• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Klaipėdos nafta“ įsteigta 1994 metais. Pagrindinė bendrovės veikla – žaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas bei susijusios paslaugos. Bendrovės talpyklose perkraunama žaliavinė nafta ir jos produktai. Pagrindiniai bendrovės konkurentai yra Baltijos jūrų uostuose veikiantys naftos produktų krovos terminalai. „Klaipėdos naftos“ akcijomis prekiaujama „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 109 702 103 839 106 484 99 998
Pardavimo savikaina 80 579 83 042 82 739 82 682
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 29 123 20 797 23 745 17 316
Bendrojo pelno marža 27% 20% 22% 17%
Veiklos sąnaudos 4 823 5 905 6 217 5 727
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 300 14 892 17 528 11 589
Tipinės veiklos pelno marža 22% 14% 16% 12%
EBITDA 37 359 28 060 31 239 26 780
EBITDA marža 34% 27% 29% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 036 13 794 17 031 11 577
Grynojo pelno marža 20% 13% 16% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 46 491 52 341 54 143 52 739
Pardavimo savikaina 41 007 41 276 41 463 40 052
Bendrasis pelnas 5 484 11 065 12 680 12 687
Bendrojo pelno marža 12% 21% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 3 522 2 814 3 403 2 684
Tipinės veiklos pelnas 1 962 8 251 9 277 10 003
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
EBITDA 8 525 15 188 16 205 17 170
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Grynasis pelnas 2 072 7 389 9 642 10 210
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 180 074 186 895 204 977 203 025
Nematerialus turtas 508 399 490 726
Materialus turtas 176 821 182 925 201 449 199 211
Finansinis turtas 344 411 410 404
Kitas ilgalaikis turtas 2 401 3 160 2 628 2 684
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 58 713 55 536 96 268 90 102
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 142 2 117 1 372 2 281
Per vienerius metus gautinos sumos 28 743 11 207 12 765 12 912
Kitas trumpalaikis turtas 4 040 156 65 384 1 671
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 788 42 056 16 747 73 238
TURTO IŠ VISO 238 787 242 431 301 245 293 127
Nuosavas kapitalas 196 804 192 969 200 344 195 490
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 209 2 781 4 006 4 642
Įsipareigojimai 41 983 49 462 100 901 97 637
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 29 737 29 724 76 379 76 152
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 222 31 290 76 759 74 368
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 552 15 391 20 136 18 627
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 238 787 242 431 301 245 293 127
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 186 895 189 957 204 977 203 564
Nematerialus turtas 399 407 490 631
Materialus turtas 182 925 186 245 201 449 200 217
Finansinis turtas 411 411 410 357
Kitas ilgalaikis turtas 3 160 2 894 2 628 2 359
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 55 536 52 045 96 268 89 952
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 117 1 921 1 372 1 607
Per vienerius metus gautinos sumos 11 207 13 281 12 765 13 845
Kitas trumpalaikis turtas 156 619 384 599
Pinigai ir ekvivalentai 42 056 36 224 81 747 73 901
Turto iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516
Nuosavas kapitalas 192 969 190 702 200 344 193 523
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 781 4 006 4 006 4 897
Įsipareigojimai 46 681 47 294 96 895 95 096
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29 724 29 664 76 379 76 388
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 290 31 442 76 759 75 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 391 15 852 20 136 19 476
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 242 431 242 002 301 245 293 516

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 6% 6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 7% 9% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 13% 13% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,38 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,51 3,61 4,78 4,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,46 3,47 4,71 4,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,43 0,39 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,33 0,57 0,54 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,53 0,54 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 27% 29% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 14% 16% 12%
Grynojo pelno marža 23% 13% 16% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 6 983 12 317 8 372
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,51 0,72 0,72
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 4% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 5% 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,12 0,25 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,61 3,28 4,78 4,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,47 3,16 4,71 4,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,41 0,39 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,53 0,54 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,52 0,54 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 29% 30% 33%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 17% 19%
Grynojo pelno marža 4% 14% 18% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 050 8 907
Dividendai/grynasis pelnas 0,51 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110648893
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis72,32%
https://www.kn.lt/
Grąža valstybei

8,4 mln. eurų

ROE

5,8%

Darbuotojų skaičius

388

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ŠilenskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrius DusevičiusNepriklausomas narys, UAB „ACC Distribution“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Bjarke PålssonNepriklausomas narys, Mark & Wedell A/S vadovas, M&W JAWO A/S vadovas
 • Mantas BartuškaAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius; Lietuvos pramonininkų konfederacijos narys
 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas, Asociacijos „Koturnos“ vadovas
 • Ian Jonathan BradshawNepriklausomas narys, „Contiguous Consulting Ltd.“ vadovas

Informacija aktuali: 2020/07/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eimantas KiudulasNepriklausomas narys; UAB „iValue“ vadovas, akcininkas; UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ vadovas, valdybos narys; UAB „Flex Start One“ vadovas, Eimanto Kiudulo įmonė, vadovas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Andrius VaranavičiusNepriklausomas narys; Takeda Pharmaceuticals International finansų direktorius Europai ir Kanadai; Takeda Pharma AG valdybos narys, Takeda UK Limited valdybos narys; individuali veikla pagal verslo liudijimą
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

Informacija aktuali: 2020/07/01