Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

VĮ „Infostruktūra“ įkurta pagal 1992 m. strateginės Lietuvos informacinės infrastruktūros sukūrimo programą „Lietuva 2000“,  įpareigojant ją spręsti valstybės ryšių ir informatikos klausimus. Pagrindinė veiklos sritis – saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimas.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 7,132 8,419 6,580 6,065
Cost of goods sold 6,125 7,167 5,791 4,869
Gross profit 1,007 1,252 789 1,196
Gross profit margin 14% 15% 12% 20%
Operating expenses 810 1,073 1,201 1,024
Operating profit 196 179 -412 172
Operating profit margin 3% 2% -6% 3%
EBITDA 967 963 715 1,202
EBITDA margin 14% 11% 11% 20%
Net profit 224 144 -356 135
Net profit margin 3% 2% -5% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 3,209 3,062 3,003 3,055
Cost of goods sold 3,000 2,370 2,499 2,395
Gross profit 208 692 504 660
Gross profit margin 6% 23% 17% 22%
Operating expenses 723 487 537 513
Operating profit -515 205 -33 147
Operating profit margin -16% 7% -1% 5%
EBITDA 205 750 453 697
EBITDA margin 6% 24% 15% 23%
Net profit -457 211 -76 145
Net profit margin -14% 7% -3% 5%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 5,126 4,731 4,203 3,627
Intangible assets 297 234 101 122
Tangible assets 4,830 4,497 4,032 3,460
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 69 44
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 2,958 2,716 2,198 2,709
Inventories and prepaid expenses 101 104 82 231
Accounts receivable in one year 284 474 562 237
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 2,573 2,137 1,554 2,241
Total assets 8,084 7,447 6,401 6,336
Equity 4,907 4,899 5,401 5,524
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 1,609 1,119 3 0
Liabilities 1,569 1,428 997 811
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 11
Short-term liabilities 1,569 1,428 997 800
Equity and liabilities 8,084 7,447 6,401 6,336
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 4,203 3,902 3,627 3,197
Intangible assets 101 96 122 93
Tangible assets 4,032 3,736 3,460 3,060
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 69 69 44 44
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 2,198 2,558 2,709 3,151
Inventories and prepaid expenses 82 26 231 169
Accounts receivable in one year 562 961 237 919
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 1,554 1,572 2,241 2,062
Total assets 6,401 6,460 6,336 6,349
Equity 5,401 5,612 5,524 5,584
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 3 1 0 0
Liabilities 997 847 811 765
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 11 0
Short-term liabilities 997 847 800 765
Equity and liabilities 6,401 6,460 6,336 6,349

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 4% 3% -4% 4%
Return on equity (ROE) 6% 5% -5% 4%
Return on capital employed (ROCE) 6% 4% -6% 5%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 1.89 1.90 2.20 3.39
Quick ratio 1.82 1.83 2.12 3.10
Turnover ratios
Asset turnover 0.89 1.08 0.95 0.95
Fixed asset turnover 1.54 1.71 1.48 1.55
Equity turnover 1.48 1.72 1.26 1.11
Profitability ratios
EBITDA margin 14% 11% 11% 20%
Operating profit margin 3% 2% -6% 3%
Net profit margin 3% 2% -5% 2%
Other ratios
Dividends to the State 112.31 71.99 0.00 92.53
Dividends paid / net profit 0.50 0.50 0.00 0.69
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -4% -2% 4% 3%
Return on equity (ROE) -5% -3% 4% 3%
Return on capital employed (ROCE) -6% -4% 5% 4%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 2.20 3.02 3.39 4.12
Quick ratio 2.12 2.99 3.10 3.90
Turnover ratios
Asset turnover 0.95 0.94 0.95 0.95
Fixed asset turnover 1.48 1.46 1.55 1.71
Equity turnover 1.26 1.19 1.11 1.08
Profitability ratios
EBITDA margin 6% 24% 15% 23%
Operating profit margin -16% 7% -1% 5%
Net profit margin -14% 7% -3% 5%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 92.53
Dividends paid / net profit 0.00 0.69

Expectations of the state

Target return on equity

6.6%

About the company

  • Official nameVĮ „Infostruktūra“
  • Legal formState enterprise (VĮ)
  • Company code121738687
  • SectorOther
  • Line of businessIT paslaugos
  • Institution representing the StateMinistry of National Defence
  • Share belonging to the State100%
http://www.is.lt/
Return to the State

200 EUR thousand

ROE

4.1%

Number of employees

56

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • Algimantas InčiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Jolita EidukonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

  • Antanas AleknavičiusKrašto apsaugos ministerijos Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vedėjas

Information as of: 2018/12/31