• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2014 metų liepos 1 d. valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo reorganizuotas prijungiant Tarptautinį Palangos oro uostą  bei „Kauno aerouostą“ . Nuo minėtos dienos visos trys įmonės veikia kaip viena įmonė su trimis – Vilniaus, Kauno ir Palangos – filialais ir vadinasi valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Įmonė teikia aviacines ir neaviacines paslaugas (patalpų ir automobilių aikštelių nuoma, reklama, apgyvendinimo paslaugos). Pagrindiniai Įmonės konkurentai –  Rygos ir Talino oro uostai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 24 518 29 908 33 131 43 997
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 24 518 29 908 33 131 43 997
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 21 971 25 747 30 179 32 969
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 547 4 162 2 951 11 028
Tipinės veiklos pelno marža 10% 14% 9% 25%
EBITDA 8 275 10 111 8 908 17 686
EBITDA marža 34% 34% 27% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 113 3 467 2 482 8 354
Grynojo pelno marža 9% 12% 7% 19%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 16 006 16 547 16 583 20 363
Pardavimo savikaina -11 899 0 0 0
Bendrasis pelnas 27 906 16 547 16 583 20 363
Bendrojo pelno marža 174% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 25 747 13 155 17 024 14 723
Tipinės veiklos pelnas 2 159 3 393 -442 5 640
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% -3% 28%
EBITDA 5 135 6 332 2 576 9 839
EBITDA marža 32% 38% 16% 48%
Grynasis pelnas 1 488 3 382 -900 4 769
Grynojo pelno marža 9% 20% -5% 23%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 151 923 144 511 164 362 157 053
Nematerialus turtas 771 511 275 337
Materialus turtas 150 031 142 977 163 162 155 882
Finansinis turtas 1 121 1 023 925 834
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 14 012 22 779 22 846 32 938
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 421 383 1 594 610
Per vienerius metus gautinos sumos 3 368 6 069 6 323 6 271
Kitas trumpalaikis turtas 101 129 102 94
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 10 122 16 198 14 828 25 964
TURTO IŠ VISO 165 935 167 289 187 208 189 991
Nuosavas kapitalas 113 248 117 040 118 936 123 861
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 41 434 37 769 43 489 39 318
Įsipareigojimai 11 253 12 481 24 782 26 812
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 147 3 279 14 580 13 000
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 025 2 257 13 068 13 330
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 228 10 224 11 714 13 482
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 165 935 167 289 187 208 189 991
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 144 511 144 059 164 362 159 312
Nematerialus turtas 511 353 275 175
Materialus turtas 142 976 142 728 163 162 158 258
Finansinis turtas 1 023 970 925 879
Kitas ilgalaikis turtas 0 8 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 22 779 21 857 22 846 27 086
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 383 565 1 594 1 078
Per vienerius metus gautinos sumos 6 069 3 911 6 323 6 116
Kitas trumpalaikis turtas 129 350 102 298
Pinigai ir ekvivalentai 16 198 17 031 14 828 19 595
Turto iš viso 167 289 165 916 187 208 186 399
Nuosavas kapitalas 117 040 118 686 118 936 121 127
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 37 769 35 963 43 489 42 431
Įsipareigojimai 12 481 11 266 24 782 22 841
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 279 11 199 24 714 13 790
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 257 1 647 13 068 13 083
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 224 9 619 11 714 9 758
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 167 289 165 916 187 208 186 399

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 2% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 3% 2% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 5% 3% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,03 0,12 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,68 2,23 1,95 2,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,68 2,19 1,81 2,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,18 0,19 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,20 0,21 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,26 0,28 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -26% 34% 27% 40%
Tipinės veiklos pelno marža -46% 14% 9% 25%
Grynojo pelno marža -42% 12% 7% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 1 733 3 429 8 524
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 1,38 1,02
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,07 0,13 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,23 2,27 1,95 2,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,19 2,21 1,81 2,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,20 0,19 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,22 0,21 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,28 0,28 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 38% 16% 48%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% -3% 28%
Grynojo pelno marža 9% 20% -5% 23%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 733 3 429
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,38

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos oro uostai
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120864074
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro uostas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://ltou.lt/
Grąža valstybei

8,9 mln. eurų

ROE

7,2%

Darbuotojų skaičius

660

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marius GelžinisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arijandas ŠliupasNepriklausomas narys, Skyways Technics A/S MRO Development Project Manager

VALDYBOS NARIAI

 • Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė
 • Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys, Shift4 Payments Lithuania Managing Director
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01