Valstybės valdomos įmonės

VĮ Energetikos agentūra įsteigta 1993 metais. Energetikos agentūra teikia viešąsias paslaugas ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus ir įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją ir valstybės programas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 0 0 0 6
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 0 0 0 6
Bendrojo pelno marža % % % 100%
Veiklos sąnaudos 3 2 2 0
Tipinės veiklos pelnas -3 -2 -2 6
Tipinės veiklos pelno marža % % % 100%
EBITDA 0 -2 -2 -0
EBITDA marža % % % -6%
Grynasis pelnas 0 0 0 1
Grynojo pelno marža % % % 8%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 0 0 6 -0
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 0 0 6 -0
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 2 4 -4
Tipinės veiklos pelnas 0 -2 2 4
Tipinės veiklos pelno marža % % 33% -11900%
EBITDA -1 -2 3 -3
EBITDA marža % % 44% 9017%
Grynasis pelnas -0 -1 3 -2
Grynojo pelno marža % % 43% 6254%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 8 4 436 435
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 8 4 136 135
Finansinis turtas 0 0 300 300
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 956 947 654 682
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 3 1 14
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 5 6
Kitas trumpalaikis turtas 798 799 105 0
Pinigai ir ekvivalentai 156 144 543 662
Turto iš viso 965 951 1 090 1 116
Nuosavas kapitalas 916 916 1 053 1 053
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 32 25 16 12
Įsipareigojimai 16 10 21 51
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 10 21 51
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 965 951 1 090 1 116
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 439 436 435 435
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 139 136 135 135
Finansinis turtas 300 300 300 300
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 702 654 719 682
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 1 1 14
Per vienerius metus gautinos sumos 1 5 4 6
Kitas trumpalaikis turtas 499 105 7 0
Pinigai ir ekvivalentai 196 543 706 662
Turto iš viso 1 141 1 090 1 154 1 116
Nuosavas kapitalas 1 053 1 053 1 055 1 053
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 50 16 56 12
Įsipareigojimai 38 21 43 51
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 38 21 43 51
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 141 1 090 1 154 1 116

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 59,91 98,62 30,86 13,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 59,77 98,28 30,82 13,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % -6%
Tipinės veiklos pelno marža % % % 100%
Grynojo pelno marža % % % 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 18,57 30,86 16,72 13,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,40 30,82 16,69 13,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,01 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % 44% 9017%
Tipinės veiklos pelno marža % % 33% -11900%
Grynojo pelno marža % % 43% 6254%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Energetikos agentūra
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas222251110
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos programų įgyvendinimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ena.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marijus FranckevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Erika BernotienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Virginijus RamanauskasNepriklausomas narys, Lietuvos statybininkų asocijacijos projektų vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Egidijus PurlysEnergetikos viceministras
 • Dovilė KapačinskaitėEnergetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja