Valstybės valdomos įmonės

UAB „Aerogeodezijos institutas” buvo įregistruota 1991 metais. Bendrovės prioritetinė veikla sutelkta į bazinį Lietuvos kartografavimą, t. y. georeferencinių duomenų bazių sudarymui ir žemėlapių leidybai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 622 652 464 40
Pardavimo savikaina 696 411 246 9
Bendrasis pelnas -75 241 217 31
Bendrojo pelno marža -12% 37% 47% 79%
Veiklos sąnaudos 260 196 464 425
Tipinės veiklos pelnas -335 45 -247 -394
Tipinės veiklos pelno marža -54% 7% -53% -992%
EBITDA -248 104 -162 -292
EBITDA marža -40% 16% -35% -735%
Grynasis pelnas -334 10 -232 -338
Grynojo pelno marža -54% 2% -50% -852%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 49 342 2 38
Pardavimo savikaina 28 169 1 8
Bendrasis pelnas 22 173 1 30
Bendrojo pelno marža 44% 51% 61% 79%
Veiklos sąnaudos 52 349 361 64
Tipinės veiklos pelnas -31 -176 -360 -34
Tipinės veiklos pelno marža -62% -52% -19994% -90%
EBITDA -17 -118 -316 25
EBITDA marža -35% -35% -17566% 65%
Grynasis pelnas -26 -169 -338 -1
Grynojo pelno marža -52% -49% -18761% -2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 224 1 150 1 116 1 082
Nematerialus turtas 72 30 22 13
Materialus turtas 1 152 1 120 1 095 1 069
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 716 270 106 94
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 480 33 13 69
Per vienerius metus gautinos sumos 109 25 12 24
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 126 213 81 1
Turto iš viso 1 940 1 420 1 222 1 176
Nuosavas kapitalas 1 877 1 242 1 002 663
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 64 178 221 512
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 121 512
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 493
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 178 221 19
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 940 1 420 1 222 1 176
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 119 1 116 1 101 1 082
Nematerialus turtas 16 22 17 13
Materialus turtas 1 103 1 095 1 084 1 069
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 300 106 77 94
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 180 13 11 69
Per vienerius metus gautinos sumos 68 12 38 24
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 52 81 28 1
Turto iš viso 1 419 1 222 1 178 1 176
Nuosavas kapitalas 1 171 1 002 664 663
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 248 221 514 512
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 119 121 460 512
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 493
Trumpalaikiai įsipareigojimai 248 221 514 19
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 419 1 222 1 178 1 176

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -16% 1% -18% -28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -16% 1% -21% -41%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% 3% -20% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,10 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,23 1,52 0,48 4,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,70 1,33 0,42 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,29 0,39 0,35 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,55 0,41 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,42 0,41 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -40% 16% -35% -735%
Tipinės veiklos pelno marža -54% 7% -53% -992%
Grynojo pelno marža -54% 2% -50% -852%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 8 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,80 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -3% -18% -39% -28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -21% -55% -41%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -20% -54% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,10 0,39 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 0,48 0,15 4,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,42 0,13 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,35 0,26 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,41 0,31 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,41 0,37 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -35% -35% -17566% 65%
Tipinės veiklos pelno marža -62% -52% -19994% -90%
Grynojo pelno marža -52% -49% -18761% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Aerogeodezijos institutas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas132970427
 • SektoriusKita
 • VeiklaKartografavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis99,82%
http://www.agi.lt
ROE

-40,6%

Darbuotojų skaičius

11

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vilmantas TovenskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Anželika ZigmantienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Benitas JonikasVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Girda ValiulytėVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento Pardavimų skyriaus Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vadovė
 • Mintija KaleinykienėVĮ turto banko Organizacijos vystymo departamento Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji teisininkė

Informacija aktuali: 2018-06-31