Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 49 950 54 546 56 514 59 795
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 49 950 54 546 56 514 59 795
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 24 288 27 978 27 489 27 934
Tipinės veiklos pelnas 25 663 26 568 29 026 31 861
Tipinės veiklos pelno marža 51% 49% 51% 53%
EBITDA 37 635 39 698 43 634 46 601
EBITDA marža 75% 73% 77% 78%
Grynasis pelnas 22 662 23 771 28 664 38 442
Grynojo pelno marža 45% 44% 51% 64%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 14 338 28 175 28 604 31 191
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 14 338 28 175 28 604 31 191
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 5 257 15 079 13 445 14 489
Tipinės veiklos pelnas 9 081 13 096 15 159 16 702
Tipinės veiklos pelno marža 63% 46% 53% 54%
EBITDA 11 879 21 070 21 452 25 149
EBITDA marža 83% 75% 75% 81%
Grynasis pelnas 7 877 13 614 15 110 23 333
Grynojo pelno marža 55% 48% 53% 75%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 495 462 497 768 510 362 508 683
Nematerialus turtas 1 834 1 551 1 367 1 755
Materialus turtas 493 625 496 215 494 995 500 289
Finansinis turtas 0 0 14 000 0
Kitas ilgalaikis turtas 3 1 0 6 639
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 17 366 29 547 46 984 73 845
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 688 1 483 783 419
Per vienerius metus gautinos sumos 5 161 4 923 5 804 4 892
Kitas trumpalaikis turtas 3 527 9 000 3 000 14 045
Pinigai ir ekvivalentai 7 990 14 142 37 397 54 489
Turto iš viso 512 828 527 315 557 347 582 528
Nuosavas kapitalas 433 038 457 785 486 448 518 614
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 53 958 54 891 54 695 50 921
Įsipareigojimai 25 832 14 639 16 203 12 993
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 20 542 11 597 9 645 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 435 9 645 8 839 7 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 397 4 995 7 364 5 886
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 512 828 527 315 557 347 582 528
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 505 100 510 362 498 665 508 683
Nematerialus turtas 1 519 1 367 1 385 1 755
Materialus turtas 493 580 494 995 497 281 500 289
Finansinis turtas 10 000 14 000 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 0 0 6 639
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 36 170 46 984 70 877 73 845
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 791 783 829 419
Per vienerius metus gautinos sumos 4 128 5 804 5 885 4 892
Kitas trumpalaikis turtas 3 000 3 000 17 000 14 045
Pinigai ir ekvivalentai 27 251 37 397 47 163 54 489
Turto iš viso 541 270 557 347 569 542 582 528
Nuosavas kapitalas 472 835 486 448 501 312 518 614
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 53 838 54 695 53 710 50 921
Įsipareigojimai 14 598 16 203 14 521 12 993
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 10 621 9 645 8 668 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 668 8 839 8 446 7 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 929 7 364 6 075 5 886
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 541 270 557 347 569 542 582 528

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 5% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,67 5,92 6,38 12,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,60 5,62 6,27 12,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 73% 77% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 51% 49% 51% 53%
Grynojo pelno marža 45% 44% 51% 64%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,58
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 6% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,10 6,38 11,67 12,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,80 6,27 11,53 12,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 83% 75% 75% 81%
Tipinės veiklos pelno marža 63% 46% 53% 54%
Grynojo pelno marža 55% 48% 53% 75%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

22,8 mln. eurų

ROE

7,8%

Darbuotojų skaičius

242

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arvydas VaitkusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Martynas ArmonaitisĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus UdrėnasNepriklausomas narys, Lords LB Asset Management fondo Energy and Infrastructure Baltic patariamasis tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius Kerza Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Kastytis MacijauskasKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorius
 • Vaidotas RūkasNepriklausomas narys, „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas

Informacija aktuali: 2018/10/31