Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota 1998 metais. Įmonės veiklą apibūdina šios jos vykdomos funkcijos: gyvulių produktyvumo kontrolė, gyvulių skerdenų klasifikavimas, pieno kiekio matuoklių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 3 201 3 283 3 234 3 344
Pardavimo savikaina 2 869 2 916 2 878 3 030
Bendrasis pelnas 333 367 356 314
Bendrojo pelno marža 10% 11% 11% 9%
Veiklos sąnaudos 306 335 325 338
Tipinės veiklos pelnas 27 32 30 -24
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -1%
EBITDA 92 83 72 10
EBITDA marža 3% 3% 2% 0%
Grynasis pelnas 31 31 33 -20
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% -1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 809 1 622 1 659 1 685
Pardavimo savikaina 739 1 430 1 543 1 487
Bendrasis pelnas 71 193 116 198
Bendrojo pelno marža 9% 12% 7% 12%
Veiklos sąnaudos 82 162 175 163
Tipinės veiklos pelnas -11 31 -59 35
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% -4% 2%
EBITDA 0 50 -43 52
EBITDA marža 0% 3% -3% 3%
Grynasis pelnas -11 29 -57 37
Grynojo pelno marža -1% 2% -3% 2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 82 394 358 358
Nematerialus turtas 1 3 4 4
Materialus turtas 79 391 354 354
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 032 669 710 645
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 23 18 19
Per vienerius metus gautinos sumos 222 352 357 357
Kitas trumpalaikis turtas 87 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 700 295 335 269
Turto iš viso 1 114 1 063 1 067 1 004
Nuosavas kapitalas 806 783 782 732
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 308 280 285 271
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 308 280 285 271
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 114 1 063 1 067 1 004
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 372 358 373 358
Nematerialus turtas 3 4 3 4
Materialus turtas 369 354 370 354
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 708 710 666 645
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 27 18 27 19
Per vienerius metus gautinos sumos 432 357 423 357
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 249 335 217 269
Turto iš viso 1 080 1 067 1 039 1 004
Nuosavas kapitalas 753 782 695 732
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 327 285 344 271
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 327 285 344 271
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 080 1 067 1 039 1 004

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 4% 4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,36 2,39 2,49 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,28 2,31 2,43 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,88 3,02 3,04 3,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 29,14 13,81 8,61 9,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,91 4,13 4,13 4,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 2% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% 1% -1%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 58 34 30 0
Dividendai/grynasis pelnas 1,87 1,11 0,91 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 3% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 4% -4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 4% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,16 2,49 1,94 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,08 2,43 1,86 2,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,96 3,04 3,10 3,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,55 8,61 8,81 9,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,20 4,13 4,53 4,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% -3% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 2% -4% 2%
Grynojo pelno marža -1% 2% -3% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 30 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,91 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
 • Įmonės kodas110072967
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulių produktyvumo, ženklinimo kontrolė ir pirminė veislininkystės apskaita
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gpk.lt/
ROE

-2,6%

Darbuotojų skaičius

230

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rita LatvytėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Nijolė SimanavičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ŠileikaŽemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Tomas RaudoniusNepriklausomas narys, UAB „Raudonių ūkis“ direktorius
 • Arvydas KardišauskasNepriklausomas narys, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos visuomeninis vadovas
 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos teisės departamento direktorius
 • Regina MininienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė
 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys, UAB „Bonus socius“ direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31