• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Kelių priežiūra“ įsteigta 2017 metais, sujungimo būdu reorganizavus 11 regionines kelių priežiūros įmones. VĮ „Kelių priežiūra“ atsakinga už valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Įmonė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, gamina ir parduoda smėlį, žvyrą, asfaltbetonį, nuomoja kelių statybos mechanizmus ir specialios paskirties autotransportą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 82 676 10 386 80 055 78 147
Pardavimo savikaina 73 611 9 444 70 058 66 224
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 065 942 9 997 11 923
Bendrojo pelno marža 11% 9% 12% 15%
Veiklos sąnaudos 7 340 752 8 136 12 623
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 725 190 1 861 -700
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 2% -1%
EBITDA 12 337 10 425 13 451 11 340
EBITDA marža 15% 100% 17% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 978 312 2 279 -435
Grynojo pelno marža 2% 3% 3% -1%
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 41 965 37 662
Pardavimo savikaina 36 439 32 595
Bendrasis pelnas 5 526 5 067
Bendrojo pelno marža 13% 13%
Veiklos sąnaudos 4 381 4 170
Tipinės veiklos pelnas 1 145 897
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
EBITDA 6 620 6 016
EBITDA marža 16% 16%
Grynasis pelnas 1 392 1 216
Grynojo pelno marža 3% 3%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 98 053 99 678 99 275 91 696
Nematerialus turtas 113 100 145 181
Materialus turtas 97 940 99 578 98 699 91 152
Finansinis turtas 21
Kitas ilgalaikis turtas 430 342
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 29 059 28 635 36 133 37 869
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 471 5 632 4 913 5 106
Per vienerius metus gautinos sumos 5 370 4 480 3 521 3 718
Kitas trumpalaikis turtas 651 992 680 533
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 568 17 531 27 018 28 511
TURTO IŠ VISO 127 112 128 746 135 408 129 564
Nuosavas kapitalas 120 227 120 581 124 805 116 709
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 886 8 162 10 575 12 833
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 971 1 051
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 877 8 153 7 513 9 647
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 127 112 128 746 135 408 129 564
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 92 373 88 410
Nematerialus turtas 66 64
Materialus turtas 92 307 88 346
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 36 153 40 177
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189 5 399
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521 10 966
Kitas trumpalaikis turtas 425 683
Pinigai ir ekvivalentai 27 018 23 129
Turto iš viso 128 526 128 587
Nuosavas kapitalas 121 211 117 841
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 7 315 10 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315 10 746
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526 128 587

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 4% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,51 4,81 3,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,82 4,16 3,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,61 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,80 0,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,65 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 100% 17% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% -1%
Grynojo pelno marža 3% 3% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 667 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,14 1,99
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94 3,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23 3,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 1,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,6%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas232112130
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
Grąža valstybei

2,2 mln. eurų

ROE

1,2%

Darbuotojų skaičius

2 452

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rolandas RutėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

  • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys, „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

  • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys
  • Audrius VaitkusNepriklausomas narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto direktorius
  • Lijana GeštautaitėNepriklausoma narė

Informacija aktuali: 2020/07/01