• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis įregistruotas 2001 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: augalininkystė, gyvulininkystė ir žemės ūkio mokslo, inovacijų bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 833 1 723 1 419 1 608
Pardavimo savikaina 1 615 1 365 1 271 1 315
Bendrasis pelnas 218 359 148 293
Bendrojo pelno marža 12% 21% 10% 18%
Veiklos sąnaudos 194 492 124 199
Tipinės veiklos pelnas 25 -133 24 94
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 2% 6%
EBITDA 254 107 280 186
EBITDA marža 14% 6% 20% 12%
Grynasis pelnas 27 -169 2 43
Grynojo pelno marža 1% -10% 0% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 954 535 1 073 504
Pardavimo savikaina 904 535 780 533
Bendrasis pelnas 50 -1 294 -29
Bendrojo pelno marža 5% -0% 27% -6%
Veiklos sąnaudos -247 69 130 84
Tipinės veiklos pelnas 297 -70 164 -113
Tipinės veiklos pelno marža 31% -13% 15% -22%
EBITDA 410 40 147 8
EBITDA marža 43% 7% 14% 1%
Grynasis pelnas 274 -91 134 -49
Grynojo pelno marža 29% -17% 12% -10%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 351 3 122 2 798 2 658
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 699 2 529 2 287 2 139
Finansinis turtas 22 22 24 25
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 629 571 486 494
Trumpalaikis turtas 1 390 712 825 929
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 634 645 743 766
Per vienerius metus gautinos sumos 752 48 67 132
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 5 19 14 31
Turto iš viso 3 741 3 835 3 622 3 587
Nuosavas kapitalas 1 373 1 183 1 185 1 228
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 661 1 344 1 225 1 126
Įsipareigojimai 1 706 1 307 1 213 1 233
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 903 872 744 627
Ilgalaikiai įsipareigojimai 445 444 352 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 262 863 860 973
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 741 3 835 3 622 3 587
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 798 2 719 2 658 2 548
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 287 2 207 2 139 2 068
Finansinis turtas 24 24 25 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 486 487 494 477
Trumpalaikis turtas 825 1 010 929 1 035
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 743 922 766 932
Per vienerius metus gautinos sumos 67 64 132 48
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1
Pinigai ir ekvivalentai 14 25 31 55
Turto iš viso 3 622 3 729 3 587 3 583
Nuosavas kapitalas 1 185 1 094 1 228 1 178
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 225 1 171 1 126 1 081
Įsipareigojimai 1 213 1 464 1 233 1 323
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 744 698 627 582
Ilgalaikiai įsipareigojimai 352 352 261 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 860 1 111 973 1 063
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 622 3 729 3 587 3 583

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -4% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -13% 0% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -5% 0% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,23 0,21 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,10 0,83 0,96 0,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,08 0,09 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,45 0,38 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 0,63 0,48 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,30 1,35 1,20 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 6% 20% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 2% 6%
Grynojo pelno marža 1% -10% 0% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 21 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 5% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 18% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,19 0,17 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,91 0,96 0,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,09 0,08 0,17 0,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,40 0,45 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,49 0,59 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,48 1,33 1,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 7% 14% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 31% -13% 15% -22%
Grynojo pelno marža 29% -17% 12% -10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,4%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas161640934
  • SektoriusKita
  • VeiklaAugalininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.dotnuvos-eukis.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Regina UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01