Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė teikia kiaulių produktyvumo kontrolės paslaugą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 388 1 253 1 620 1 290
Pardavimo savikaina 1 303 1 103 1 307 1 181
Bendrasis pelnas 86 150 314 109
Bendrojo pelno marža 6% 12% 19% 8%
Veiklos sąnaudos 187 170 322 289
Tipinės veiklos pelnas -101 -20 -9 -181
Tipinės veiklos pelno marža -7% -2% -1% -14%
EBITDA -79 31 53 -126
EBITDA marža -6% 2% 3% -10%
Grynasis pelnas -94 -21 2 -181
Grynojo pelno marža -7% -2% 0% -14%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 384 831 777 513
Pardavimo savikaina 312 707 709 473
Bendrasis pelnas 72 125 68 41
Bendrojo pelno marža 19% 15% 9% 8%
Veiklos sąnaudos 79 160 152 138
Tipinės veiklos pelnas -7 -36 -84 -97
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% -11% -19%
EBITDA 14 -7 -56 -70
EBITDA marža 4% -1% -7% -14%
Grynasis pelnas 1 -34 -84 -98
Grynojo pelno marža 0% -4% -11% -19%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 560 1 558 1 385 1 329
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 440 1 406 1 380 1 326
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 119 152 5 3
Trumpalaikis turtas 123 112 314 306
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 23 227 246
Per vienerius metus gautinos sumos 78 66 83 59
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 14 23 4 2
Turto iš viso 1 683 1 670 1 699 1 635
Nuosavas kapitalas 1 496 1 477 1 479 1 298
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 187 192 220 337
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 187 192 220 337
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 683 1 670 1 699 1 635
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 384 1 385 1 357 1 329
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 384 1 380 1 353 1 326
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 5 4 3
Trumpalaikis turtas 336 314 336 306
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 227 29 246
Per vienerius metus gautinos sumos 131 83 124 59
Kitas trumpalaikis turtas 169 0 181 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 4 2 2
Turto iš viso 1 721 1 699 1 693 1 635
Nuosavas kapitalas 1 513 1 479 1 396 1 298
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 208 220 297 337
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 208 220 297 337
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 721 1 699 1 693 1 635

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% -1% 0% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -1% 0% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -1% 0% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 0,58 1,43 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,46 0,40 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,83 0,33 0,96 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,89 0,36 1,10 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,38 1,10 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% 2% 3% -10%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -2% -1% -14%
Grynojo pelno marža -7% -2% 0% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% -7% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -8% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% -8% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,62 1,43 1,13 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,45 0,40 1,03 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,83 0,96 0,94 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 1,10 1,17 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 1,10 1,11 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% -1% -7% -14%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% -11% -19%
Grynojo pelno marža 0% -4% -11% -19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
 • Įmonės kodas303212036
 • SektoriusKita
 • VeiklaKiaulininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

-13,0%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius ZalatorisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Airista RakickienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ŠileikaŽemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Virmantė VoinilkoŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento ekonominės analizės skyriaus vedėjas
 • Algis BaravykasNepriklausomas narys, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius
 • Irmantas PovilauskasNepriklausomas narys, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Edmundas AdomavičiusNepriklausomas narys, ŽŪB „Gražionių bekonas“ direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31