• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB ,,Lietuvos monetų“ kalykla įsteigta Lietuvos Vyriausybės nutarimu 1990 m. Bendrovė gamina aukščiausios kokybės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartines ir kolekcines monetas, valstybės apdovanojimo ženklus (ordinus ir medalius), teikia dizaino paslaugas ir gamina medalius, ženklus, ženklelius, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, vykdo kolekcinių (proginių) monetų ir medalių mažmeninę prekybą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 12 862 4 162 7 836 5 947
Pardavimo savikaina 11 515 4 026 7 007 5 305
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 347 136 829 642
Bendrojo pelno marža 10% 3% 11% 11%
Veiklos sąnaudos 647 550 559 676
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 700 -414 270 -34
Tipinės veiklos pelno marža 5% -10% 3% -1%
EBITDA 973 -111 568 245
EBITDA marža 8% -3% 7% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 634 -423 306 -45
Grynojo pelno marža 5% -10% 4% -1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 670 4 494 3 342 3 570
Pardavimo savikaina 1 429 3 963 3 044 3 131
Bendrasis pelnas 242 531 298 438
Bendrojo pelno marža 14% 12% 9% 12%
Veiklos sąnaudos 327 232 326 326
Tipinės veiklos pelnas -86 299 -29 113
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -1% 3%
EBITDA 58 458 110 251
EBITDA marža 3% 10% 3% 7%
Grynasis pelnas -103 251 55 101
Grynojo pelno marža -6% 6% 2% 3%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 4 065 3 825 3 606 3 353
Nematerialus turtas 11 17 14 7
Materialus turtas 3 943 3 707 3 480 3 235
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 111 101 112 111
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 531 2 307 3 874 2 527
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 620 2 142 3 317 1 689
Per vienerius metus gautinos sumos 915 127 260 77
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 996 38 297 760
TURTO IŠ VISO 7 610 6 162 7 503 5 929
Nuosavas kapitalas 6 802 5 116 5 422 5 377
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 809 1 046 2 082 552
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 500 831 654 377
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 377 300
Trumpalaikiai įsipareigojimai 809 592 1 705 252
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 610 6 162 7 503 5 929
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 825 3 713 3 606 3 490
Nematerialus turtas 17 14 14 12
Materialus turtas 3 707 3 598 3 480 3 366
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 101 101 112 113
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 337 2 622 3 897 3 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 173 2 238 3 340 2 323
Per vienerius metus gautinos sumos 127 314 260 749
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 297 0
Pinigai ir ekvivalentai 38 71 0 80
Turto iš viso 6 162 6 335 7 503 6 641
Nuosavas kapitalas 5 116 5 410 5 422 5 523
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 046 925 2 082 1 118
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 831 492 654 871
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 454 377 338
Trumpalaikiai įsipareigojimai 592 471 1 705 780
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 162 6 335 7 503 6 641

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -6% 4% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -7% 6% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -15% 10% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,16 0,12 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,41 3,89 2,27 10,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 0,28 0,33 3,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,60 1,15 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 1,05 2,11 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,70 1,49 1,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% -3% 7% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% 3% -1%
Grynojo pelno marža 2% -10% 4% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19
Dividendai/grynasis pelnas 2,78
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% 2% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 3% 6% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 4% 5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,08 0,09 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,95 5,57 2,29 4,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,82 0,33 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,92 1,15 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,60 2,11 1,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 1,10 1,49 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 10% 3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -1% 3%
Grynojo pelno marža -6% 6% 2% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

-0,8%

Darbuotojų skaičius

55

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Evaldas StralkusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas ČereškaNepriklausomas narys, UAB „Bureau Veritas Lit“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Vaidas CibasLietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė, UAB „Felit“ Rinkodaros vadovė Baltijos šalims
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys, UAB „VSA Vilnius“ direktorius
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01