• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Kelių priežiūra“ įsteigta 2017 metais, sujungimo būdu reorganizavus 11 regionines kelių priežiūros įmones. VĮ „Kelių priežiūra“ atsakinga už valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Įmonė taip pat projektuoja ir stato kelius, gatves, aikšteles, gamina ir parduoda smėlį, žvyrą, asfaltbetonį, nuomoja kelių statybos mechanizmus ir specialios paskirties autotransportą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017
Pardavimo pajamos 80 055
Pardavimo savikaina 70 576
Bendrasis pelnas 9 479
Bendrojo pelno marža 12%
Veiklos sąnaudos 8 052
Tipinės veiklos pelnas 1 427
Tipinės veiklos pelno marža 2%
EBITDA 12 203
EBITDA marža 15%
Grynasis pelnas 1 926
Grynojo pelno marža 2%
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 41 965 37 662
Pardavimo savikaina 36 439 32 595
Bendrasis pelnas 5 526 5 067
Bendrojo pelno marža 13% 13%
Veiklos sąnaudos 4 381 4 170
Tipinės veiklos pelnas 1 145 897
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
EBITDA 6 620 6 016
EBITDA marža 16% 16%
Grynasis pelnas 1 392 1 216
Grynojo pelno marža 3% 3%

Balansas

2017
Ilgalaikis turtas 92 373
Nematerialus turtas 66
Materialus turtas 92 307
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 36 153
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521
Kitas trumpalaikis turtas 425
Pinigai ir ekvivalentai 27 018
Turto iš viso 128 526
Nuosavas kapitalas 121 211
Mažumos kapitalo dalis 0
Dotacijos ir subsidijos 0
Įsipareigojimai 7 315
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 92 373 88 410
Nematerialus turtas 66 64
Materialus turtas 92 307 88 346
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 36 153 40 177
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 189 5 399
Per vienerius metus gautinos sumos 3 521 10 966
Kitas trumpalaikis turtas 425 683
Pinigai ir ekvivalentai 27 018 23 129
Turto iš viso 128 526 128 587
Nuosavas kapitalas 121 211 117 841
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 7 315 10 746
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 315 10 746
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 128 526 128 587

Finansiniai rodikliai

2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15%
Tipinės veiklos pelno marža 2%
Grynojo pelno marža 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36
2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,94 3,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,23 3,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,62 0,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 1,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 544
Dividendai/grynasis pelnas 2,36

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
Grąža valstybei

6,8 mln. eurų

ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

2 600

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas RutėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys, „AL Holdingas“ patarėjas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, strateginių pokyčių valdymo ekspertas, UAB „Executive advisors“ partneris, UAB „Baltic Clippers“ generalinis direktorius, Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys
 • Audrius Vaitkus Nepriklausomas narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto direktorius
 • Lijana GeštautaitėNepriklausoma narė

Informacija aktuali: 2019/09/01