Valstybės valdomos įmonės

„Detonas“ kaip akcinė bendrovė įregistruota 1994 metais po VF „Granitas“ reorganizacijos. Įmonės pagrindinė veikla – sprogdinimo bei gręžimo darbai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 978 2 245 2 370 3 232
Pardavimo savikaina 1 438 1 620 1 630 1 978
Bendrasis pelnas 540 626 740 1 254
Bendrojo pelno marža 27% 28% 31% 39%
Veiklos sąnaudos 441 505 439 633
Tipinės veiklos pelnas 100 121 301 621
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 13% 19%
EBITDA 348 354 571 875
EBITDA marža 18% 16% 24% 27%
Grynasis pelnas 121 119 312 590
Grynojo pelno marža 6% 5% 13% 18%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 701 1 406 1 259 1 973
Pardavimo savikaina 439 855 832 1 147
Bendrasis pelnas 262 551 428 826
Bendrojo pelno marža 37% 39% 34% 42%
Veiklos sąnaudos 108 236 321 313
Tipinės veiklos pelnas 155 316 107 514
Tipinės veiklos pelno marža 22% 22% 8% 26%
EBITDA 222 459 253 622
EBITDA marža 32% 33% 20% 32%
Grynasis pelnas 171 303 155 435
Grynojo pelno marža 24% 22% 12% 22%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 552 2 501 2 281 2 768
Nematerialus turtas 11 9 11 8
Materialus turtas 2 541 2 391 2 270 2 659
Finansinis turtas 0 101 0 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 381 1 322 1 600 1 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 289 249 228 194
Per vienerius metus gautinos sumos 457 397 417 384
Kitas trumpalaikis turtas 111 202 202 101
Pinigai ir ekvivalentai 524 475 752 876
Turto iš viso 3 932 3 824 3 881 4 324
Nuosavas kapitalas 3 734 3 594 3 654 4 014
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 199 230 226 310
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 199 230 226 310
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 932 3 824 3 881 4 324
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 435 2 281 2 301 2 768
Nematerialus turtas 7 11 10 8
Materialus turtas 2 326 2 270 2 291 2 659
Finansinis turtas 101 0 0 101
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 407 1 600 1 844 1 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 224 228 235 194
Per vienerius metus gautinos sumos 716 417 787 384
Kitas trumpalaikis turtas 112 202 202 101
Pinigai ir ekvivalentai 354 752 619 876
Turto iš viso 3 842 3 881 4 145 4 324
Nuosavas kapitalas 3 351 3 654 3 579 4 014
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 490 226 566 310
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 490 226 566 310
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 842 3 881 4 145 4 324

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 8% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 9% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 10% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,95 5,76 7,07 5,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,49 4,67 6,06 4,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,49 0,58 0,62 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,75 0,89 0,99 1,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,52 0,61 0,65 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 24% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 13% 19%
Grynojo pelno marža 6% 5% 13% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 261 261 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 2,17 2,20 0,74 0,70
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 8% 11% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 9% 13% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 10% 15% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,87 7,07 3,26 5,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,41 6,06 2,84 4,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,62 0,67 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,97 0,99 1,13 1,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,65 0,77 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 33% 20% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 22% 22% 8% 26%
Grynojo pelno marža 24% 22% 12% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 231 413
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,74 0,70

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas134170932
 • SektoriusKita
 • VeiklaSprogdinimo darbai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei

413 tūkst. eurų

ROE

15,4%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vytautas LunskusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Ramutė JanušauskaitėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys, VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Liutauras ŠlajusSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas
 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys, AB „Problematika” valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2018/10/31