• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Detonas“ kaip akcinė bendrovė įregistruota 1994 metais po VF „Granitas“ reorganizacijos. Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai (Kauno, Pakruojo ir Naujosios Akmenės), atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 2 245 2 370 3 232 3 401
Pardavimo savikaina 1 620 1 630 1 978 2 056
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 626 740 1 254 1 345
Bendrojo pelno marža 28% 31% 39% 40%
Veiklos sąnaudos 505 439 633 705
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 121 301 621 640
Tipinės veiklos pelno marža 5% 13% 19% 19%
EBITDA 354 571 875 865
EBITDA marža 16% 24% 27% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 119 312 593 624
Grynojo pelno marža 5% 13% 18% 18%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 406 1 259 1 973 1 268
Pardavimo savikaina 855 832 1 147 851
Bendrasis pelnas 551 428 826 416
Bendrojo pelno marža 39% 34% 42% 33%
Veiklos sąnaudos 236 321 313 333
Tipinės veiklos pelnas 316 107 514 83
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
EBITDA 459 253 622 194
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Grynasis pelnas 303 155 435 82
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 2 501 2 281 2 786 2 917
Nematerialus turtas 9 11 8 9
Materialus turtas 2 391 2 270 2 659 2 886
Finansinis turtas 101 101
Kitas ilgalaikis turtas 18 23
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 302 1 559 1 508 1 087
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 229 188 147 266
Per vienerius metus gautinos sumos 397 417 384 334
Kitas trumpalaikis turtas 202 202 101
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 475 752 876 487
TURTO IŠ VISO 3 824 3 881 4 342 4 015
Nuosavas kapitalas 3 594 3 654 4 032 3 742
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 230 226 310 272
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8
Trumpalaikiai įsipareigojimai 230 226 310 251
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 824 3 880 4 342 4 015
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 281 2 301 2 768 2 870
Nematerialus turtas 11 10 8 11
Materialus turtas 2 270 2 291 2 659 2 758
Finansinis turtas 0 0 101 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 600 1 844 1 555 1 598
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 228 235 194 197
Per vienerius metus gautinos sumos 417 787 384 806
Kitas trumpalaikis turtas 202 202 101 101
Pinigai ir ekvivalentai 752 619 876 494
Turto iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467
Nuosavas kapitalas 3 654 3 579 4 014 3 697
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 226 566 310 771
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 566 310 771
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 881 4 145 4 324 4 467

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -5% 8% 14% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 9% 15% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 20% 34% 35%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,06 6,89 4,86 4,34
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,96 6,06 4,39 3,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,62 0,79 0,81
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,99 1,28 1,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,65 0,84 0,87
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 24% 27% 25%
Tipinės veiklos pelno marža -11% 13% 19% 19%
Grynojo pelno marža -11% 13% 18% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 231 413 550
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,74 0,70 0,88
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 8% 11% 14% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 13% 15% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 15% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,07 3,26 5,02 2,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,06 2,84 4,39 1,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,67 0,79 0,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,13 1,28 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,77 0,84 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 20% 32% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 22% 8% 26% 7%
Grynojo pelno marža 22% 12% 22% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

550 tūkst. eurų

ROE

16,1%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vaidas ZubavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Liutauras ŠlajusSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2020/07/01