratios
EBITDA margin 4% 6% 5% 5%
Operating profit margin 0% 0% 0% 0%
Net profit margin 11% 10% 7% 7%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00

Expectations of the state

Target return on equity undefined

About the company

  • Official nameVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Legal formState enterprise (VĮ)
  • Company code110069451
  • SectorOther
  • Line of businessIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Institution representing the StateMinistry of Finance
  • Share belonging to the State100%
http://www.iidraudimas.lt/
Return to the State

4 EUR thousand

ROE

0.3%

Number of employees

21

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • Aurelija MažintienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Laima TankevičiūtėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31