• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1918 m. lapkričio 16 d. buvo įkurta Lietuvos pašto valdyba, kuri rūpinosi pašto veikla atkurtoje Lietuvos valstybėje. 1991 m. nutarus reorganizuoti Lietuvos ryšių valdymo struktūrą, buvo įsteigta valstybės įmonė (VĮ) Lietuvos paštas. 2006 m. įmonė reorganizuota į akcinę bendrovę (AB) Lietuvos paštas. AB Lietuvos paštas turi plačiausią paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje ir teikia ne tik pašto, bet ir logistikos, finansines paslaugas.

AB Lietuvos paštas yra paskirtasis universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikėjas Lietuvoje. Pasiuntinių paslaugas teikia patronuojamoji įmonė „Baltic Post“. UAB „Baltic Post“ valdo prekės ženklą LP EXPRESS, su kuriuo vysto kurjerių bei siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS veiklą. Šiandien Lietuvos pašto įmonių grupė siūlo plačiausias siuntų siuntimo ir pristatymo galimybes šalyje. Išsiųsti ar atsiimti siuntas galima per LP EPXRESS kurjerius, didžiausią Lietuvoje – 111 siuntų savitarnos terminalų ar beveik 700 pašto paslaugų teikimo vietų tinklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 71 931 71 909 76 940 88 307
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 931 71 909 76 940 88 307
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 78 910 72 384 75 840 84 132
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 979 -476 1 100 4 175
Tipinės veiklos pelno marža -10% -1% 1% 5%
EBITDA -3 782 2 316 4 351 7 724
EBITDA marža -5% 3% 6% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 519 19 1 573 3 680
Grynojo pelno marža -8% 0% 2% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 38 097 35 402 41 538 39 921
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 38 097 35 402 41 538 39 921
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 38 050 36 673 39 167 37 595
Tipinės veiklos pelnas 47 -1 271 2 371 2 325
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% 6% 6%
EBITDA 1 349 319 4 032 4 098
EBITDA marža 4% 1% 10% 10%
Grynasis pelnas 230 -859 2 433 2 168
Grynojo pelno marža 1% -2% 6% 5%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 35 635 36 299 37 850 34 428
Nematerialus turtas 2 955 4 980 5 023 2 198
Materialus turtas 31 966 30 922 32 709 31 966
Finansinis turtas 630 261 72 72
Kitas ilgalaikis turtas 84 136 46 193
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 19 580 23 298 21 046 25 852
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 594 7 239 6 823 8 770
Per vienerius metus gautinos sumos 7 269 6 355 5 397 6 247
Kitas trumpalaikis turtas 3 056 3 832 2 966 5 234
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 184 4 843 5 860 5 602
TURTO IŠ VISO 64 526 71 215 72 059 82 958
Nuosavas kapitalas 22 412 21 698 23 271 27 030
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 13 12 33 43
Įsipareigojimai 28 096 35 207 28 228 40 861
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 854 10 497 10 939 8 563
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 087 5 405 6 245 9 586
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 009 29 802 21 983 31 276
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 64 526 71 215 72 059 82 958
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 36 299 36 196 37 850 37 083
Nematerialus turtas 4 980 4 931 5 023 5 017
Materialus turtas 30 922 30 760 32 709 31 947
Finansinis turtas 261 279 72 73
Kitas ilgalaikis turtas 136 226 46 46
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 34 916 36 101 34 209 38 476
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 857 19 014 19 986 22 177
Per vienerius metus gautinos sumos 6 355 4 975 5 397 6 619
Kitas trumpalaikis turtas 4 861 7 798 2 966 5 519
Pinigai ir ekvivalentai 4 843 4 314 5 860 4 162
Turto iš viso 71 215 72 297 72 059 75 559
Nuosavas kapitalas 21 698 20 838 23 271 25 439
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 12 11 33 32
Įsipareigojimai 49 506 51 448 48 755 50 088
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 10 497 14 916 10 939 12 676
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 405 15 258 6 245 6 525
Trumpalaikiai įsipareigojimai 44 101 36 190 42 510 43 563
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 71 215 72 297 72 059 75 559

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 7% 19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,47 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 0,96 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,54 0,65 0,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,06 1,07 1,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,00 2,08 2,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,26 3,42 3,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 6% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 1% 5%
Grynojo pelno marža 0% 2% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% 7% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% 6% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,21 0,15 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 1,00 0,80 0,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,36 0,47 0,33 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,01 1,01 1,07 1,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,88 1,91 2,08 2,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,91 3,09 3,42 3,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 1% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% 6% 6%
Grynojo pelno marža 1% -2% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

14,6%

Darbuotojų skaičius

5 250

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mindaugas KyguolisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Tomas JackevičiusNepriklausomas narys, AB Lietuvos geležinkeliai Tiekimo grandinės departamento direktorius
 • Saulė BalčiūnienėNepriklausoma narė, Inchcape Plc Šiaurės Europos regiono Žmogiškųjų išteklių direktorė
 • Saulius KerzaSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius
 • Povilas DrižasSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas

Informacija aktuali: 2020/07/01