Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras įvairių profesijų specialistus rengia nuo 1958 m. 1993 m. Mokymo kursų kombinatas buvo įregistruotas ir pervadintas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru. Pagrindinė centro veikla – teikti kokybiškas profesijos mokymo paslaugas, tenkinti Kauno regiono ir kitų rajonų profesinio mokymo poreikius.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 417 1,168 949 828
Cost of goods sold 234 373 361 325
Gross profit 183 795 587 503
Gross profit margin 44% 68% 62% 61%
Operating expenses 315 379 441 458
Operating profit -132 416 146 45
Operating profit margin -32% 36% 15% 5%
EBITDA 32 440 168 84
EBITDA margin 8% 38% 18% 10%
Net profit -112 353 120 40
Net profit margin -27% 30% 13% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 375 434 395 326
Cost of goods sold 186 157 168 159
Gross profit 190 277 227 167
Gross profit margin 51% 64% 57% 51%
Operating expenses 272 219 240 159
Operating profit -82 58 -13 7
Operating profit margin -22% 13% -3% 2%
EBITDA -72 73 11 24
EBITDA margin -19% 17% 3% 7%
Net profit -74 47 -7 4
Net profit margin -20% 11% -2% 1%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 339 352 355 431
Intangible assets 0 0 0 0
Tangible assets 198 226 230 306
Financial assets 125 126 125 125
Other non-current assets 17 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 400 832 775 339
Inventories and prepaid expenses 5 6 5 4
Accounts receivable in one year 72 146 154 169
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 323 679 617 166
Total assets 739 1,183 1,130 770
Equity 679 1,032 1,002 629
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 15
Liabilities 59 151 128 127
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 59 151 128 127
Equity and liabilities 739 1,183 1,130 770
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 355 455 431 422
Intangible assets 0 0 0 0
Tangible assets 230 330 306 297
Financial assets 125 125 125 125
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 775 496 339 275
Inventories and prepaid expenses 5 3 4 17
Accounts receivable in one year 154 236 169 137
Other non-current assets 0 0 0 53
Cash and cash equivalents 617 258 166 68
Total assets 1,130 951 770 697
Equity 1,002 647 629 436
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 15 9
Liabilities 128 305 127 253
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 128 305 127 253
Equity and liabilities 1,130 951 770 697

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -13% 37% 10% 4%
Return on equity (ROE) -14% 41% 12% 5%
Return on capital employed (ROCE) -16% 49% 14% 6%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 6.73 5.51 6.06 2.66
Quick ratio 6.64 5.47 6.02 2.63
Turnover ratios
Asset turnover 0.48 1.22 0.81 0.87
Fixed asset turnover 1.48 3.38 2.62 2.11
Equity turnover 0.53 1.36 0.92 1.02
Profitability ratios
EBITDA margin 8% 38% 18% 10%
Operating profit margin -32% 36% 15% 5%
Net profit margin -27% 30% 13% 5%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 81.27 121.53 29.35
Dividends paid / net profit 0.00 0.42 1.88 1.35
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 10% -2% 4% -0%
Return on equity (ROE) 12% -3% 5% -1%
Return on capital employed (ROCE) 14% -3% 6% -1%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 6.06 1.63 2.66 1.09
Quick ratio 6.02 1.62 2.63 1.02
Turnover ratios
Asset turnover 0.81 0.75 0.87 0.87
Fixed asset turnover 2.62 2.02 2.11 1.64
Equity turnover 0.92 0.92 1.02 1.33
Profitability ratios
EBITDA margin -19% 17% 3% 7%
Operating profit margin -22% 13% -3% 2%
Net profit margin -20% 11% -2% 1%
Other ratios
Dividends to the State 121.53 29.35
Dividends paid / net profit 1.88 1.35

Expectations of the state

Target return on equity undefined

About the company

  • Official nameUAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras
  • Legal formPrivate limited liability company (UAB)
  • Company code133663153
  • SectorOther
  • Line of businessSuaugusiųjų profesinis mokymas
  • Institution representing the StateVĮ Turto bankas
  • Share belonging to the State54.18%
http://www.pmc.lt/
Return to the State

54 EUR thousand

ROE

4.9%

Number of employees

29

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • Viačislavas NovikovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Laima ŽitkienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31