• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kiaulių veislininkystė“ įsteigta 2013 m. gruodžio 31 d., atskyrus ją nuo AB „Lietuvos veislininkystė“. Įmonė kontroliuoja veislinių kiaulių produktyvumą, veislinių kiaulių kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 568 1 620 1 290 847
Pardavimo savikaina 1 385 1 307 1 181 756
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 183 314 109 91
Bendrojo pelno marža 12% 19% 8% 11%
Veiklos sąnaudos 202 322 290 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 -9 -181 -157
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -14% -19%
EBITDA 31 53 -124 -101
EBITDA marža 2% 3% -10% -12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 2 -181 -154
Grynojo pelno marža -1% 0% -14% -18%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 831 777 513 458
Pardavimo savikaina 707 709 473 408
Bendrasis pelnas 125 68 41 50
Bendrojo pelno marža 15% 9% 8% 11%
Veiklos sąnaudos 160 152 138 129
Tipinės veiklos pelnas -36 -84 -97 -79
Tipinės veiklos pelno marža -4% -11% -19% -17%
EBITDA -7 -56 -70 -50
EBITDA marža -1% -7% -14% -11%
Grynasis pelnas -34 -84 -98 -77
Grynojo pelno marža -4% -11% -19% -17%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 1 411 1 385 1 329 1 276
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 406 1 380 1 326 1 273
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas 5 5 3 3
Trumpalaikis turtas 258 311 305 272
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 169 227 246 214
Per vienerius metus gautinos sumos 66 80 58 56
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 4 2 2
TURTO IŠ VISO 1 670 1 699 1 635 1 548
Nuosavas kapitalas 1 477 1 479 1 298 1 144
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 192 220 337 404
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 192 220 337 404
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 670 1 699 1 635 1 548
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 385 1 357 1 329 1 302
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 380 1 353 1 326 1 299
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 5 4 3 4
Trumpalaikis turtas 314 336 306 303
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 227 29 246 26
Per vienerius metus gautinos sumos 83 124 59 62
Kitas trumpalaikis turtas 0 181 0 196
Pinigai ir ekvivalentai 4 2 2 19
Turto iš viso 1 699 1 693 1 635 1 605
Nuosavas kapitalas 1 479 1 396 1 298 1 221
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 220 297 337 384
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 220 297 337 384
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 699 1 693 1 635 1 605

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 0% -11% -10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -13% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -27% -27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,23 1,41 0,91 0,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,66 0,38 0,18 0,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,96 0,77 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 1,16 0,95 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 1,10 0,93 0,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 3% -10% -12%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -14% -19%
Grynojo pelno marža 0% 0% -14% -18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 845
Dividendai/grynasis pelnas 1,26
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -7% -11% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -8% -13% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -8% -13% -13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,43 1,13 0,91 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 1,03 0,18 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,96 0,94 0,77 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,10 1,17 0,95 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 1,11 0,93 0,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1% -7% -14% -11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -11% -19% -17%
Grynojo pelno marža -4% -11% -19% -17%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kiaulių veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303212036
 • SektoriusKita
 • VeiklaKiaulininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://kiauliuveislininkyste.lt/
ROE

-12,6%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vilius RekštysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arūnas ŠileikaŽemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Darius VilimasŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas
 • Irmantas PovilauskasNepriklausomas narys, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Edmundas AdomavičiusNepriklausomas narys, ŽŪB „Gražionių bekonas“ direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01