• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas yra pagrindinė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, įkurtos 1991 metais, funkcija. Ši bendrovė renka mokesčius už naudojimąsi uosto infrastruktūra, nuomoja žemę, vykdo uosto plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Pagrindiniai uosto konkurentai – Rygos, Ventspilio, Talino ir Kaliningrado uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 49 950 54 546 56 514 59 795
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 49 950 54 546 56 514 59 795
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 24 288 27 978 27 489 27 934
Tipinės veiklos pelnas 25 663 26 568 29 026 31 861
Tipinės veiklos pelno marža 51% 49% 51% 53%
EBITDA 37 635 39 698 43 634 46 601
EBITDA marža 75% 73% 77% 78%
Grynasis pelnas 22 662 23 771 28 664 38 442
Grynojo pelno marža 45% 44% 51% 64%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 28 175 28 604 31 191 30 350
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 28 175 28 604 31 191 30 350
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 15 079 13 445 14 489 13 370
Tipinės veiklos pelnas 13 096 15 159 16 702 16 980
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
EBITDA 21 070 21 452 25 149 23 824
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Grynasis pelnas 13 614 15 110 23 333 14 398
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 495 462 497 768 510 362 508 683
Nematerialus turtas 1 834 1 551 1 367 1 755
Materialus turtas 493 625 496 215 494 995 500 289
Finansinis turtas 0 0 14 000 0
Kitas ilgalaikis turtas 3 1 0 6 639
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 17 366 29 547 46 984 73 845
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 688 1 483 783 419
Per vienerius metus gautinos sumos 5 161 4 923 5 804 4 892
Kitas trumpalaikis turtas 3 527 9 000 3 000 14 045
Pinigai ir ekvivalentai 7 990 14 142 37 397 54 489
Turto iš viso 512 828 527 315 557 347 582 528
Nuosavas kapitalas 433 038 457 785 486 448 518 614
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 53 958 54 891 54 695 50 921
Įsipareigojimai 25 832 14 639 16 203 12 993
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 20 542 11 597 9 645 7 692
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 435 9 645 8 839 7 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 397 4 995 7 364 5 886
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 512 828 527 315 557 347 582 528
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 510 362 498 665 508 683 516 853
Nematerialus turtas 1 367 1 385 1 755 1 878
Materialus turtas 494 995 497 281 500 289 510 131
Finansinis turtas 14 000 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 6 639 4 844
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 46 984 70 877 73 845 59 739
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 783 829 419 469
Per vienerius metus gautinos sumos 5 804 5 885 4 892 12 154
Kitas trumpalaikis turtas 3 000 17 000 14 045 7
Pinigai ir ekvivalentai 37 397 47 163 54 489 47 109
Turto iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592
Nuosavas kapitalas 486 448 501 312 518 614 510 680
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 54 695 53 710 50 921 57 116
Įsipareigojimai 16 203 14 521 12 993 8 796
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 9 645 8 668 7 692 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 839 8 446 7 107 185
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 364 6 075 5 886 8 611
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 557 347 569 542 582 528 576 592

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 5% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,67 5,92 6,38 12,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,60 5,62 6,27 12,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,11 0,11 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 73% 77% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 51% 49% 51% 53%
Grynojo pelno marža 45% 44% 51% 64%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,58
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 7% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 6% 8% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,38 11,67 12,55 6,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,27 11,53 12,47 6,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,11 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 75% 75% 81% 78%
Tipinės veiklos pelno marža 46% 53% 54% 56%
Grynojo pelno marža 48% 53% 75% 47%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 22 332
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,58

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas240329870
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaJūrų uosto administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.portofklaipeda.lt
Grąža valstybei

22,8 mln. eurų

ROE

7,8%

Darbuotojų skaičius

242

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Vidmantas PaukštėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus UdrėnasNepriklausomas narys, Lords LB Asset Management fondo Energy and Infrastructure Baltic patariamasis tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius Kerza Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Vaidotas RūkasNepriklausomas narys, „INVL Asset Management“ investicijų valdymo padalinio vadovas
 • Eligijus KajietaNepriklausomas narys, „Atlygio konsultacijos“ vadovas ir vedantysis konsultantas
 • Edvardas SimokaitisKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2019/09/01