• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2001 m. LR Vyriausybė įsteigė garantijų instituciją UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės veiklos sritys – garantijų teikimas, lengvatinių paskolų teikimas ir  administravimas, rizikos kapitalo investavimas, paskolų palūkanų dalinio dengimo administravimas, finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas ir kiti veiklos objektai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 415 1 471 1 353 1 407
Pardavimo savikaina -342 3 83 863
Bendrasis pelnas 1 756 1 468 1 270 545
Bendrojo pelno marža 124% 100% 94% 39%
Veiklos sąnaudos 423 341 360 171
Tipinės veiklos pelnas 1 333 1 128 910 374
Tipinės veiklos pelno marža 94% 77% 67% 27%
EBITDA 1 338 1 134 970 437
EBITDA marža 95% 77% 72% 31%
Grynasis pelnas 1 394 1 169 929 416
Grynojo pelno marža 99% 79% 69% 30%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 720 679 728 697
Pardavimo savikaina -4 60 803 28
Bendrasis pelnas 723 619 -74 669
Bendrojo pelno marža 100% 91% -10% 96%
Veiklos sąnaudos 171 100 71 116
Tipinės veiklos pelnas 552 519 -145 553
Tipinės veiklos pelno marža 77% 76% -20% 79%
EBITDA 607 522 -85 554
EBITDA marža 84% 77% -12% 79%
Grynasis pelnas 539 500 -84 497
Grynojo pelno marža 75% 74% -12% 71%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 11 123 8 378 9 246 9 773
Nematerialus turtas 21 65 46 26
Materialus turtas 45 79 69 44
Finansinis turtas 10 873 8 080 8 934 9 476
Kitas ilgalaikis turtas 184 154 197 227
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 601 5 709 10 611 9 647
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 29 39 36 43
Per vienerius metus gautinos sumos 145 127 4 422 3 872
Kitas trumpalaikis turtas 2 354 4 506 4 046 3 313
Pinigai ir ekvivalentai 3 073 1 036 2 107 2 419
Turto iš viso 16 724 14 087 19 857 19 420
Nuosavas kapitalas 10 922 11 464 11 867 11 633
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 5 802 2 623 7 990 7 787
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 823 712 847 861
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 979 1 911 7 143 6 926
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 16 724 14 087 19 857 19 420
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 9 246 8 622 9 773 11 487
Nematerialus turtas 46 34 26 13
Materialus turtas 69 54 44 47
Finansinis turtas 8 934 8 340 9 476 11 202
Kitas ilgalaikis turtas 197 194 227 225
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 10 611 11 415 9 647 7 901
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 27 43 40
Per vienerius metus gautinos sumos 4 422 4 608 3 872 4 155
Kitas trumpalaikis turtas 4 046 5 170 3 313 2 267
Pinigai ir ekvivalentai 2 107 1 610 2 419 1 439
Turto iš viso 19 857 20 037 19 420 19 388
Nuosavas kapitalas 11 867 11 717 11 633 11 819
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 7 990 8 320 7 787 7 569
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 847 60 861 947
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 143 8 260 6 926 6 622
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 857 20 037 19 420 19 388

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 8% 5% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 10% 8% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 9% 7% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 2,99 1,49 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 2,97 1,48 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,10 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,13 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 95% 77% 72% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 94% 77% 67% 27%
Grynojo pelno marža 99% 79% 69% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 627 627 650 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,45 0,54 0,70 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 9% 4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 9% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,49 1,38 1,39 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 1,38 1,39 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,15 0,15 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 84% 77% -12% 79%
Tipinės veiklos pelno marža 77% 76% -20% 79%
Grynojo pelno marža 75% 74% -12% 71%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 650 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,70 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

312 tūkst. eurų

ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis MotiejūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas

VALDYBOS NARIAI

 • Gytis BendoriusNepriklausomas narys, UAB RAMINORA direktorius, UAB „MediFocus“ direktorius, Biomapas CRO, UAB „Altameda“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdybos narys
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys
 • Rita ArmonienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė
 • Raimonda EidžiūnėFinansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja

Informacija aktuali: 2019/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ČiuladaNepriklausomas narys, UAB „Synergy finance“ direktorius, Lietuvos Investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys
 • Laura BaškytėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vedėja
 • Osvaldas ŠmitasEkonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius

Informacija aktuali: 2019/09/01