• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 388 1 253 1 620 1 290
Pardavimo savikaina 1 303 1 103 1 307 1 181
Bendrasis pelnas 86 150 314 109
Bendrojo pelno marža 6% 12% 19% 8%
Veiklos sąnaudos 187 170 322 289
Tipinės veiklos pelnas -101 -20 -9 -181
Tipinės veiklos pelno marža -7% -2% -1% -14%
EBITDA -79 31 53 -126
EBITDA marža -6% 2% 3% -10%
Grynasis pelnas -94 -21 2 -181
Grynojo pelno marža -7% -2% 0% -14%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 831 777 513 458
Pardavimo savikaina 707 709 473 408
Bendrasis pelnas 125 68 41 50
Bendrojo pelno marža 15% 9% 8% 11%
Veiklos sąnaudos 160 152 138 129
Tipinės veiklos pelnas -36 -84 -97 -79
Tipinės veiklos pelno marža -4% -11% -19% -17%
EBITDA -7 -56 -70 -50
EBITDA marža -1% -7% -14% -11%
Grynasis pelnas -34 -84 -98 -77
Grynojo pelno marža -4% -11% -19% -17%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 560 1 558 1 385 1 329
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 440 1 406 1 380 1 326
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 119 152 5 3
Trumpalaikis turtas 123 112 314 306
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 23 227 246
Per vienerius metus gautinos sumos 78 66 83 59
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 14 23 4 2
Turto iš viso 1 683 1 670 1 699 1 635
Nuosavas kapitalas 1 496 1 477 1 479 1 298
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 187 192 220 337
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 187 192 220 337
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 683 1 670 1 699 1 635
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 385 1 357 1 329 1 302
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 380 1 353 1 326 1 299
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 5 4 3 4
Trumpalaikis turtas 314 336 306 303
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 227 29 246 26
Per vienerius metus gautinos sumos 83 124 59 62
Kitas trumpalaikis turtas 0 181 0 196
Pinigai ir ekvivalentai 4 2 2 19
Turto iš viso 1 699 1 693 1 635 1 605
Nuosavas kapitalas 1 479 1 396 1 298 1 221
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 220 297 337 384
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 297 337 384
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 699 1 693 1 635 1 605

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% -1% 0% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -1% 0% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% -1% 0% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 0,58 1,43 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,46 0,40 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,83 0,33 0,96 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,89 0,36 1,10 0,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,38 1,10 0,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% 2% 3% -10%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -2% -1% -14%
Grynojo pelno marža -7% -2% 0% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -7% -11% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -8% -13% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -8% -13% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,43 1,13 0,91 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 1,03 0,18 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,94 0,77 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,10 1,17 0,95 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 1,11 0,93 0,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% -7% -14% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -11% -19% -17%
Grynojo pelno marža -4% -11% -19% -17%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303212036
 • SektoriusKita
 • VeiklaKiaulininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

-13,0%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vilius RekštysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ŠileikaŽemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Darius VilimasŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas
 • Algis BaravykasNepriklausomas narys, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius
 • Irmantas PovilauskasNepriklausomas narys, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Edmundas AdomavičiusNepriklausomas narys, ŽŪB „Gražionių bekonas“ direktorius

Informacija aktuali: 2019/09/01