Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ įregistruota 2004 metais. Pagrindinė įmonės veikla yra žuvininkystės produktų supirkimas, rūšiavimas, perdirbimas, prekyba, ledo gamyba. Iki 2015 m. pagrindinė bendrovės veikla buvo aukciono būdu tarpininkauti tarp pirminio žuvies pardavėjo ir pirkėjo, realizuojant ir įsigyjant žuvininkystės produktus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016
Pardavimo pajamos 87 3 73
Pardavimo savikaina 28 1 55
Bendrasis pelnas 59 2 18
Bendrojo pelno marža 68% 71% 25%
Veiklos sąnaudos 137 110 219
Tipinės veiklos pelnas -77 -107 -201
Tipinės veiklos pelno marža -88% -3465% -275%
EBITDA -57 -78 -185
EBITDA marža -66% -2506% -254%
Grynasis pelnas -71 -89 -201
Grynojo pelno marža -81% -2865% -276%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Pardavimo pajamos 30 14
Pardavimo savikaina 19 9
Bendrasis pelnas 11 5
Bendrojo pelno marža 37% 36%
Veiklos sąnaudos 89 71
Tipinės veiklos pelnas -78 -66
Tipinės veiklos pelno marža -260% -487%
EBITDA -88 -55
EBITDA marža -295% -403%
Grynasis pelnas -76 -72
Grynojo pelno marža -255% -526%

Balansas

2014 2015 2016
Ilgalaikis turtas 843 2 146 2 035
Nematerialus turtas 2 0 0
Materialus turtas 841 2 146 2 035
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 496 656 33
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 11 14
Per vienerius metus gautinos sumos 1 464 445 18
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 0 201 1
Turto iš viso 2 338 2 803 2 068
Nuosavas kapitalas -8 3 -199
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 206 2 034 1 930
Įsipareigojimai 141 766 337
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 41 698 175
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 141 766 337
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 338 2 803 2 068
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 035 1 961
Nematerialus turtas 0 1
Materialus turtas 2 035 1 961
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 33 42
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 20
Per vienerius metus gautinos sumos 18 23
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 0
Turto iš viso 2 068 2 004
Nuosavas kapitalas -199 -71
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 930 1 864
Įsipareigojimai 337 211
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 175 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 337 211
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 068 2 004

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -4% -3% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -208% 3071% 205%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -4% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,25 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,63 0,86 0,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,40 0,84 0,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,00 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,00 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,55 -1,07 -0,74
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -66% -2506% -254%
Tipinės veiklos pelno marža -88% -3465% -275%
Grynojo pelno marža -81% -2865% -276%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -8% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 205% 153%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,10 0,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,06 0,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas -0,74 -0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -295% -403%
Tipinės veiklos pelno marža -260% -487%
Grynojo pelno marža -255% -526%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300046470
 • SektoriusKita
 • VeiklaTarpininkavimas žuvies ir žuvies produktų prekyboje
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.zuvuaukcionas.lt/

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Benitas JonikasVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Agnė Razmislavičiūtė-PalionienėŽemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorė
 • Marius KliokysVĮ Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojas
 • Girda ValiulytėVĮ Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento Pardavimų skyriaus Privatizavimo ir sutarčių rengimo grupės vadovė
 • Mintija KaleinykienėVĮ Turto banko Organizacijos vystymo departamento Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji teisininkė

Informacija aktuali: 2018/12/31