• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras įvairių profesijų specialistus rengia nuo 1958 m. 1993 m. Mokymo kursų kombinatas buvo įregistruotas ir pervadintas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru. Pagrindinė centro veikla – teikti kokybiškas profesijos mokymo paslaugas, tenkinti Kauno regiono ir kitų rajonų profesinio mokymo poreikius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 417 1 168 949 828
Pardavimo savikaina 234 373 361 325
Bendrasis pelnas 183 795 587 503
Bendrojo pelno marža 44% 68% 62% 61%
Veiklos sąnaudos 315 379 441 458
Tipinės veiklos pelnas -132 416 146 45
Tipinės veiklos pelno marža -32% 36% 15% 5%
EBITDA 32 440 168 84
EBITDA marža 8% 38% 18% 10%
Grynasis pelnas -112 353 120 40
Grynojo pelno marža -27% 30% 13% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 375 434 395 326
Pardavimo savikaina 186 157 168 159
Bendrasis pelnas 190 277 227 167
Bendrojo pelno marža 51% 64% 57% 51%
Veiklos sąnaudos 272 219 240 159
Tipinės veiklos pelnas -82 58 -13 7
Tipinės veiklos pelno marža -22% 13% -3% 2%
EBITDA -72 73 11 24
EBITDA marža -19% 17% 3% 7%
Grynasis pelnas -74 47 -7 4
Grynojo pelno marža -20% 11% -2% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 339 352 355 431
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 198 226 230 306
Finansinis turtas 125 126 125 125
Kitas ilgalaikis turtas 17 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 400 832 775 339
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 6 5 4
Per vienerius metus gautinos sumos 72 146 154 169
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 323 679 617 166
Turto iš viso 739 1 183 1 130 770
Nuosavas kapitalas 679 1 032 1 002 629
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 15
Įsipareigojimai 59 151 128 127
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 59 151 128 127
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 739 1 183 1 130 770
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 355 455 431 422
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 230 330 306 297
Finansinis turtas 125 125 125 125
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 775 496 339 275
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 3 4 17
Per vienerius metus gautinos sumos 154 236 169 137
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 53
Pinigai ir ekvivalentai 617 258 166 68
Turto iš viso 1 130 951 770 697
Nuosavas kapitalas 1 002 647 629 436
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 15 9
Įsipareigojimai 128 305 127 253
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 128 305 127 253
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 130 951 770 697

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -13% 37% 10% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% 41% 12% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% 49% 14% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,73 5,51 6,06 2,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,64 5,47 6,02 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 1,22 0,81 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,48 3,38 2,62 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 1,36 0,92 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 38% 18% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -32% 36% 15% 5%
Grynojo pelno marža -27% 30% 13% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 81 122 29
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,42 1,88 1,35
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% -2% 4% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% -3% 5% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% -3% 6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,06 1,63 2,66 1,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,02 1,62 2,63 1,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,81 0,75 0,87 0,87
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,62 2,02 2,11 1,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,92 0,92 1,02 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -19% 17% 3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -22% 13% -3% 2%
Grynojo pelno marža -20% 11% -2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 122 29
Dividendai/grynasis pelnas 1,88 1,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaSuaugusiųjų profesinis mokymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis54,18%
http://www.pmc.lt/
Grąža valstybei

54 tūkst. eurų

ROE

4,9%

Darbuotojų skaičius

29

Vadovybė

  • Viačislavas NovikovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01