• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais. Pagrindinė bendrovės veikla – žaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas bei susijusios paslaugos. Bendrovės talpyklose perkraunama žaliavinė nafta ir jos produktai. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Baltijos jūrų uostuose veikiantys naftos produktų krovos terminalai. „Klaipėdos naftos“ akcijomis prekiaujama „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 39 775 109 702 103 839 106 484
Pardavimo savikaina 26 625 80 579 83 042 82 739
Bendrasis pelnas 13 150 29 123 20 797 23 745
Bendrojo pelno marža 33% 27% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 3 886 4 823 5 905 6 217
Tipinės veiklos pelnas 9 264 24 300 14 892 17 528
Tipinės veiklos pelno marža 23% 22% 14% 16%
EBITDA 16 889 37 359 28 060 31 393
EBITDA marža 42% 34% 27% 29%
Grynasis pelnas 9 257 22 036 13 794 17 031
Grynojo pelno marža 23% 20% 13% 16%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 46 491 52 341 54 143 52 739
Pardavimo savikaina 41 007 41 276 41 463 40 052
Bendrasis pelnas 5 484 11 065 12 680 12 687
Bendrojo pelno marža 12% 21% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 3 522 2 814 3 403 2 684
Tipinės veiklos pelnas 1 962 8 251 9 277 10 003
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
EBITDA 8 525 15 188 16 205 17 170
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Grynasis pelnas 2 072 7 389 9 642 10 210
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 189 232 180 074 186 895 204 977
Nematerialus turtas 623 508 399 490
Materialus turtas 182 830 176 821 182 925 201 449
Finansinis turtas 4 098 344 411 410
Kitas ilgalaikis turtas 1 681 2 401 3 160 2 628
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 32 687 58 713 55 536 96 268
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 563 2 142 2 117 1 372
Per vienerius metus gautinos sumos 10 938 28 743 11 207 12 765
Kitas trumpalaikis turtas 8 284 4 040 156 384
Pinigai ir ekvivalentai 10 902 23 788 42 056 81 747
Turto iš viso 221 918 238 787 242 431 301 245
Nuosavas kapitalas 174 715 196 804 192 969 200 344
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 209 2 781 4 006
Įsipareigojimai 47 203 41 774 46 681 96 895
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 887 29 737 29 724 76 379
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 257 31 222 31 290 76 759
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 946 10 552 15 391 20 136
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 221 918 238 787 242 431 301 245
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 186 895 189 957 204 977 203 564
Nematerialus turtas 399 407 490 631
Materialus turtas 182 925 186 245 201 449 200 217
Finansinis turtas 411 411 410 357
Kitas ilgalaikis turtas 3 160 2 894 2 628 2 359
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 55 536 52 045 96 268 89 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 1 921 1 372 1 607
Per vienerius metus gautinos sumos 11 207 13 281 12 765 13 845
Kitas trumpalaikis turtas 156 619 384 599
Pinigai ir ekvivalentai 42 056 36 224 81 747 73 901
Turto iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516
Nuosavas kapitalas 192 969 190 702 200 344 193 523
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 781 4 006 4 006 4 897
Įsipareigojimai 46 681 47 294 96 895 95 096
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 724 29 664 76 379 76 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 290 31 442 76 759 75 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 391 15 852 20 136 19 476
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 10% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 12% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 11% 7% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,12 0,12 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 5,56 3,61 4,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,89 5,36 3,47 4,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,48 0,43 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,59 0,57 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,59 0,53 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 34% 27% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 23% 22% 14% 16%
Grynojo pelno marža 23% 20% 13% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 67 12 749 5 050 8 907
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 0,80 0,51 0,72
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 4% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 5% 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,12 0,25 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 3,28 4,78 4,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 3,16 4,71 4,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,41 0,39 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,53 0,54 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,52 0,54 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 050 8 907
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
Grąža valstybei

12,3 mln. eurų

ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

389

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Darius ŠilenskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/04

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys, UAB „ACC Distribution“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Bjarke PålssonNepriklausomas narys, Mark & Wedell A/S vadovas, M&W JAWO A/S vadovas
 • Mantas BartuškaAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius; Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys
 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vedėjas
 • Ian Jonathan BradshawNepriklausomas narys, „Contiguous Consulting Ltd.“ vadovas

Informacija aktuali: 2019/09/04

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eimantas KiudulasNepriklausomas narys; UAB „iValue“ vadovas, akcininkas; UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ vadovas, valdybos narys; UAB „Flex Start One“ vadovas, Eimanto Kiudulo įmonė, vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Andrius VaranavičiusNepriklausomas narys; Takeda Pharmaceuticals International finansų direktorius Europai ir Kanadai; Takeda Pharma AG valdybos narys, Takeda UK Limited valdybos narys; individuali veikla pagal verslo liudijimą

Informacija aktuali: 2019/09/04