• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras įvairių profesijų specialistus rengia nuo 1958 m. 1993 m. Mokymo kursų kombinatas buvo įregistruotas ir pervadintas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru. Pagrindinė centro veikla – teikti kokybiškas profesijos mokymo paslaugas, tenkinti Kauno regiono ir kitų rajonų profesinio mokymo poreikius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 168 949 828 641
Pardavimo savikaina 373 361 325 308
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 795 587 503 333
Bendrojo pelno marža 68% 62% 61% 52%
Veiklos sąnaudos 379 441 458 307
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 416 146 45 26
Tipinės veiklos pelno marža 36% 15% 5% 4%
EBITDA 440 168 84 61
EBITDA marža 38% 18% 10% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 353 120 40 18
Grynojo pelno marža 30% 13% 5% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 375 434 395 326
Pardavimo savikaina 186 157 168 159
Bendrasis pelnas 190 277 227 167
Bendrojo pelno marža 51% 64% 57% 51%
Veiklos sąnaudos 272 219 240 159
Tipinės veiklos pelnas -82 58 -13 7
Tipinės veiklos pelno marža -22% 13% -3% 2%
EBITDA -72 73 11 24
EBITDA marža -19% 17% 3% 7%
Grynasis pelnas -74 47 -7 4
Grynojo pelno marža -20% 11% -2% 1%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 352 355 431 404
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 226 230 306 279
Finansinis turtas 126 125 125 125
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 819 671 261 147
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 4 4 4
Per vienerius metus gautinos sumos 134 50 91 73
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 679 617 166 70
TURTO IŠ VISO 1 183 1 130 770 639
Nuosavas kapitalas 1 032 1 002 629 449
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 15
Įsipareigojimai 151 128 127 190
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 151 128 127 190
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 183 1 130 770 639
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 355 455 431 422
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 230 330 306 297
Finansinis turtas 125 125 125 125
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 775 496 339 275
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 3 4 17
Per vienerius metus gautinos sumos 154 236 169 137
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 53
Pinigai ir ekvivalentai 617 258 166 68
Turto iš viso 1 130 951 770 697
Nuosavas kapitalas 1 002 647 629 436
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 15 9
Įsipareigojimai 128 305 127 253
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 128 305 127 253
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 130 951 770 697

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 10% 4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 12% 5% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 29% 15% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,99 5,24 2,05 0,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,12 5,21 2,02 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,82 0,87 0,91
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 2,68 2,11 1,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 0,93 1,02 1,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 18% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 15% 5% 4%
Grynojo pelno marža 0% 13% 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 14 224 107
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,87 2,65
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% -2% 4% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% -3% 5% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% -3% 6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,06 1,63 2,66 1,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,02 1,62 2,63 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,81 0,75 0,87 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,62 2,02 2,11 1,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,92 1,02 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -19% 17% 3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -22% 13% -3% 2%
Grynojo pelno marža -20% 11% -2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 122 29
Dividendai/grynasis pelnas 1,88 1,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaSuaugusiųjų profesinis mokymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis54,18%
http://www.pmc.lt/
ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

28

Vadovybė

  • Viačislavas NovikovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01