• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Lietuvos paminklai“ savo veiklą pradėjo 1991 m. Įmonės rūpinasi, kad būtų tinkamai tvarkomas, tiriamas, saugomas architektūrinis bei dailės paveldas, organizuoja tvarkomuosius statybos darbus, teikia viešąsias paslaugas ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 8 594 5 941 6 555 7 174
Pardavimo savikaina 8 091 5 488 6 046 6 646
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 503 453 509 528
Bendrojo pelno marža 6% 8% 8% 7%
Veiklos sąnaudos 450 424 493 502
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 53 29 15 25
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 0% 0%
EBITDA 72 52 39 39
EBITDA marža 1% 1% 1% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 25 11 23
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 0%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 502 2 032 4 523 956
Pardavimo savikaina 3 072 1 989 4 057 970
Bendrasis pelnas 430 43 466 -14
Bendrojo pelno marža 12% 2% 10% -1%
Veiklos sąnaudos 221 203 290 213
Tipinės veiklos pelnas 209 -161 176 -227
Tipinės veiklos pelno marža 6% -8% 4% -24%
EBITDA 220 -149 188 -219
EBITDA marža 6% -7% 4% -23%
Grynasis pelnas 204 -161 172 -227
Grynojo pelno marža 6% -8% 4% -24%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 224 208 188 9
Nematerialus turtas 5 5 2 0
Materialus turtas 219 202 186 9
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 693 484 487 742
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 2 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 111 153 67 114
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 577 328 417 626
TURTO IŠ VISO 920 698 676 755
Nuosavas kapitalas 532 534 533 391
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 389 164 143 364
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 389 164 143 364
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 920 698 676 755
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 208 193 188 179
Nematerialus turtas 5 3 2 1
Materialus turtas 202 190 186 178
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 490 1 290 488 629
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 295 4 2
Per vienerius metus gautinos sumos 153 759 67 465
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 328 237 417 153
Turto iš viso 698 1 483 676 808
Nuosavas kapitalas 534 361 533 306
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 164 1 122 143 502
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 164 1 122 143 502
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 698 1 483 676 808

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 3% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 11% 6% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,24 2,95 3,40 2,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,48 2,94 3,38 2,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 7,34 9,54 10,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,08 27,53 33,17 72,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 11,15 12,29 15,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 1% 1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 12% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 504 12 132
Dividendai/grynasis pelnas 1,10 0,50 5,81
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 2% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 13% 2% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 14% 3% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,00 1,15 3,41 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,94 0,89 3,38 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 7,34 3,90 9,54 4,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 27,53 27,25 33,17 29,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,15 16,02 12,29 16,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% -7% 4% -23%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -8% 4% -24%
Grynojo pelno marža 6% -8% 4% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos paminklai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • SektoriusKita
  • VeiklaKultūros paveldo objektų ir vietovių priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros paveldo departamentas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://lpaminklai.lt/
Grąža valstybei

133 tūkst. eurų

ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

40

Vadovybė

  • Vydmantas DrumstaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01