Valstybės valdomos įmonės

Giraitės ginkluotės gamykla kaip valstybinė įmonė įregistruota 2000 metais. 2007-aisiais ji reorganizuota į akcinę bendrovę. Įmonės pagrindinė veikla yra šaudmenų gamyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 5 193 3 902 5 773 6 899
Pardavimo savikaina 3 515 2 704 4 372 5 149
Bendrasis pelnas 1 678 1 198 1 400 1 751
Bendrojo pelno marža 32% 31% 24% 25%
Veiklos sąnaudos 734 700 734 698
Tipinės veiklos pelnas 944 497 666 1 053
Tipinės veiklos pelno marža 18% 13% 12% 15%
EBITDA 1 235 713 960 1 414
EBITDA marža 24% 18% 17% 20%
Grynasis pelnas 881 464 178 406
Grynojo pelno marža 17% 12% 3% 6%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 108 3 686 3 725 3 174
Pardavimo savikaina 821 2 793 2 761 2 388
Bendrasis pelnas 287 894 964 786
Bendrojo pelno marža 26% 24% 26% 25%
Veiklos sąnaudos 186 398 343 355
Tipinės veiklos pelnas 101 496 622 432
Tipinės veiklos pelno marža 9% 13% 17% 14%
EBITDA 157 670 810 604
EBITDA marža 14% 18% 22% 19%
Grynasis pelnas 102 35 452 -46
Grynojo pelno marža 9% 1% 12% -1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 13 785 13 576 13 689 13 643
Nematerialus turtas 2 1 1 13
Materialus turtas 13 782 13 575 13 688 13 628
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 852 7 401 5 932 6 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 231 4 340 5 160 5 450
Per vienerius metus gautinos sumos 120 105 296 223
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 501 2 956 477 355
Turto iš viso 20 637 20 978 19 621 19 671
Nuosavas kapitalas 6 307 6 771 6 948 7 354
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 14 330 14 207 12 673 12 317
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 13 636 13 636 11 989 11 786
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 242 7 405 11 636 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 088 6 802 1 037 801
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 637 20 978 19 621 19 671
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 13 793 13 689 13 809 13 643
Nematerialus turtas 1 1 15 13
Materialus turtas 13 792 13 688 13 794 13 628
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 2
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 264 5 932 6 342 6 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 811 5 160 5 502 5 450
Per vienerius metus gautinos sumos 161 296 331 223
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 293 477 510 355
Turto iš viso 20 057 19 621 20 151 19 671
Nuosavas kapitalas 6 914 6 948 7 400 7 354
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 13 144 12 673 12 751 12 317
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 12 561 11 989 11 736 11 786
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 836 11 636 11 816 11 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 308 1 037 935 801
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 057 19 621 20 151 19 671

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 2% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 7% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 3% 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,66 0,65 0,61 0,60
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 1,09 5,72 7,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,59 0,45 0,75 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,26 0,19 0,28 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,37 0,29 0,42 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,89 0,60 0,84 0,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 18% 17% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 13% 12% 15%
Grynojo pelno marža 17% 12% 3% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 3% 7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 4% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,63 0,61 0,58 0,60
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,79 5,72 6,78 7,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,35 0,75 0,90 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,28 0,37 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,42 0,54 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,84 1,04 0,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 18% 22% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 13% 17% 14%
Grynojo pelno marža 9% 1% 12% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Giraitės ginkluotės gamykla
  • Įmonės kodas110080729
  • SektoriusKita
  • VeiklaŠovinių gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ggg-ammo.lt/
ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

72

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aleksandras NikonovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Ramutė-Ona ČereškienėĮmonės vyr. finansininkė (vyr. buhalterė)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Laima KalinauskienėFinansų ministerijos Turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyriaus vedėja

VALDYBOS NARIAI

  • Remigijus ŠtarasNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2018/10/31