• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Gyvulių produktyvumo kontrolė“, tai 1998 m. įregistruota valstybės valdoma įmonė. Jos veiklą apibūdina šios jos vykdomos funkcijos: gyvulių produktyvumo kontrolė, gyvulių skerdenų klasifikavimas, pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 3 201 3 283 3 234 3 344
Pardavimo savikaina 2 869 2 916 2 878 3 030
Bendrasis pelnas 333 367 356 314
Bendrojo pelno marža 10% 11% 11% 9%
Veiklos sąnaudos 306 335 325 338
Tipinės veiklos pelnas 27 32 30 -24
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -1%
EBITDA 92 83 72 10
EBITDA marža 3% 3% 2% 0%
Grynasis pelnas 31 31 33 -20
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% -1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 622 1 659 1 685 1 687
Pardavimo savikaina 1 430 1 543 1 487 1 546
Bendrasis pelnas 193 116 198 141
Bendrojo pelno marža 12% 7% 12% 8%
Veiklos sąnaudos 162 175 163 166
Tipinės veiklos pelnas 31 -59 35 -25
Tipinės veiklos pelno marža 2% -4% 2% -1%
EBITDA 50 -43 52 -8
EBITDA marža 3% -3% 3% -0%
Grynasis pelnas 29 -57 37 -25
Grynojo pelno marža 2% -3% 2% -1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 82 394 358 358
Nematerialus turtas 1 3 4 4
Materialus turtas 79 391 354 354
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 032 669 710 645
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 23 18 19
Per vienerius metus gautinos sumos 222 352 357 357
Kitas trumpalaikis turtas 87 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 700 295 335 269
Turto iš viso 1 114 1 063 1 067 1 004
Nuosavas kapitalas 806 783 782 732
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 308 280 285 271
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 308 280 285 271
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 114 1 063 1 067 1 004
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 358 373 358 351
Nematerialus turtas 4 3 4 12
Materialus turtas 354 370 354 338
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 710 666 645 680
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 27 19 18
Per vienerius metus gautinos sumos 357 423 357 433
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 335 217 269 228
Turto iš viso 1 067 1 039 1 004 1 030
Nuosavas kapitalas 782 695 732 708
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 285 344 271 323
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 285 344 271 323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 067 1 039 1 004 1 030

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,36 2,39 2,49 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,28 2,31 2,43 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,88 3,02 3,04 3,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 29,14 13,81 8,61 9,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,91 4,13 4,13 4,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 2% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -1%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 58 34 30 0
Dividendai/grynasis pelnas 1,87 1,11 0,91 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -3% -2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -4% -3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -4% -3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,49 1,94 2,38 2,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,43 1,86 2,31 2,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,04 3,10 3,23 3,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,61 8,81 9,34 9,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,13 4,53 4,42 4,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -3% 3% -0%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -4% 2% -1%
Grynojo pelno marža 2% -3% 2% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 30 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,91 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulių produktyvumo, ženklinimo kontrolė ir pirminė veislininkystės apskaita
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gpk.lt/
ROE

-2,6%

Darbuotojų skaičius

230

Vadovybė

  • Danguolė UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01