Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Kelių priežiūra“ įsteigta 2017 metais, sujungimo būdu reorganizavus 11 regionines kelių priežiūros įmones. VĮ „Kelių priežiūra“ atsakinga už valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Įmonė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, gamina ir parduoda smėlį, žvyrą, asfaltbetonį, nuomoja kelių statybos mechanizmus ir specialios paskirties autotransportą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017
Pardavimo pajamos 80 055
Pardavimo savikaina 70 576
Bendrasis pelnas 9 479
Bendrojo pelno marža 12%
Veiklos sąnaudos 8 052
Tipinės veiklos pelnas 1 427
Tipinės veiklos pelno marža 2%
EBITDA 12 203
EBITDA marža 15%
Grynasis pelnas 1 926
Grynojo pelno marža 2%
2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 41 965
Pardavimo savikaina 36 439
Bendrasis pelnas 5 526
Bendrojo pelno marža 13%
Veiklos sąnaudos 4 381
Tipinės veiklos pelnas 1 145
Tipinės veiklos pelno marža 3%
EBITDA 6 620
EBITDA marža 16%
Grynasis pelnas 1 392
Grynojo pelno marža 3%

Balansas

2017
Ilgalaikis turtas 92 373
Nematerialus turtas 66
Materialus turtas 92 307
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 36 153
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521
Kitas trumpalaikis turtas 425
Pinigai ir ekvivalentai 27 018
Turto iš viso 128 526
Nuosavas kapitalas 121 211
Mažumos kapitalo dalis 0
Dotacijos ir subsidijos 0
Įsipareigojimai 7 315
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526
2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 92 373
Nematerialus turtas 66
Materialus turtas 92 307
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 36 153
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521
Kitas trumpalaikis turtas 425
Pinigai ir ekvivalentai 27 018
Turto iš viso 128 526
Nuosavas kapitalas 121 211
Mažumos kapitalo dalis 0
Dotacijos ir subsidijos 0
Įsipareigojimai 7 315
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526

Finansiniai rodikliai

2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15%
Tipinės veiklos pelno marža 2%
Grynojo pelno marža 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36
2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3%
Grynojo pelno marža 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36

Finansinės ataskaitos

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
Grąža valstybei

6,8 mln. eurų

ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

2 600

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius AleknavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Rimanta Ludavičiūtė-StolienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys, UAB „Enerstena“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Darius KuliešiusSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas
 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, finansų, bankininkystės ir pokyčių ekspertas, UAB Executive advisors partneris
 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Audrius Vaitkus Nepriklausomas narys, Kelių tyrimo instituto direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31