Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama Daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 324 1 098 750 719
Pardavimo savikaina -220 1 342 1 058 480
Bendrasis pelnas 1 545 -244 -308 239
Bendrojo pelno marža 117% -22% -41% 33%
Veiklos sąnaudos 849 821 849 842
Tipinės veiklos pelnas 696 -1 065 -1 156 -603
Tipinės veiklos pelno marža 53% -97% -154% -84%
EBITDA 38 -112 -1 173 -571
EBITDA marža 3% -10% -156% -79%
Grynasis pelnas 3 -268 13 60
Grynojo pelno marža 0% -24% 2% 8%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 312 205 382 337
Pardavimo savikaina 90 1 091 -642 1 122
Bendrasis pelnas 222 -886 1 024 -785
Bendrojo pelno marža 71% -431% 268% -233%
Veiklos sąnaudos 203 428 441 401
Tipinės veiklos pelnas 19 -1 313 583 -1 186
Tipinės veiklos pelno marža 6% -640% 153% -352%
EBITDA 22 -1 337 669 -1 240
EBITDA marža 7% -651% 175% -368%
Grynasis pelnas 94 -15 702 -642
Grynojo pelno marža 30% -7% 184% -191%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 27 289 23 199 21 439 17 782
Nematerialus turtas 3 2 1 1
Materialus turtas 19 17 1 944 1 936
Finansinis turtas 2 910 2 246 19 494 15 846
Kitas ilgalaikis turtas 24 358 20 934 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 320 584 413 987
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 6 4
Per vienerius metus gautinos sumos 134 218 152 249
Kitas trumpalaikis turtas 1 1 0 2
Pinigai ir ekvivalentai 183 363 255 732
Turto iš viso 27 609 23 783 21 852 18 769
Nuosavas kapitalas 3 792 3 523 3 537 3 597
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 23 817 20 260 18 315 15 172
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 8 689 8 689 8 689 7 689
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 755 20 085 18 177 13 135
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 175 139 2 037
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 27 609 23 783 21 852 18 769
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 22 107 21 439 19 853 17 782
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 17 1 944 1 674 1 936
Finansinis turtas 2 074 19 494 18 178 15 846
Kitas ilgalaikis turtas 20 014 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 418 413 1 218 987
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 6 9 4
Per vienerius metus gautinos sumos 153 152 417 249
Kitas trumpalaikis turtas 5 0 0 2
Pinigai ir ekvivalentai 259 255 792 732
Turto iš viso 22 525 21 852 21 071 18 769
Nuosavas kapitalas 3 551 3 537 4 239 3 597
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 18 974 18 315 16 832 15 172
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 8 689 8 689 0 7 689
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 837 18 177 16 694 13 135
Trumpalaikiai įsipareigojimai 137 139 138 2 037
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 22 525 21 852 21 071 18 769

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% 0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -5% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,37 0,40 0,41
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,10 3,34 2,98 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,06 3,33 2,93 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,04 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,04 0,03 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,30 0,21 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -10% -156% -79%
Tipinės veiklos pelno marža 53% -97% -154% -84%
Grynojo pelno marža 0% -24% 2% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 0% 3% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% 0% 18% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -5% -3% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,39 0,40 0,00 0,41
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,05 2,98 8,83 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,04 2,93 8,76 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,03 0,03 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,21 0,15 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% -651% 175% -368%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -640% 153% -352%
Grynojo pelno marža 30% -7% 184% -191%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marijus Jūris MikalauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Aušra GermanavičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Sigitas MitkusFinansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė TurevičienėFinansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėja
 • Audrutė DziskienėFinansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento vyresnioji patarėja
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2018/10/31