• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Detonas“ kaip akcinė bendrovė įregistruota 1994 metais po VF „Granitas“ reorganizacijos. Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai (Kauno, Pakruojo ir Naujosios Akmenės), atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 978 2 245 2 370 3 232
Pardavimo savikaina 1 438 1 620 1 630 1 978
Bendrasis pelnas 540 626 740 1 254
Bendrojo pelno marža 27% 28% 31% 39%
Veiklos sąnaudos 441 505 439 633
Tipinės veiklos pelnas 100 121 301 621
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 13% 19%
EBITDA 348 354 571 875
EBITDA marža 18% 16% 24% 27%
Grynasis pelnas 121 119 312 590
Grynojo pelno marža 6% 5% 13% 18%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 406 1 259 1 973 1 268
Pardavimo savikaina 855 832 1 147 851
Bendrasis pelnas 551 428 826 416
Bendrojo pelno marža 39% 34% 42% 33%
Veiklos sąnaudos 236 321 313 333
Tipinės veiklos pelnas 316 107 514 83
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
EBITDA 459 253 622 194
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Grynasis pelnas 303 155 435 82
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 552 2 501 2 281 2 768
Nematerialus turtas 11 9 11 8
Materialus turtas 2 541 2 391 2 270 2 659
Finansinis turtas 0 101 0 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 381 1 322 1 600 1 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 289 249 228 194
Per vienerius metus gautinos sumos 457 397 417 384
Kitas trumpalaikis turtas 111 202 202 101
Pinigai ir ekvivalentai 524 475 752 876
Turto iš viso 3 932 3 824 3 881 4 324
Nuosavas kapitalas 3 734 3 594 3 654 4 014
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 199 230 226 310
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 199 230 226 310
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 932 3 824 3 881 4 324
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 281 2 301 2 768 2 870
Nematerialus turtas 11 10 8 11
Materialus turtas 2 270 2 291 2 659 2 758
Finansinis turtas 0 0 101 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 600 1 844 1 555 1 598
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 228 235 194 197
Per vienerius metus gautinos sumos 417 787 384 806
Kitas trumpalaikis turtas 202 202 101 101
Pinigai ir ekvivalentai 752 619 876 494
Turto iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467
Nuosavas kapitalas 3 654 3 579 4 014 3 697
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 226 566 310 771
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 566 310 771
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 8% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 9% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 10% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,95 5,76 7,07 5,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,49 4,67 6,06 4,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,58 0,62 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,89 0,99 1,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,52 0,61 0,65 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 24% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 13% 19%
Grynojo pelno marža 6% 5% 13% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 261 261 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 2,17 2,20 0,74 0,70
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 8% 11% 14% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 13% 15% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 15% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,07 3,26 5,02 2,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,06 2,84 4,39 1,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,67 0,79 0,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,13 1,28 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,77 0,84 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

413 tūkst. eurų

ROE

15,4%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vytautas LunskusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Liutauras ŠlajusSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2019/09/01