• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2000 m. oficialiai įsteigta ir įregistruota Valstybės įmonė Giraitės ginkluotės gamykla.  2007-aisiais ji reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės pagrindinė veikla yra naujausių ir šiuolaikiškiausių šaudmenų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 3 902 5 773 6 899 9 408
Pardavimo savikaina 2 704 4 372 5 149 6 888
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 198 1 400 1 751 2 520
Bendrojo pelno marža 31% 24% 25% 27%
Veiklos sąnaudos 700 734 698 809
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 497 666 1 053 1 711
Tipinės veiklos pelno marža 13% 12% 15% 18%
EBITDA 713 960 1 414 2 357
EBITDA marža 18% 17% 20% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 464 178 406 1 175
Grynojo pelno marža 12% 3% 6% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 686 3 725 3 174 4 635
Pardavimo savikaina 2 793 2 761 2 388 3 399
Bendrasis pelnas 894 964 786 1 235
Bendrojo pelno marža 24% 26% 25% 27%
Veiklos sąnaudos 398 343 355 368
Tipinės veiklos pelnas 496 622 432 868
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
EBITDA 670 810 604 1 308
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Grynasis pelnas 35 452 -46 907
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 13 576 13 689 13 643 13 075
Nematerialus turtas 1 1 13 8
Materialus turtas 13 575 13 688 13 628 13 068
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 2
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 7 391 5 919 6 009 6 824
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 330 5 147 5 431 4 478
Per vienerius metus gautinos sumos 105 296 223 74
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 956 477 355 2 272
TURTO IŠ VISO 20 978 19 621 19 671 19 925
Nuosavas kapitalas 6 771 6 948 7 354 8 530
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 14 206 12 671 12 316 11 394
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 13 636 11 989 11 786 10 775
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 405 11 636 11 516 10 726
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 801 1 035 800 668
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 978 19 621 19 671 19 925
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 13 689 13 809 13 643 13 229
Nematerialus turtas 1 15 13 10
Materialus turtas 13 688 13 794 13 628 13 217
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 2 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 932 6 342 6 028 7 365
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 160 5 502 5 450 5 164
Per vienerius metus gautinos sumos 296 331 223 607
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 477 510 355 1 595
Turto iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594
Nuosavas kapitalas 6 948 7 400 7 354 8 304
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 12 673 12 751 12 317 12 290
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 11 989 11 736 11 786 11 486
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 636 11 816 11 516 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 037 935 801 774
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 621 20 151 19 671 20 594

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 1% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 6% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 7% 11% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 1,73 1,60 1,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,61 5,72 7,51 10,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 0,75 0,72 3,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,34 0,28 0,35 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,64 0,42 0,50 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,21 0,84 0,96 1,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 17% 20% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 12% 15% 18%
Grynojo pelno marža 1% 3% 6% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 84
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 7% 6% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6% 6% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,58 0,60 0,56
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,72 6,78 7,53 9,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 0,90 0,72 2,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,37 0,35 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,54 0,50 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 1,04 0,96 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 22% 19% 28%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 17% 14% 19%
Grynojo pelno marža 1% 12% -1% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110080729
 • SektoriusKita
 • VeiklaŠovinių gamyba
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

14,8%

Darbuotojų skaičius

71

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys, „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja
 • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys, UAB „Topo grupė“ generalinis direktorius
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys, UAB „VSA Vilnius“ direktorius
 • Asta SinkevičienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/07/01