Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įregistruota 1992 metais. Pagrindinė veiklos sritis – saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 7 132 8 419 6 580 6 065
Pardavimo savikaina 6 125 7 167 5 791 4 869
Bendrasis pelnas 1 007 1 252 789 1 196
Bendrojo pelno marža 14% 15% 12% 20%
Veiklos sąnaudos 810 1 073 1 201 1 024
Tipinės veiklos pelnas 196 179 -412 172
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -6% 3%
EBITDA 967 963 715 1 202
EBITDA marža 14% 11% 11% 20%
Grynasis pelnas 224 144 -356 135
Grynojo pelno marža 3% 2% -5% 2%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 607 3 209 3 062 3 003
Pardavimo savikaina 1 312 3 000 2 370 2 499
Bendrasis pelnas 295 208 692 504
Bendrojo pelno marža 18% 6% 23% 17%
Veiklos sąnaudos 262 723 487 537
Tipinės veiklos pelnas 33 -515 205 -33
Tipinės veiklos pelno marža 2% -16% 7% -1%
EBITDA 235 205 750 453
EBITDA marža 15% 6% 24% 15%
Grynasis pelnas 31 -457 211 -76
Grynojo pelno marža 2% -14% 7% -3%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 5 126 4 731 4 203 3 627
Nematerialus turtas 297 234 101 122
Materialus turtas 4 830 4 497 4 032 3 460
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 69 44
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 958 2 716 2 198 2 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 101 104 82 231
Per vienerius metus gautinos sumos 284 474 562 237
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 573 2 137 1 554 2 241
Turto iš viso 8 084 7 447 6 401 6 336
Nuosavas kapitalas 4 907 4 899 5 401 5 524
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 609 1 119 3 0
Įsipareigojimai 1 569 1 428 997 811
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 569 1 428 997 800
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 084 7 447 6 401 6 336
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 709 4 203 3 902 3 627
Nematerialus turtas 158 101 96 122
Materialus turtas 4 551 4 032 3 736 3 460
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 69 69 44
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 193 2 198 2 558 2 709
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 79 82 26 231
Per vienerius metus gautinos sumos 1 050 562 961 237
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 064 1 554 1 572 2 241
Turto iš viso 6 902 6 401 6 460 6 336
Nuosavas kapitalas 4 929 5 401 5 612 5 524
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 936 3 1 0
Įsipareigojimai 1 038 997 847 811
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 038 997 847 800
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 902 6 401 6 460 6 336

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% -4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% -5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% -6% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,89 1,90 2,20 3,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,82 1,83 2,12 3,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,89 1,08 0,95 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,54 1,71 1,48 1,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,48 1,72 1,26 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 11% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% -6% 3%
Grynojo pelno marža 3% 2% -5% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 112 72 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,00 0,69
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -4% -2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -5% -3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -6% -4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,11 2,20 3,02 3,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,04 2,12 2,99 3,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,01 0,95 0,94 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,59 1,48 1,46 1,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,54 1,26 1,19 1,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 6% 24% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -16% 7% -1%
Grynojo pelno marža 2% -14% 7% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Infostruktūra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas121738687
 • SektoriusKita
 • VeiklaIT paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaKrašto apsaugos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.is.lt/
Grąža valstybei

200 tūkst. eurų

ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

56

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algimantas InčiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Jolita EidukonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Antanas AleknavičiusKrašto apsaugos ministerijos Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Šarūnas RastenisKrašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Vilius KuzminskasKrašto apsaugos ministerijos Įsigijimų politikos skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2018/10/31