• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 921 441 1 028 1 566
Pardavimo savikaina 421 52 341 466
Bendrasis pelnas 500 390 687 1 100
Bendrojo pelno marža 54% 88% 67% 70%
Veiklos sąnaudos 261 492 510 903
Tipinės veiklos pelnas 239 -102 176 196
Tipinės veiklos pelno marža 26% -23% 17% 13%
EBITDA 272 -79 199 226
EBITDA marža 30% -18% 19% 14%
Grynasis pelnas 202 -99 162 162
Grynojo pelno marža 22% -23% 16% 10%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 596 205 1 361 275
Pardavimo savikaina 320 26 440 23
Bendrasis pelnas 276 179 921 252
Bendrojo pelno marža 46% 87% 68% 92%
Veiklos sąnaudos 172 399 504 354
Tipinės veiklos pelnas 104 -220 417 -102
Tipinės veiklos pelno marža 18% -108% 31% -37%
EBITDA 116 -207 432 -88
EBITDA marža 20% -101% 32% -32%
Grynasis pelnas 91 -220 383 -102
Grynojo pelno marža 15% -108% 28% -37%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 354 2 942 2 434 1 938
Nematerialus turtas 1 992 1 673 1 275 875
Materialus turtas 1 362 1 269 1 160 1 063
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 656 485 633 956
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 82 141 90 99
Per vienerius metus gautinos sumos 82 16 64 46
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 492 328 478 812
Turto iš viso 4 010 3 427 3 067 2 895
Nuosavas kapitalas 640 440 602 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 189 2 782 2 285 1 788
Įsipareigojimai 181 205 180 424
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 181 205 180 424
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 010 3 427 3 067 2 895
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 434 2 187 1 938 1 676
Nematerialus turtas 1 275 1 068 875 723
Materialus turtas 1 160 1 119 1 063 953
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 633 366 956 653
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 90 99 99 88
Per vienerius metus gautinos sumos 64 102 46 306
Kitas trumpalaikis turtas 0 50 0 50
Pinigai ir ekvivalentai 478 115 812 209
Turto iš viso 3 067 2 553 2 895 2 328
Nuosavas kapitalas 602 301 683 316
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 285 2 041 1 788 1 625
Įsipareigojimai 180 211 424 388
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 211 424 388
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 067 2 553 2 895 2 328

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% -3% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 37% -18% 31% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -3% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,62 2,36 3,51 2,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,16 1,68 3,01 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,12 0,32 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,14 0,38 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,69 0,82 1,98 2,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% -18% 19% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 26% -23% 17% 13%
Grynojo pelno marža 22% -23% 16% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 101 0 81 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00 0,50 1,63
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% -4% 5% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 31% -32% 25% 91%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -4% 7% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 1,73 2,26 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,01 1,26 2,02 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,28 0,53 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,33 0,72 0,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,98 1,97 2,44 5,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% -101% 32% -32%
Tipinės veiklos pelno marža 18% -108% 31% -37%
Grynojo pelno marža 15% -108% 28% -37%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas121351441
  • SektoriusKita
  • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

267 tūkst. eurų

ROE

25,5%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žilvinas StankevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01