Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ veikia nuo 1992 metų. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 921 441 1 028 1 566
Pardavimo savikaina 421 52 341 466
Bendrasis pelnas 500 390 687 1 100
Bendrojo pelno marža 54% 88% 67% 70%
Veiklos sąnaudos 261 492 510 903
Tipinės veiklos pelnas 239 -102 176 196
Tipinės veiklos pelno marža 26% -23% 17% 13%
EBITDA 272 -79 199 226
EBITDA marža 30% -18% 19% 14%
Grynasis pelnas 202 -99 162 162
Grynojo pelno marža 22% -23% 16% 10%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 241 596 205 1 361
Pardavimo savikaina 10 320 26 440
Bendrasis pelnas 231 276 179 921
Bendrojo pelno marža 96% 46% 87% 68%
Veiklos sąnaudos 109 172 399 504
Tipinės veiklos pelnas 122 104 -220 417
Tipinės veiklos pelno marža 51% 18% -108% 31%
EBITDA 128 116 -207 432
EBITDA marža 53% 20% -101% 32%
Grynasis pelnas 122 91 -220 383
Grynojo pelno marža 51% 15% -108% 28%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 354 2 942 2 434 1 938
Nematerialus turtas 1 992 1 673 1 275 875
Materialus turtas 1 362 1 269 1 160 1 063
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 656 485 633 956
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 82 141 90 99
Per vienerius metus gautinos sumos 82 16 64 46
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 492 328 478 812
Turto iš viso 4 010 3 427 3 067 2 895
Nuosavas kapitalas 640 440 602 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 189 2 782 2 285 1 788
Įsipareigojimai 181 205 180 424
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 181 205 180 424
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 010 3 427 3 067 2 895
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 687 2 434 2 187 1 938
Nematerialus turtas 1 473 1 275 1 068 875
Materialus turtas 1 214 1 160 1 119 1 063
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 582 633 366 956
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 122 90 99 99
Per vienerius metus gautinos sumos 157 64 102 46
Kitas trumpalaikis turtas 30 0 50 0
Pinigai ir ekvivalentai 274 478 115 812
Turto iš viso 3 269 3 067 2 553 2 895
Nuosavas kapitalas 511 602 301 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 561 2 285 2 041 1 788
Įsipareigojimai 196 180 211 424
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 196 180 211 424
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 269 3 067 2 553 2 895

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% -3% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 37% -18% 31% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -3% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,62 2,36 3,51 2,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,16 1,68 3,01 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,12 0,32 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,14 0,38 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,69 0,82 1,98 2,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% -18% 19% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 26% -23% 17% 13%
Grynojo pelno marža 22% -23% 16% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 101 0 81 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00 0,50 1,63
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 5% -4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 31% -32% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 6% -4% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,96 3,51 1,73 2,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,34 3,01 1,26 2,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,32 0,28 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,38 0,33 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,67 1,98 1,97 2,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 53% 20% -101% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 51% 18% -108% 31%
Grynojo pelno marža 51% 15% -108% 28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 81 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 1,63

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas121351441
 • SektoriusKita
 • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

267 tūkst. eurų

ROE

25,5%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Evaldas RožanskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Marija PetkevičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vytautas ParšeliūnasŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Virginija BytautaitėNacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Finansų ir apskaitos departamento direktorė
 • Evaldas RožanskasVĮ „GIS-Centras” direktorius
 • Violeta StaniulienėNacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisinio vertinimo skyriaus l.e.p. vedėja
 • Jurgita MilieškaitėŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja