• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1918 m. lapkričio 16 d. buvo įkurta Lietuvos pašto valdyba, kuri rūpinosi pašto veikla atkurtoje Lietuvos valstybėje. 1991 m. nutarus reorganizuoti Lietuvos ryšių valdymo struktūrą, buvo įsteigta valstybės įmonė (VĮ) Lietuvos paštas. 2006 m. įmonė reorganizuota į akcinę bendrovę (AB) Lietuvos paštas. AB Lietuvos paštas turi plačiausią paslaugų teikimo vietų tinklą šalyje ir teikia ne tik pašto, bet ir logistikos, finansines paslaugas.

AB Lietuvos paštas yra paskirtasis universaliųjų pašto paslaugų (UPP) teikėjas Lietuvoje. Pasiuntinių paslaugas teikia patronuojamoji įmonė „Baltic Post“. UAB „Baltic Post“ valdo prekės ženklą LP EXPRESS, su kuriuo vysto kurjerių bei siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS veiklą. Šiandien Lietuvos pašto įmonių grupė siūlo plačiausias siuntų siuntimo ir pristatymo galimybes šalyje. Išsiųsti ar atsiimti siuntas galima per LP EPXRESS kurjerius, didžiausią Lietuvoje – 111 siuntų savitarnos terminalų ar beveik 700 pašto paslaugų teikimo vietų tinklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 64 479 72 247 71 909 76 940
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 64 479 72 247 71 909 76 940
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 65 090 73 278 72 384 75 840
Tipinės veiklos pelnas -611 -1 030 -476 1 100
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -1% 1%
EBITDA 2 328 2 167 2 316 4 351
EBITDA marža 4% 3% 3% 6%
Grynasis pelnas -524 -268 19 1 573
Grynojo pelno marža -1% -0% 0% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 38 097 35 402 41 538 39 921
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 38 097 35 402 41 538 39 921
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 38 050 36 673 39 167 37 595
Tipinės veiklos pelnas 47 -1 271 2 371 2 325
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% 6% 6%
EBITDA 1 349 319 4 032 4 098
EBITDA marža 4% 1% 10% 10%
Grynasis pelnas 230 -859 2 433 2 168
Grynojo pelno marža 1% -2% 6% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 43 137 41 500 36 299 37 850
Nematerialus turtas 3 448 4 250 4 980 5 023
Materialus turtas 38 620 36 620 30 922 32 709
Finansinis turtas 1 069 630 261 72
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 136 46
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 45 667 29 067 34 916 34 209
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 159 14 082 18 857 19 986
Per vienerius metus gautinos sumos 3 899 7 269 6 355 5 397
Kitas trumpalaikis turtas 6 627 4 532 4 861 2 966
Pinigai ir ekvivalentai 22 787 3 184 4 843 5 860
Turto iš viso 88 804 70 567 71 215 72 059
Nuosavas kapitalas 28 074 27 662 21 698 23 271
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 5 13 12 33
Įsipareigojimai 60 725 42 891 49 506 48 755
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 33 631 11 854 10 497 10 939
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 664 12 701 5 405 6 245
Trumpalaikiai įsipareigojimai 54 061 30 190 44 101 42 510
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 88 804 70 567 71 215 72 059
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 36 299 36 196 37 850 37 083
Nematerialus turtas 4 980 4 931 5 023 5 017
Materialus turtas 30 922 30 760 32 709 31 947
Finansinis turtas 261 279 72 73
Kitas ilgalaikis turtas 136 226 46 46
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 34 916 36 101 34 209 38 476
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 857 19 014 19 986 22 177
Per vienerius metus gautinos sumos 6 355 4 975 5 397 6 619
Kitas trumpalaikis turtas 4 861 7 798 2 966 5 519
Pinigai ir ekvivalentai 4 843 4 314 5 860 4 162
Turto iš viso 71 215 72 297 72 059 75 559
Nuosavas kapitalas 21 698 20 838 23 271 25 439
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 12 11 33 32
Įsipareigojimai 49 506 51 448 48 755 50 088
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 10 497 14 916 10 939 12 676
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 405 15 258 6 245 6 525
Trumpalaikiai įsipareigojimai 44 101 36 190 42 510 43 563
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 71 215 72 297 72 059 75 559

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -0% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -1% 0% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,17 0,15 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,84 0,96 0,79 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,50 0,36 0,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 0,91 1,01 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,56 1,71 1,88 2,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,18 2,59 2,91 3,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 3% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% -1% 1%
Grynojo pelno marža -1% -0% 0% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 187 692 0 0
Dividendai/grynasis pelnas -0,36 -2,58 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% 7% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% 6% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,21 0,15 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 1,00 0,80 0,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,36 0,47 0,33 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,01 1,01 1,07 1,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,88 1,91 2,08 2,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,91 3,09 3,42 3,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 1% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% 6% 6%
Grynojo pelno marža 1% -2% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos pašto įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121215587
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaPašto ir pasiuntinių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.post.lt/
ROE

7,0%

Darbuotojų skaičius

5 415

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys, Finansų analitikų asociacijos valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Gražvydas JuknaNepriklausomas narys, UAB „Arimex“ generalinis direktorius
 • Danielius MerkinasNepriklausomas narys, „NNL LT“ steigėjas, direktorius ir valdybos pirmininkas, UAB „Nordnet“ komercijos vadovas ir valdybos pirmininkas, UAB „NNL termo“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2019/09/01