Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

2001 m. liepos 20 d. įsteigta valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). RATA įkurta sutvarkyti ir palaidoti jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, susidarančias Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo ir jos išmontavimo metu, o taip pat surinkti, apdoroti ir palaidoti mokslinių tyrimų, sveikatos priežiūros institucijų bei pramonės įmonių veikloje atsirandančias radioaktyviąsias atliekas.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 38 15 21 26
Cost of goods sold 11 5 12 24
Gross profit 27 10 9 1
Gross profit margin 72% 64% 43% 5%
Operating expenses 24 12 16 24
Operating profit 3 -2 -7 -23
Operating profit margin 8% -15% -33% -89%
EBITDA 16 10 6 -10
EBITDA margin 43% 66% 28% -41%
Net profit 3 -1 -7 -23
Net profit margin 8% -9% -33% -89%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 12 16 9 29
Cost of goods sold 9 6 19 6
Gross profit 2 11 -9 23
Gross profit margin 21% 65% -100% 79%
Operating expenses 6 8 16 2
Operating profit -4 3 -26 21
Operating profit margin -30% 18% -276% 71%
EBITDA 3 9 -20 21
EBITDA margin 23% 56% -210% 71%
Net profit -4 3 -26 15
Net profit margin -30% 18% -276% 51%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 215 250 198 151
Intangible assets 0 3 2 1
Tangible assets 215 247 196 151
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 119 121 124 186
Inventories and prepaid expenses 2 1 4 1
Accounts receivable in one year 1 1 1 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 116 119 120 185
Total assets 334 370 322 338
Equity 156 163 157 134
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 161 196 156 172
Liabilities 17 11 10 32
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 1 0 0
Short-term liabilities 17 10 10 32
Equity and liabilities 334 370 322 338
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 198 174 151 135
Intangible assets 2 1 1 0
Tangible assets 196 173 151 135
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 124 73 186 159
Inventories and prepaid expenses 4 4 1 5
Accounts receivable in one year 1 1 0 1
Other non-current assets 0 1 0 0
Cash and cash equivalents 120 67 185 154
Total assets 322 248 338 294
Equity 157 160 134 149
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 156 43 172 89
Liabilities 10 45 32 56
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 10 45 32 56
Equity and liabilities 322 248 338 294

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 1% -0% -2% -7%
Return on equity (ROE) 2% -1% -4% -16%
Return on capital employed (ROCE) 1% -0% -2% -7%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 7.12 11.89 12.82 5.84
Quick ratio 7.02 11.75 12.39 5.81
Turnover ratios
Asset turnover 0.10 0.04 0.06 0.08
Fixed asset turnover 0.15 0.06 0.09 0.15
Equity turnover 0.23 0.09 0.13 0.18
Profitability ratios
EBITDA margin 43% 66% 28% -41%
Operating profit margin 8% -15% -33% -89%
Net profit margin 8% -9% -33% -89%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -2% -0% -7% -4%
Return on equity (ROE) -4% -0% -16% -7%
Return on capital employed (ROCE) -2% -0% -7% -5%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 12.82 1.62 5.84 2.83
Quick ratio 12.39 1.53 5.81 2.75
Turnover ratios
Asset turnover 0.06 0.09 0.08 0.14
Fixed asset turnover 0.09 0.14 0.15 0.25
Equity turnover 0.13 0.17 0.18 0.25
Profitability ratios
EBITDA margin 23% 56% -210% 71%
Operating profit margin -30% 18% -276% 71%
Net profit margin -30% 18% -276% 51%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00

About the company

  • Official nameVĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
  • Legal formState enterprise (VĮ)
  • Company code210083110
  • SectorOther
  • Line of businessRadioaktyvių atliekų tvarkymas ir laidojimas
  • Institution representing the StateMinistry of Energy
  • Share belonging to the State100%
http://rata.lt/
ROE

-15.7%

Number of employees

23

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • Ana SelčinskienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • BDO auditas ir apskaita, UAB įgaliotas asmuo Vilma ŽukauskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31