Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos monetų kalykla“, buvo įregistruota 1991 metais. Jos veikla yra apyvartinių ir proginių (kolekcinių) monetų kaldinimas, valstybės apdovanojimų, garbės ženklų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, štampų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba, poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 14 008 12 862 4 162 7 836
Pardavimo savikaina 12 025 11 515 4 026 7 007
Bendrasis pelnas 1 983 1 347 136 829
Bendrojo pelno marža 14% 10% 3% 11%
Veiklos sąnaudos 612 647 550 559
Tipinės veiklos pelnas 1 371 700 -414 270
Tipinės veiklos pelno marža 10% 5% -10% 3%
EBITDA 1 619 973 -111 568
EBITDA marža 12% 8% -3% 7%
Grynasis pelnas 1 149 634 -423 306
Grynojo pelno marža 8% 5% -10% 4%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 724 1 670 4 494 3 342
Pardavimo savikaina 1 713 1 429 3 963 3 044
Bendrasis pelnas 11 242 531 298
Bendrojo pelno marža 1% 14% 12% 9%
Veiklos sąnaudos 103 327 232 326
Tipinės veiklos pelnas -92 -86 299 -29
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% 7% -1%
EBITDA -8 58 458 110
EBITDA marža -0% 3% 10% 3%
Grynasis pelnas -91 -103 251 55
Grynojo pelno marža -5% -6% 6% 2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 603 4 065 3 825 3 606
Nematerialus turtas 6 11 17 14
Materialus turtas 3 493 3 943 3 707 3 480
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 104 111 101 112
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 116 3 546 2 337 3 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 023 1 635 2 173 3 340
Per vienerius metus gautinos sumos 97 915 127 260
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 297
Pinigai ir ekvivalentai 1 996 996 38 0
Turto iš viso 8 719 7 610 6 162 7 503
Nuosavas kapitalas 7 191 6 802 5 116 5 422
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 529 809 1 046 2 082
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 500 831 654
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 454 377
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 529 809 592 1 705
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 719 7 610 6 162 7 503
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 975 3 825 3 713 3 606
Nematerialus turtas 21 17 14 14
Materialus turtas 3 843 3 707 3 598 3 480
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 111 101 101 112
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 132 2 337 2 622 3 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 899 2 173 2 238 3 340
Per vienerius metus gautinos sumos 1 216 127 314 260
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 297
Pinigai ir ekvivalentai 17 38 71 0
Turto iš viso 7 107 6 162 6 335 7 503
Nuosavas kapitalas 5 782 5 116 5 410 5 422
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 325 1 046 925 2 082
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 006 831 492 654
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 454 454 377
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 325 592 471 1 705
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 7 107 6 162 6 335 7 503

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 15% 8% -6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 9% -7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% 10% -7% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,13 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,35 4,38 3,95 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,37 2,36 0,28 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,86 1,58 0,60 1,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,88 3,35 1,05 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,11 1,84 0,70 1,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 8% -3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 5% -10% 3%
Grynojo pelno marža 8% 5% -10% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 022 700 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,89 1,10 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% -6% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -7% 3% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -7% 4% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,13 0,08 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 3,95 5,57 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,28 0,82 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,04 0,60 0,92 1,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,14 1,05 1,60 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33 0,70 1,10 1,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 3% 10% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% 7% -1%
Grynojo pelno marža -5% -6% 6% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

5,8%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Saulius VaitiekūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Saulius LiugaĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas ČereškaNepriklausomas narys, UAB „Bureau Veritas Lit“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Vaidas CibasLietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė, UAB „Keturi mazgai“ direktorė
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys, UAB „Mikrovisata“ generalinis direktorius
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Eurosistemos operacijų skyriaus viršininkas

Informacija aktuali: 2018/10/31