• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 324 1 098 750 719
Pardavimo savikaina -220 1 342 1 058 480
Bendrasis pelnas 1 545 -244 -308 239
Bendrojo pelno marža 117% -22% -41% 33%
Veiklos sąnaudos 849 821 849 842
Tipinės veiklos pelnas 696 -1 065 -1 156 -603
Tipinės veiklos pelno marža 53% -97% -154% -84%
EBITDA 38 -112 -1 173 -571
EBITDA marža 3% -10% -156% -79%
Grynasis pelnas 3 -268 13 60
Grynojo pelno marža 0% -24% 2% 8%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 205 382 337 362
Pardavimo savikaina 1 091 -642 1 122 -1 489
Bendrasis pelnas -886 1 024 -785 1 851
Bendrojo pelno marža -431% 268% -233% 511%
Veiklos sąnaudos 428 441 401 409
Tipinės veiklos pelnas -1 313 583 -1 186 1 442
Tipinės veiklos pelno marža -640% 153% -352% 398%
EBITDA -1 337 669 -1 240 1 448
EBITDA marža -651% 175% -368% 400%
Grynasis pelnas -15 702 -642 1 570
Grynojo pelno marža -7% 184% -191% 434%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 27 289 23 199 21 439 17 782
Nematerialus turtas 3 2 1 1
Materialus turtas 19 17 1 944 1 936
Finansinis turtas 2 910 2 246 19 494 15 846
Kitas ilgalaikis turtas 24 358 20 934 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 320 584 413 987
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 6 4
Per vienerius metus gautinos sumos 134 218 152 249
Kitas trumpalaikis turtas 1 1 0 2
Pinigai ir ekvivalentai 183 363 255 732
Turto iš viso 27 609 23 783 21 852 18 769
Nuosavas kapitalas 3 792 3 523 3 537 3 597
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 23 817 20 260 18 315 15 172
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 8 689 8 689 8 689 7 689
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 755 20 085 18 177 13 135
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 175 139 2 037
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 27 609 23 783 21 852 18 769
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 21 439 19 853 17 782 17 494
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 1 944 1 674 1 936 2 021
Finansinis turtas 19 494 18 178 15 846 15 472
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 413 1 218 987 632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 9 4 2
Per vienerius metus gautinos sumos 152 417 249 163
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 2 1
Pinigai ir ekvivalentai 255 792 732 466
Turto iš viso 21 852 21 071 18 769 18 126
Nuosavas kapitalas 3 537 4 239 3 597 5 166
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 18 315 16 832 15 172 12 960
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 8 689 0 7 689 6 372
Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 177 16 694 13 135 12 786
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 138 2 037 174
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 852 21 071 18 769 18 126

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% 0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -5% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,37 0,40 0,41
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,10 3,34 2,98 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,06 3,33 2,93 0,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,04 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,04 0,03 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,30 0,21 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -10% -156% -79%
Tipinės veiklos pelno marža 53% -97% -154% -84%
Grynojo pelno marža 0% -24% 2% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 3% 0% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 18% 2% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -3% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,40 0,00 0,41 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,98 8,83 0,48 3,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,93 8,76 0,48 3,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,15 0,20 0,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -651% 175% -368% 400%
Tipinės veiklos pelno marža -640% 153% -352% 398%
Grynojo pelno marža -7% 184% -191% 434%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110076079
 • SektoriusKita
 • VeiklaBūsto kreditų draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bpd.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marijus Jūris MikalauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Sigitas ŽutautasNepriklausomas narys, audito ir finansų valdymo konsultantas

VALDYBOS NARIAI

 • Žaneta KovaliovaNepriklausoma narė, UP Consulting Group Ltd generalinė direktorė
 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ partneris
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2019/09/01