Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

VĮ „Problematika“ įkurta 1991 metais, o 2011 metų balandį perregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonės veikla – kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių laboratoriniai bandymai ir analizė, automobilių kelių ir jų statinių techninė kokybės kontrolė ir techninė priežiūra, kelių statybinių medžiagų sertifikavimas ir šių medžiagų (gaminių) normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (licencinė priežiūra) ir kita.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 3,938 3,809 5,359 6,938
Cost of goods sold 2,766 2,444 3,346 4,227
Gross profit 1,172 1,365 2,013 2,710
Gross profit margin 30% 36% 38% 39%
Operating expenses 923 846 876 903
Operating profit 248 519 1,138 1,807
Operating profit margin 6% 14% 21% 26%
EBITDA 513 807 1,473 2,141
EBITDA margin 13% 21% 27% 31%
Net profit 243 458 984 1,569
Net profit margin 6% 12% 18% 23%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 3,465 2,288 4,650 1,943
Cost of goods sold 2,074 1,520 2,707 1,427
Gross profit 1,391 768 1,943 516
Gross profit margin 40% 34% 42% 27%
Operating expenses 408 587 317 411
Operating profit 983 181 1,626 105
Operating profit margin 28% 8% 35% 5%
EBITDA 1,146 349 1,792 264
EBITDA margin 33% 15% 39% 14%
Net profit 853 155 1,414 103
Net profit margin 25% 7% 30% 5%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 3,021 4,010 3,198 5,880
Intangible assets 6 1 9 24
Tangible assets 2,185 2,981 3,040 5,703
Financial assets 684 885 0 0
Other non-current assets 146 143 149 154
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 4,526 3,456 4,968 3,687
Inventories and prepaid expenses 164 200 318 227
Accounts receivable in one year 647 714 678 772
Other non-current assets 1,055 1,057 203 0
Cash and cash equivalents 2,661 1,486 3,769 2,687
Total assets 7,547 7,466 8,166 9,567
Equity 7,247 7,205 7,685 8,395
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 300 261 481 1,172
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 300 261 481 1,172
Equity and liabilities 7,547 7,466 8,166 9,567
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 3,198 3,984 5,880 6,560
Intangible assets 9 15 24 25
Tangible assets 3,040 3,821 5,703 6,382
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 149 149 154 154
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 4,968 4,060 3,687 2,028
Inventories and prepaid expenses 318 412 227 158
Accounts receivable in one year 678 1,436 772 1,151
Other non-current assets 203 0 0 0
Cash and cash equivalents 3,769 2,211 2,687 719
Total assets 8,166 8,044 9,567 8,588
Equity 7,685 7,008 8,395 7,275
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 0 0 0 0
Liabilities 481 1,036 1,172 1,313
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 481 1,036 1,172 1,313
Equity and liabilities 8,166 8,044 9,567 8,588

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 3% 6% 13% 18%
Return on equity (ROE) 3% 6% 13% 20%
Return on capital employed (ROCE) 4% 7% 15% 22%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 15.07 13.24 10.32 3.15
Quick ratio 14.52 12.48 9.66 2.95
Turnover ratios
Asset turnover 0.51 0.51 0.68 0.78
Fixed asset turnover 1.30 1.08 1.49 1.53
Equity turnover 0.53 0.53 0.72 0.86
Profitability ratios
EBITDA margin 13% 21% 27% 31%
Operating profit margin 6% 14% 21% 26%
Net profit margin 6% 12% 18% 23%
Other ratios
Dividends to the State 507.28 504.33 859.11 1,244.23
Dividends paid / net profit 2.08 1.10 0.87 0.79
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 13% 13% 18% 18%
Return on equity (ROE) 13% 15% 20% 21%
Return on capital employed (ROCE) 15% 17% 22% 24%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 10.32 3.92 3.15 1.54
Quick ratio 9.66 3.52 2.95 1.42
Turnover ratios
Asset turnover 0.68 0.74 0.78 0.79
Fixed asset turnover 1.49 1.62 1.53 1.25
Equity turnover 0.72 0.83 0.86 0.92
Profitability ratios
EBITDA margin 33% 15% 39% 14%
Operating profit margin 28% 8% 35% 5%
Net profit margin 25% 7% 30% 5%
Other ratios
Dividends to the State 859.11 1,244.23
Dividends paid / net profit 0.87 0.79

Expectations of the state

Target return on equity

5.6%

About the company

 • Official nameAB „Problematika“
 • Legal formPublic limited liability company (AB)
 • Company code120721845
 • SectorOther
 • Line of businessStatybų analizė
 • Institution representing the StateMinistry of Transport and Communications
 • Share belonging to the State100%
http://www.problematika.lt/
Return to the State

1.2 EUR milion

ROE

19.5%

Number of employees

107

Financial data provided as at end-December 2017

Management

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Nijolė PečiulienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31

Board of Directors

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių katedros docentas

Information as of: 2018/12/31