• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Lietuvos paminklai“ savo veiklą pradėjo 1991 m. Įmonės rūpinasi, kad būtų tinkamai tvarkomas, tiriamas, saugomas architektūrinis bei dailės paveldas, organizuoja tvarkomuosius statybos darbus, teikia viešąsias paslaugas ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 7 998 8 594 5 941 6 555
Pardavimo savikaina 7 527 8 091 5 488 6 046
Bendrasis pelnas 470 503 453 509
Bendrojo pelno marža 6% 6% 8% 8%
Veiklos sąnaudos 459 450 424 493
Tipinės veiklos pelnas 12 53 29 16
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 0%
EBITDA 42 72 52 39
EBITDA marža 1% 1% 1% 1%
Grynasis pelnas 11 45 25 11
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 502 2 032 4 523 956
Pardavimo savikaina 3 072 1 989 4 057 970
Bendrasis pelnas 430 43 466 -14
Bendrojo pelno marža 12% 2% 10% -1%
Veiklos sąnaudos 221 203 290 213
Tipinės veiklos pelnas 209 -161 176 -227
Tipinės veiklos pelno marža 6% -8% 4% -24%
EBITDA 220 -149 188 -219
EBITDA marža 6% -7% 4% -23%
Grynasis pelnas 204 -161 172 -227
Grynojo pelno marža 6% -8% 4% -24%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 224 224 208 188
Nematerialus turtas 1 5 5 2
Materialus turtas 223 219 202 186
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 683 697 490 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 9 9 4
Per vienerius metus gautinos sumos 72 111 153 67
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 603 577 328 417
Turto iš viso 908 921 698 676
Nuosavas kapitalas 492 532 534 533
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 415 389 164 143
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 415 389 164 143
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 908 921 698 676
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 208 193 188 179
Nematerialus turtas 5 3 2 1
Materialus turtas 202 190 186 178
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 490 1 290 488 629
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 295 4 2
Per vienerius metus gautinos sumos 153 759 67 465
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 328 237 417 153
Turto iš viso 698 1 483 676 808
Nuosavas kapitalas 534 361 533 306
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 164 1 122 143 502
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 164 1 122 143 502
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 698 1 483 676 808

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 5% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 9% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 11% 6% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,65 1,79 3,00 3,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,77 2,94 3,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,46 9,40 7,34 9,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 33,89 38,36 27,53 33,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 16,31 16,78 11,15 12,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% 1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% 0%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 22 12 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% 2% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 13% 2% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 14% 3% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,00 1,15 3,41 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,94 0,89 3,38 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 7,34 3,90 9,54 4,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 27,53 27,25 33,17 29,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,15 16,02 12,29 16,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% -7% 4% -23%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -8% 4% -24%
Grynojo pelno marža 6% -8% 4% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos paminklai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110051791
  • SektoriusKita
  • VeiklaKultūros paveldo objektų ir vietovių priežiūra
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKultūros paveldo departamentas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://lpaminklai.lt/
Grąža valstybei

2 tūkst. eurų

ROE

2,3%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vydmantas DrumstaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01