• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė veiklą pradėjo  1974 m. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę „Jonavos grūdai“, o 2003 m. perregistruota į akcinę bendrovę AB „Jonavos grūdai“. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 930 6 134 7 608 5 700
Pardavimo savikaina 3 805 5 017 6 145 4 080
Bendrasis pelnas 1 125 1 118 1 464 1 620
Bendrojo pelno marža 23% 18% 19% 28%
Veiklos sąnaudos 745 628 755 565
Tipinės veiklos pelnas 380 490 709 1 055
Tipinės veiklos pelno marža 8% 8% 9% 19%
EBITDA 979 1 040 1 142 1 410
EBITDA marža 20% 17% 15% 25%
Grynasis pelnas 385 448 656 940
Grynojo pelno marža 8% 7% 9% 16%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 5 749 1 361 4 340 2 785
Pardavimo savikaina 4 277 1 081 2 999 2 410
Bendrasis pelnas 1 472 280 1 340 375
Bendrojo pelno marža 26% 21% 31% 13%
Veiklos sąnaudos 480 203 363 237
Tipinės veiklos pelnas 991 78 978 138
Tipinės veiklos pelno marža 17% 6% 23% 5%
EBITDA 1 192 239 1 171 346
EBITDA marža 21% 18% 27% 12%
Grynasis pelnas 899 89 851 140
Grynojo pelno marža 16% 7% 20% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 265 3 183 3 222 3 389
Nematerialus turtas 14 41 23 4
Materialus turtas 3 250 3 141 3 200 3 385
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 862 3 054 3 334 3 529
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 305 1 880 624 1 895
Per vienerius metus gautinos sumos 1 268 278 1 410 1 030
Kitas trumpalaikis turtas 0 141 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 288 755 1 299 604
Turto iš viso 6 126 6 237 6 556 6 918
Nuosavas kapitalas 5 758 5 803 6 053 6 395
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 11 57
Įsipareigojimai 368 433 492 465
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 368 433 492 465
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 126 6 237 6 556 6 918
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 222 3 454 3 389 3 484
Nematerialus turtas 23 13 4 1
Materialus turtas 3 200 3 440 3 385 3 483
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 334 2 276 3 529 2 682
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 624 341 1 895 666
Per vienerius metus gautinos sumos 1 410 742 1 030 1 356
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 299 1 193 604 661
Turto iš viso 6 556 5 729 6 918 6 166
Nuosavas kapitalas 6 053 5 544 6 395 5 798
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 11 10 57 53
Įsipareigojimai 492 176 465 315
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 81
Trumpalaikiai įsipareigojimai 492 176 465 234
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 556 5 729 6 918 6 166

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 7% 10% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 11% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 9% 13% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,78 7,05 6,78 7,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,95 2,71 5,51 3,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,80 0,99 1,19 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,42 1,90 2,38 1,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 1,06 1,29 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 17% 15% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 8% 9% 19%
Grynojo pelno marža 8% 7% 9% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 198 285 206 363
Dividendai/grynasis pelnas 0,73 0,91 0,45 0,55
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 18% 14% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 18% 15% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 21% 18% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,78 12,95 7,59 11,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,51 11,01 3,51 8,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,19 1,29 0,85 1,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,38 2,17 1,72 2,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,33 0,92 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 18% 27% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 6% 23% 5%
Grynojo pelno marža 16% 7% 20% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 206 363
Dividendai/grynasis pelnas 0,45 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

11,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

517 tūkst. eurų

ROE

15,1%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Paulius KaselisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jurij KornijenkoŽemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vydaus tyrimų skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas
 • Tomas UrbonasUAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas
 • Arnoldas SaldysNepriklausomas narys, ACME EUROPE JSC pardavimų ir rinkodaros direktorius
 • Gedvidas BelickasNepriklausomas narys, UAB Baltic Private Equity vadovas, UAB „Vestaka“ valdybos narys

Informacija aktuali: 2019/09/01