• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“, tai 1998 m. įregistruota valstybės valdoma įmonė. Jos veiklą apibūdina šios jos vykdomos funkcijos: gyvulių produktyvumo kontrolė, gyvulių skerdenų klasifikavimas, pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 3 283 3 234 3 344 3 345
Pardavimo savikaina 2 916 2 878 3 030 3 031
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 367 356 314 313
Bendrojo pelno marža 11% 11% 9% 9%
Veiklos sąnaudos 335 325 338 328
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 32 30 -24 -15
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -1% -0%
EBITDA 83 72 10 21
EBITDA marža 3% 2% 0% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 31 33 -20 -15
Grynojo pelno marža 1% 1% -1% -0%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 622 1 659 1 685 1 687
Pardavimo savikaina 1 430 1 543 1 487 1 546
Bendrasis pelnas 193 116 198 141
Bendrojo pelno marža 12% 7% 12% 8%
Veiklos sąnaudos 162 175 163 166
Tipinės veiklos pelnas 31 -59 35 -25
Tipinės veiklos pelno marža 2% -4% 2% -1%
EBITDA 50 -43 52 -8
EBITDA marža 3% -3% 3% -0%
Grynasis pelnas 29 -57 37 -25
Grynojo pelno marža 2% -3% 2% -1%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 394 358 358 334
Nematerialus turtas 3 4 4 11
Materialus turtas 391 354 354 322
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 667 709 640 661
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 16 14 12
Per vienerius metus gautinos sumos 352 357 357 348
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 295 335 269 301
TURTO IŠ VISO 1 063 1 067 1 004 996
Nuosavas kapitalas 783 782 732 717
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 280 285 271 278
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 267 271 268 275
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 063 1 067 1 004 996
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 358 373 358 351
Nematerialus turtas 4 3 4 12
Materialus turtas 354 370 354 338
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 710 666 645 680
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 27 19 18
Per vienerius metus gautinos sumos 357 423 357 433
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 335 217 269 228
Turto iš viso 1 067 1 039 1 004 1 030
Nuosavas kapitalas 782 695 732 708
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 285 344 271 323
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 285 344 271 323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 067 1 039 1 004 1 030

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 3% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 4% -3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 8% -6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,27 2,61 2,39 2,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,14 2,55 2,34 2,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 3,04 3,23 3,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,04 8,61 9,34 9,67
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,19 4,13 4,42 4,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 2% 0% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 1% -1% -0%
Grynojo pelno marža 8% 1% -1% -0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 38 30
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,91
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -3% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -4% -3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -4% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,49 1,94 2,38 2,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,43 1,86 2,31 2,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,04 3,10 3,23 3,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,61 8,81 9,34 9,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,13 4,53 4,42 4,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -3% 3% -0%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -4% 2% -1%
Grynojo pelno marža 2% -3% 2% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 30 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,91 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulių produktyvumo, ženklinimo kontrolė ir pirminė veislininkystės apskaita
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gpk.lt/
ROE

-2,1%

Darbuotojų skaičius

219

Vadovybė

  • Danguolė UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01