Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos kinas“ įregistruota 1990 metais. Bendrovė užsiima kino filmų ir vaizdajuosčių rodymu kino teatruose, kino filmų, vaizdajuosčių, autotransporto ir patalpų nuoma, kino filmų ir vaizdajuosčių subtitravimu, įgarsinimu ir restauravimu, kino filmų ir vaizdajuosčių saugojimu ir sandėliavimu ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 201 305 314 310
Pardavimo savikaina 168 243 192 204
Bendrasis pelnas 33 62 122 106
Bendrojo pelno marža 17% 20% 39% 34%
Veiklos sąnaudos 83 96 79 81
Tipinės veiklos pelnas -49 -34 43 25
Tipinės veiklos pelno marža -25% -11% 14% 8%
EBITDA -26 46 62 282
EBITDA marža -13% 15% 20% 91%
Grynasis pelnas -638 -35 43 256
Grynojo pelno marža -317% -11% 14% 83%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 71 160 151 159
Pardavimo savikaina 38 92 98 106
Bendrasis pelnas 32 69 53 53
Bendrojo pelno marža 46% 43% 35% 33%
Veiklos sąnaudos 20 43 42 39
Tipinės veiklos pelnas 13 26 11 14
Tipinės veiklos pelno marža 18% 16% 7% 9%
EBITDA 18 35 260 22
EBITDA marža 25% 22% 173% 14%
Grynasis pelnas 14 25 252 3
Grynojo pelno marža 19% 15% 168% 2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 430 408 389 311
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 52 407 389 311
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 377 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 313 291 359 708
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 38 27 31 32
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 273 263 326 674
Turto iš viso 742 699 748 1 019
Nuosavas kapitalas 711 671 714 969
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 32 28 35 50
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 7 19 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 21 16 37
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 742 699 748 1 019
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 398 389 319 311
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 398 389 319 311
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 323 359 677 708
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 1 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 29 31 45 32
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 1 0
Pinigai ir ekvivalentai 290 326 630 674
Turto iš viso 721 748 996 1 019
Nuosavas kapitalas 689 714 966 969
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 32 35 30 50
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 32 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 19 12 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 22 16 18 37
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 721 748 996 1 019

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -61% -5% 6% 29%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -62% -5% 6% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -5% 6% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,88 14,06 22,44 19,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,84 13,96 22,36 19,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,42 0,43 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,27 0,73 0,79 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 0,44 0,45 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -13% 15% 20% 91%
Tipinės veiklos pelno marža -25% -11% 14% 8%
Grynojo pelno marža -317% -11% 14% 83%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 6% 32% 29%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 6% 33% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 6% 33% 31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 14,68 22,44 38,27 19,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 14,50 22,36 38,20 19,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,43 0,36 0,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,76 0,79 0,87 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,45 0,38 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 22% 173% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 16% 7% 9%
Grynojo pelno marža 19% 15% 168% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos kinas“
  • Įmonės kodas120143996
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų ir vaizdajuosčių saugojimas, transliavimas, nuoma ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lietuvoskinas.lt/
ROE

30,4%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arūnas StoškusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • UAB "AD auditas"Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31