Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė registruota 1993 metais. Pagrindinės jos veikla – suaugusiųjų mokymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 417 1 168 949 828
Pardavimo savikaina 234 373 361 325
Bendrasis pelnas 183 795 587 503
Bendrojo pelno marža 44% 68% 62% 61%
Veiklos sąnaudos 315 379 441 458
Tipinės veiklos pelnas -132 416 146 45
Tipinės veiklos pelno marža -32% 36% 15% 5%
EBITDA 32 440 168 84
EBITDA marža 8% 38% 18% 10%
Grynasis pelnas -112 353 120 40
Grynojo pelno marža -27% 30% 13% 5%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 299 375 434 395
Pardavimo savikaina 85 186 157 168
Bendrasis pelnas 214 190 277 227
Bendrojo pelno marža 72% 51% 64% 57%
Veiklos sąnaudos 99 272 219 240
Tipinės veiklos pelnas 115 -82 58 -13
Tipinės veiklos pelno marža 39% -22% 13% -3%
EBITDA 121 -72 73 11
EBITDA marža 41% -19% 17% 3%
Grynasis pelnas 98 -74 47 -7
Grynojo pelno marža 33% -20% 11% -2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 339 352 355 431
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 198 226 230 306
Finansinis turtas 125 126 125 125
Kitas ilgalaikis turtas 17 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 400 832 775 339
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 6 5 4
Per vienerius metus gautinos sumos 72 146 154 169
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 323 679 617 166
Turto iš viso 739 1 183 1 130 770
Nuosavas kapitalas 679 1 032 1 002 629
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 15
Įsipareigojimai 59 151 128 127
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 59 151 128 127
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 739 1 183 1 130 770
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 347 355 455 431
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 221 230 330 306
Finansinis turtas 126 125 125 125
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 862 775 496 339
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 5 3 4
Per vienerius metus gautinos sumos 303 154 236 169
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 553 617 258 166
Turto iš viso 1 208 1 130 951 770
Nuosavas kapitalas 1 111 1 002 647 629
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 15
Įsipareigojimai 97 128 305 127
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 97 128 305 127
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 208 1 130 951 770

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -13% 37% 10% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% 41% 12% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% 49% 14% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,73 5,51 6,06 2,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,64 5,47 6,02 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 1,22 0,81 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,48 3,38 2,62 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 1,36 0,92 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 38% 18% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -32% 36% 15% 5%
Grynojo pelno marža -27% 30% 13% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 81 122 29
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,42 1,88 1,35
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 33% 10% -2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 36% 12% -3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 42% 14% -3% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,86 6,06 1,63 2,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,80 6,02 1,62 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,08 0,81 0,75 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,52 2,62 2,02 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,18 0,92 0,92 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% -19% 17% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 39% -22% 13% -3%
Grynojo pelno marža 33% -20% 11% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 122 29
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,88 1,35

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas133663153
  • SektoriusKita
  • VeiklaSuaugusiųjų profesinis mokymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis54,18%
http://www.pmc.lt/
Grąža valstybei

54 tūkst. eurų

ROE

4,9%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Viačislavas NovikovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Laima ŽitkienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31