Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Lietuvos paminklai“ pagrindinė veikla – kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkymas, priežiūra, tvarkomųjų statybos darbų organizavimas, specialusis teritorijų planavimas, viešųjų paslaugų teikimas ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 7 998 8 594 5 941 6 555
Pardavimo savikaina 7 527 8 091 5 488 6 046
Bendrasis pelnas 470 503 453 509
Bendrojo pelno marža 6% 6% 8% 8%
Veiklos sąnaudos 459 450 424 493
Tipinės veiklos pelnas 12 53 29 16
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 0%
EBITDA 42 72 52 39
EBITDA marža 1% 1% 1% 1%
Grynasis pelnas 11 45 25 11
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 736 3 502 2 032 4 523
Pardavimo savikaina 1 674 3 072 1 989 4 057
Bendrasis pelnas 62 430 43 466
Bendrojo pelno marža 4% 12% 2% 10%
Veiklos sąnaudos 101 221 203 290
Tipinės veiklos pelnas -39 209 -161 176
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% -8% 4%
EBITDA -33 220 -149 188
EBITDA marža -2% 6% -7% 4%
Grynasis pelnas -39 204 -161 172
Grynojo pelno marža -2% 6% -8% 4%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 224 224 208 188
Nematerialus turtas 1 5 5 2
Materialus turtas 223 219 202 186
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 683 697 490 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 9 9 4
Per vienerius metus gautinos sumos 72 111 153 67
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 603 577 328 417
Turto iš viso 908 921 698 676
Nuosavas kapitalas 492 532 534 533
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 415 389 164 143
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 415 389 164 143
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 908 921 698 676
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 213 208 193 188
Nematerialus turtas 4 5 3 2
Materialus turtas 209 202 190 186
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 143 490 1 290 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 152 9 295 4
Per vienerius metus gautinos sumos 827 153 759 67
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 164 328 237 417
Turto iš viso 1 356 698 1 483 676
Nuosavas kapitalas 330 534 361 533
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 026 164 1 122 143
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 026 164 1 122 143
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 356 698 1 483 676

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 5% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 9% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 11% 6% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,65 1,79 3,00 3,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,77 2,94 3,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,46 9,40 7,34 9,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 33,89 38,36 27,53 33,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 16,31 16,78 11,15 12,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% 1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 22 12 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 5% 13% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 14% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,11 3,00 1,15 3,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,97 2,94 0,89 3,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,91 7,34 3,90 9,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 37,49 27,53 27,25 33,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 23,77 11,15 16,02 12,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 6% -7% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% -8% 4%
Grynojo pelno marža -2% 6% -8% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 12 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos paminklai“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110051791
 • SektoriusKita
 • VeiklaKultūros paveldo objektų ir vietovių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros paveldo departamentas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://lpaminklai.lt/
Grąža valstybei

2 tūkst. eurų

ROE

2,3%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vydmantas DrumstaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Dalia RiaukienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Algimantas DegutisKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas

VALDYBOS NARIAI

 • Bronislava RaupėnienėKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja
 • Vydmantas DrumstaĮmonės direktorius
 • Nijolė BiveinienėKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja
 • Vygaudas ČekanauskasKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Vidmantas PuidokasKultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2018-06-31