Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

UAB ,,Lietuvos monetų” kalykla įsteigta Lietuvos Vyriausybės nutarimu 1990 m. Bendrovė gamina aukščiausios kokybės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartines ir kolekcines monetas, valstybės apdovanojimo ženklus (ordinus ir medalius), teikia dizaino paslaugas ir gamina medalius, ženklus, ženklelius, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, vykdo kolekcinių (proginių) monetų ir medalių mažmeninę prekybą.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 14,008 12,862 4,162 7,836
Cost of goods sold 12,025 11,515 4,026 7,007
Gross profit 1,983 1,347 136 829
Gross profit margin 14% 10% 3% 11%
Operating expenses 612 647 550 559
Operating profit 1,371 700 -414 270
Operating profit margin 10% 5% -10% 3%
EBITDA 1,619 973 -111 568
EBITDA margin 12% 8% -3% 7%
Net profit 1,149 634 -423 306
Net profit margin 8% 5% -10% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 1,670 4,494 3,342 3,570
Cost of goods sold 1,429 3,963 3,044 3,131
Gross profit 242 531 298 438
Gross profit margin 14% 12% 9% 12%
Operating expenses 327 232 326 326
Operating profit -86 299 -29 113
Operating profit margin -5% 7% -1% 3%
EBITDA 58 458 110 251
EBITDA margin 3% 10% 3% 7%
Net profit -103 251 55 101
Net profit margin -6% 6% 2% 3%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 3,603 4,065 3,825 3,606
Intangible assets 6 11 17 14
Tangible assets 3,493 3,943 3,707 3,480
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 104 111 101 112
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 5,116 3,546 2,337 3,897
Inventories and prepaid expenses 3,023 1,635 2,173 3,340
Accounts receivable in one year 97 915 127 260
Other non-current assets 0 0 0 297
Cash and cash equivalents 1,996 996 38 0
Total assets 8,719 7,610 6,162 7,503
Equity 7,191 6,802 5,116 5,422
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 1,529 809 1,046 2,082
Financial liabilities 0 500 831 654
Long-term liabilities 0 0 454 377
Short-term liabilities 1,529 809 592 1,705
Equity and liabilities 8,719 7,610 6,162 7,503
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 3,825 3,713 3,606 3,490
Intangible assets 17 14 14 12
Tangible assets 3,707 3,598 3,480 3,366
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 101 101 112 113
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 2,337 2,622 3,897 3,151
Inventories and prepaid expenses 2,173 2,238 3,340 2,323
Accounts receivable in one year 127 314 260 749
Other non-current assets 0 0 297 0
Cash and cash equivalents 38 71 0 80
Total assets 6,162 6,335 7,503 6,641
Equity 5,116 5,410 5,422 5,523
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 1,046 925 2,082 1,118
Financial liabilities 831 492 654 871
Long-term liabilities 454 454 377 338
Short-term liabilities 592 471 1,705 780
Equity and liabilities 6,162 6,335 7,503 6,641

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 15% 8% -6% 4%
Return on equity (ROE) 17% 9% -7% 6%
Return on capital employed (ROCE) 21% 10% -7% 5%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.07 0.13 0.09
Current Ratio 3.35 4.38 3.95 2.29
Quick ratio 1.37 2.36 0.28 0.33
Turnover ratios
Asset turnover 1.86 1.58 0.60 1.15
Fixed asset turnover 3.88 3.35 1.05 2.11
Equity turnover 2.11 1.84 0.70 1.49
Profitability ratios
EBITDA margin 12% 8% -3% 7%
Operating profit margin 10% 5% -10% 3%
Net profit margin 8% 5% -10% 4%
Other ratios
Dividends to the State 1,022.49 700.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.89 1.10 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -6% 2% 4% 2%
Return on equity (ROE) -7% 3% 6% 3%
Return on capital employed (ROCE) -7% 4% 5% 2%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.13 0.08 0.09 0.13
Current Ratio 3.95 5.57 2.29 4.04
Quick ratio 0.28 0.82 0.33 1.06
Turnover ratios
Asset turnover 0.60 0.92 1.15 1.07
Fixed asset turnover 1.05 1.60 2.11 1.92
Equity turnover 0.70 1.10 1.49 1.26
Profitability ratios
EBITDA margin 3% 10% 3% 7%
Operating profit margin -5% 7% -1% 3%
Net profit margin -6% 6% 2% 3%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00

Expectations of the state

Target return on equity

5.5%

About the company

 • Official nameUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Legal formPrivate limited liability company (UAB)
 • Company code110052936
 • SectorOther
 • Line of businessMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Institution representing the StateBank of Lithuania
 • Share belonging to the State100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

5.8%

Number of employees

59

Financial data provided as at end-December 2017

Management

 • Saulius VaitiekūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Saulius LiugaĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Linas ČereškaNepriklausomas narys, UAB „Bureau Veritas Lit“ direktorius

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Vaidas CibasLietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė, UAB „Keturi mazgai“ direktorė
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys, UAB „Mikrovisata“ generalinis direktorius
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Eurosistemos operacijų skyriaus viršininkas

Information as of: 2018/12/31