Valstybės valdomos įmonės

1974 metais pradėjusi veikti įmonė 1995 metais buvo reorganizuota į specialios paskirties akcinę bendrovę, o 2003 metais perregistruota į akcinę bendrovę. Bendrovė atlieka grūdų ir rapsų apdorojimo ir saugojimo paslaugas, vykdo didmeninę prekybą grūdais bei rapsais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 930 6 134 7 608 5 700
Pardavimo savikaina 3 805 5 017 6 145 4 080
Bendrasis pelnas 1 125 1 118 1 464 1 620
Bendrojo pelno marža 23% 18% 19% 28%
Veiklos sąnaudos 745 628 755 565
Tipinės veiklos pelnas 380 490 709 1 055
Tipinės veiklos pelno marža 8% 8% 9% 19%
EBITDA 979 1 040 1 142 1 410
EBITDA marža 20% 17% 15% 25%
Grynasis pelnas 385 448 656 940
Grynojo pelno marža 8% 7% 9% 16%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 252 5 749 1 361 4 340
Pardavimo savikaina 1 338 4 277 1 081 2 999
Bendrasis pelnas -86 1 472 280 1 340
Bendrojo pelno marža -7% 26% 21% 31%
Veiklos sąnaudos 175 480 203 363
Tipinės veiklos pelnas -261 991 78 978
Tipinės veiklos pelno marža -21% 17% 6% 23%
EBITDA -150 1 192 239 1 171
EBITDA marža -12% 21% 18% 27%
Grynasis pelnas -243 899 89 851
Grynojo pelno marža -19% 16% 7% 20%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 265 3 183 3 222 3 389
Nematerialus turtas 14 41 23 4
Materialus turtas 3 250 3 141 3 200 3 385
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 862 3 054 3 334 3 529
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 305 1 880 624 1 895
Per vienerius metus gautinos sumos 1 268 278 1 410 1 030
Kitas trumpalaikis turtas 0 141 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 288 755 1 299 604
Turto iš viso 6 126 6 237 6 556 6 918
Nuosavas kapitalas 5 758 5 803 6 053 6 395
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 11 57
Įsipareigojimai 368 433 492 465
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 368 433 492 465
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 126 6 237 6 556 6 918
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 110 3 222 3 454 3 389
Nematerialus turtas 32 23 13 4
Materialus turtas 3 078 3 200 3 440 3 385
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 169 3 334 2 276 3 529
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 889 624 341 1 895
Per vienerius metus gautinos sumos 498 1 410 742 1 030
Kitas trumpalaikis turtas 75 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 707 1 299 1 193 604
Turto iš viso 5 279 6 556 5 729 6 918
Nuosavas kapitalas 5 154 6 053 5 544 6 395
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 11 10 57
Įsipareigojimai 125 492 176 465
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 492 176 465
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 279 6 556 5 729 6 918

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 7% 10% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 11% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 9% 13% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,78 7,05 6,78 7,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,95 2,71 5,51 3,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,80 0,99 1,19 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,42 1,90 2,38 1,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 1,06 1,29 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 17% 15% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 8% 9% 19%
Grynojo pelno marža 8% 7% 9% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 198 285 206 363
Dividendai/grynasis pelnas 0,73 0,91 0,45 0,55
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 10% 18% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 11% 18% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 13% 21% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,31 6,78 12,95 7,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,21 5,51 11,01 3,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,40 1,19 1,29 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,31 2,38 2,17 1,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,44 1,29 1,33 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 21% 18% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -21% 17% 6% 23%
Grynojo pelno marža -19% 16% 7% 20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 206 363
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,45 0,55

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Jonavos grūdai“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas156511418
 • SektoriusKita
 • VeiklaDidmeninė prekyba grūdais ir rapsais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis70,13%
http://www.jonavosgrudai.lt/
Grąža valstybei

517 tūkst. eurų

ROE

15,1%

Darbuotojų skaičius

53

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Paulius KaselisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Vilma ŠumskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jurij KornijenkoŽemės ūkio ministerijos vyresnysis patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas
 • Tomas UrbonasUAB „Agrokoncerno grūdai“ grūdų supirkimo vadovas
 • Arnoldas SaldysNepriklausomas valdybos narys, ACME EUROPE JSC pardavimų ir rinkodaros direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31