• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 54 546 56 514 59 795 63 736
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 54 546 56 514 59 795 63 736
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 30 712 30 868 27 934 29 173
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 834 25 646 31 861 34 563
Tipinės veiklos pelno marža 44% 45% 53% 54%
EBITDA 37 199 42 581 46 601 48 477
EBITDA marža 68% 75% 78% 76%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 771 27 149 38 442 30 973
Grynojo pelno marža 44% 48% 64% 49%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 28 175 28 604 31 191 30 350
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 28 175 28 604 31 191 30 350
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 15 079 13 445 14 489 13 370
Tipinės veiklos pelnas 13 096 15 159 16 702 16 980
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
EBITDA 21 070 21 452 25 149 23 824
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Grynasis pelnas 13 614 15 110 23 333 14 398
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 497 767 504 158 508 683 529 051
Nematerialus turtas 1 552 1 367 1 755 1 716
Materialus turtas 496 215 488 791 500 289 519 644
Finansinis turtas 14 000 4 717
Kitas ilgalaikis turtas 6 639 2 974
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 29 516 44 838 73 845 59 711
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 457 448 419 465
Per vienerius metus gautinos sumos 4 917 3 988 4 892 4 797
Kitas trumpalaikis turtas 9 000 3 005 14 045 40
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 142 37 397 54 489 54 405
TURTO IŠ VISO 527 315 548 996 582 528 588 762
Nuosavas kapitalas 457 785 479 908 518 614 527 449
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 54 891 52 885 50 921 56 423
Įsipareigojimai 14 603 16 203 12 993 4 890
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 597 9 644 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 645 8 839 7 107 206
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 959 7 364 5 886 4 684
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 527 315 548 996 582 528 588 762
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 510 362 498 665 508 683 516 853
Nematerialus turtas 1 367 1 385 1 755 1 878
Materialus turtas 494 995 497 281 500 289 510 131
Finansinis turtas 14 000 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 6 639 4 844
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 46 984 70 877 73 845 59 739
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 783 829 419 469
Per vienerius metus gautinos sumos 5 804 5 885 4 892 12 154
Kitas trumpalaikis turtas 3 000 17 000 14 045 7
Pinigai ir ekvivalentai 37 397 47 163 54 489 47 109
Turto iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592
Nuosavas kapitalas 486 448 501 312 518 614 510 680
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 54 695 53 710 50 921 57 116
Įsipareigojimai 16 203 14 521 12 993 8 796
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 9 645 8 668 7 692 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 839 8 446 7 107 185
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 364 6 075 5 886 8 611
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 5% 7% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% 6% 8% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 10% 11% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 6,09 12,55 12,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,34 6,03 12,47 12,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 75% 78% 76%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 45% 53% 54%
Grynojo pelno marža -28% 48% 64% 49%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 22 332 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,58 0,90
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 6% 8% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,38 11,67 12,55 6,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,27 11,53 12,47 6,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

28,5 mln. eurų

ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

241

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus UdrėnasNepriklausomas narys, Lords LB Asset Management fondo Energy and Infrastructure Baltic patariamasis tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Vaidotas RūkasNepriklausomas narys, „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys, „Atlygio konsultacijos“ vadovas ir vedantysis konsultantas
 • Edvardas SimokaitisKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2020/07/01