• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2000 m. oficialiai įsteigta ir įregistruota Valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla.  2007-aisiais ji reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės pagrindinė veikla yra naujausių ir šiuolaikiškiausių šaudmenų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 5 193 3 902 5 773 6 899
Pardavimo savikaina 3 515 2 704 4 372 5 149
Bendrasis pelnas 1 678 1 198 1 400 1 751
Bendrojo pelno marža 32% 31% 24% 25%
Veiklos sąnaudos 734 700 734 698
Tipinės veiklos pelnas 944 497 666 1 053
Tipinės veiklos pelno marža 18% 13% 12% 15%
EBITDA 1 235 713 960 1 414
EBITDA marža 24% 18% 17% 20%
Grynasis pelnas 881 464 178 406
Grynojo pelno marža 17% 12% 3% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 686 3 725 3 174 4 635
Pardavimo savikaina 2 793 2 761 2 388 3 399
Bendrasis pelnas 894 964 786 1 235
Bendrojo pelno marža 24% 26% 25% 27%
Veiklos sąnaudos 398 343 355 368
Tipinės veiklos pelnas 496 622 432 868
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
EBITDA 670 810 604 1 308
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Grynasis pelnas 35 452 -46 907
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 13 785 13 576 13 689 13 643
Nematerialus turtas 2 1 1 13
Materialus turtas 13 782 13 575 13 688 13 628
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 852 7 401 5 932 6 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 231 4 340 5 160 5 450
Per vienerius metus gautinos sumos 120 105 296 223
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 501 2 956 477 355
Turto iš viso 20 637 20 978 19 621 19 671
Nuosavas kapitalas 6 307 6 771 6 948 7 354
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 14 330 14 207 12 673 12 317
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 13 636 13 636 11 989 11 786
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 242 7 405 11 636 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 088 6 802 1 037 801
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 637 20 978 19 621 19 671
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 13 689 13 809 13 643 13 229
Nematerialus turtas 1 15 13 10
Materialus turtas 13 688 13 794 13 628 13 217
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 2 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 932 6 342 6 028 7 365
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 160 5 502 5 450 5 164
Per vienerius metus gautinos sumos 296 331 223 607
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 477 510 355 1 595
Turto iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594
Nuosavas kapitalas 6 948 7 400 7 354 8 304
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 12 673 12 751 12 317 12 290
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 11 989 11 736 11 786 11 486
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 636 11 816 11 516 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 037 935 801 774
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 2% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 7% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 3% 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,66 0,65 0,61 0,60
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,09 5,72 7,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,59 0,45 0,75 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,19 0,28 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,29 0,42 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 0,60 0,84 0,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 18% 17% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 13% 12% 15%
Grynojo pelno marža 17% 12% 3% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 7% 6% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6% 6% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,58 0,60 0,56
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,72 6,78 7,53 9,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,90 0,72 2,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,37 0,35 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,54 0,50 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 1,04 0,96 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepiklausomas narys, „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys, UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys, UAB „Verslo vartai“ vykdomasis direktorius
 • Asta SinkevičienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2019/09/01