Valdymo koordinavimo centras

State Owned Enterprises

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas 2002 metais, toliau atlieka viešosios įstaigos Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras 1998 metais pradėtus ir vykdytus darbus. Įmonė padeda kurti ir įgyvendinti pagrindines Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) dalis – Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą, Gyvulių registrą ir Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemą.

Financial results

P/L Statment

2014 2015 2016 2017
Revenue 528 554 727 674
Cost of goods sold 110 114 124 184
Gross profit 418 440 603 490
Gross profit margin 79% 79% 83% 73%
Operating expenses 425 923 594 724
Operating profit -7 -483 9 -234
Operating profit margin -1% -87% 1% -35%
EBITDA 258 -80 389 79
EBITDA margin 49% -14% 54% 12%
Net profit -7 -480 7 -234
Net profit margin -1% -87% 1% -35%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Revenue 295 398 276 431
Cost of goods sold 77 89 95 112
Gross profit 218 309 181 319
Gross profit margin 74% 78% 65% 74%
Operating expenses 286 323 401 420
Operating profit -68 -13 -221 -101
Operating profit margin -23% -3% -80% -24%
EBITDA 125 157 -78 -4
EBITDA margin 42% 39% -28% -1%
Net profit -58 -13 -221 -101
Net profit margin -20% -3% -80% -24%

Balance sheet

2014 2015 2016 2017
Non-current assets 3,369 3,095 2,747 2,643
Intangible assets 599 409 278 352
Tangible assets 2,770 2,685 2,469 2,292
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 805 630 974 1,195
Inventories and prepaid expenses 181 128 142 184
Accounts receivable in one year 38 4 1 2
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 586 497 832 1,009
Total assets 4,174 3,724 3,721 3,839
Equity 2,892 2,419 2,364 2,108
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 978 961 1,083 1,340
Liabilities 304 345 274 391
Financial liabilities 7 0 0 0
Long-term liabilities 7 0 0 0
Short-term liabilities 297 345 274 391
Equity and liabilities 4,174 3,724 3,721 3,839
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Non-current assets 2,747 2,484 2,643 2,358
Intangible assets 278 205 352 263
Tangible assets 2,469 2,279 2,292 2,095
Financial assets 0 0 0 0
Other non-current assets 0 0 0 0
Biological assets 0 0 0 0
Current assets 974 1,942 1,195 1,888
Inventories and prepaid expenses 142 303 184 307
Accounts receivable in one year 1 0 2 2
Other non-current assets 0 0 0 0
Cash and cash equivalents 832 1,639 1,009 1,579
Total assets 3,721 4,426 3,839 4,246
Equity 2,364 2,351 2,108 2,006
Minority share of capital 0 0 0 0
Grants and subsidies 1,083 1,547 1,340 1,567
Liabilities 274 529 391 673
Financial liabilities 0 0 0 0
Long-term liabilities 0 0 0 0
Short-term liabilities 274 529 391 673
Equity and liabilities 3,721 4,426 3,839 4,246

Financial ratios

2014 2015 2016 2017
Capital return ratios
Return on assets (ROA) -0% -12% 0% -6%
Return on equity (ROE) -0% -18% 0% -10%
Return on capital employed (ROCE) -0% -13% 0% -7%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 2.71 1.83 3.56 3.05
Quick ratio 2.10 1.46 3.04 2.58
Turnover ratios
Asset turnover 0.12 0.14 0.20 0.18
Fixed asset turnover 0.16 0.17 0.29 0.25
Equity turnover 0.21 0.21 0.29 0.30
Profitability ratios
EBITDA margin 49% -14% 54% 12%
Operating profit margin -1% -87% 1% -35%
Net profit margin -1% -87% 1% -35%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Capital return ratios
Return on assets (ROA) 0% -2% -6% -7%
Return on equity (ROE) 0% -3% -10% -15%
Return on capital employed (ROCE) 0% -2% -7% -9%
Capital structure and liquidity ratios
Debt / asset ratio (D/A) 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 3.56 3.67 3.05 2.81
Quick ratio 3.04 3.10 2.58 2.35
Turnover ratios
Asset turnover 0.20 0.16 0.18 0.16
Fixed asset turnover 0.29 0.27 0.25 0.29
Equity turnover 0.29 0.29 0.30 0.32
Profitability ratios
EBITDA margin 42% 39% -28% -1%
Operating profit margin -23% -3% -80% -24%
Net profit margin -20% -3% -80% -24%
Other ratios
Dividends to the State 0.00 0.00
Dividends paid / net profit 0.00 0.00

Expectations of the state

Target return on equity undefined

About the company

  • Official nameVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
  • Legal formState enterprise (VĮ)
  • Company code210086220
  • SectorOther
  • Line of businessGyvulių indentifikavimas, registravimas, produktyvumo kontrolė ir kitos paslaugos
  • Institution representing the StateMinistry of Agriculture
  • Special obligationsVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Share belonging to the State100%
http://www.vic.lt/
ROE

-10.5%

Number of employees

232

Financial data provided as at end-December 2017

Management

  • L. e. p. Sigitas PuodžiukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Lilija MikalčienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Information as of: 2018/12/31