Valstybės valdomos įmonės

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis įregistruotas 2001 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis – javų, daugiamečių žolių ir kitų augalų rūšių sėklininkystė bei perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 833 1 723 1 419 1 608
Pardavimo savikaina 1 615 1 365 1 271 1 315
Bendrasis pelnas 218 359 148 293
Bendrojo pelno marža 12% 21% 10% 18%
Veiklos sąnaudos 194 492 124 199
Tipinės veiklos pelnas 25 -133 24 94
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 2% 6%
EBITDA 254 107 280 186
EBITDA marža 14% 6% 20% 12%
Grynasis pelnas 27 -169 2 43
Grynojo pelno marža 1% -10% 0% 3%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 191 954 535 1 073
Pardavimo savikaina 155 904 535 780
Bendrasis pelnas 37 50 -1 294
Bendrojo pelno marža 19% 5% -0% 27%
Veiklos sąnaudos 175 -247 69 130
Tipinės veiklos pelnas -138 297 -70 164
Tipinės veiklos pelno marža -72% 31% -13% 15%
EBITDA -65 410 40 147
EBITDA marža -34% 43% 7% 14%
Grynasis pelnas -130 274 -91 134
Grynojo pelno marža -68% 29% -17% 12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 351 3 122 2 798 2 658
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 699 2 529 2 287 2 139
Finansinis turtas 22 22 24 25
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 629 571 486 494
Trumpalaikis turtas 1 390 712 825 929
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 634 645 743 766
Per vienerius metus gautinos sumos 752 48 67 132
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 5 19 14 31
Turto iš viso 3 741 3 835 3 622 3 587
Nuosavas kapitalas 1 373 1 183 1 185 1 228
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 661 1 344 1 225 1 126
Įsipareigojimai 1 706 1 307 1 213 1 233
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 903 872 744 627
Ilgalaikiai įsipareigojimai 445 444 352 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 262 863 860 973
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 741 3 835 3 622 3 587
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 313 2 798 2 719 2 658
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 381 2 287 2 207 2 139
Finansinis turtas 0 24 24 25
Kitas ilgalaikis turtas 23 0 0 0
Biologinis turtas 909 486 487 494
Trumpalaikis turtas 410 825 1 010 929
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 304 743 922 766
Per vienerius metus gautinos sumos 42 67 64 132
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 64 14 25 31
Turto iš viso 3 723 3 622 3 729 3 587
Nuosavas kapitalas 911 1 185 1 094 1 228
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 344 1 225 1 171 1 126
Įsipareigojimai 1 468 1 213 1 464 1 233
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 810 744 698 627
Ilgalaikiai įsipareigojimai 444 352 352 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 024 860 1 111 973
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 723 3 622 3 729 3 587

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -4% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -13% 0% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -5% 0% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,23 0,21 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,10 0,83 0,96 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,08 0,09 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,45 0,38 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 0,63 0,48 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,30 1,35 1,20 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 6% 20% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 2% 6%
Grynojo pelno marža 1% -10% 0% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 21 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% 0% 5% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -23% 0% 18% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% 0% 8% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,21 0,19 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,40 0,96 0,91 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,10 0,09 0,08 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,41 0,38 0,40 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,46 0,48 0,49 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,58 1,20 1,48 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -34% 43% 7% 14%
Tipinės veiklos pelno marža -72% 31% -13% 15%
Grynojo pelno marža -68% 29% -17% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas161640934
 • SektoriusKita
 • VeiklaAugalininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.dotnuvos-eukis.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rimgaudas PraninskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Aistė NaglienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Kęstutis AmbrazaitisNepriklausomas narys, UAB Ambrazaičio audito biuras direktorius, Ekonominių ekspertizių teismo ekspertas
 • Ramūnas AntanaitisNepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojas
 • Vilmantas TovenskasNepriklausomas narys, UAB Aerogeodezijos institutas direktorius
 • Rasa MotiejaitėŽemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Darius ŽuklysŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2018/10/31