• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1991 metais įsteigta „Lietpraba“ 1995 metais buvo perregistruota į VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“. Įmonė gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir išvežant ar įvežant tauriuosius metalus bei brangakmenius. Įmonė atlieka tauriųjų metalų tyrimus, kontrolinę analizę, prabavimą, įspaudavimą, ekspertizę, nustato charakteristikas, išduoda kokybės pažymėjimus ir vykdo kitą veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 610 528 558 579
Pardavimo savikaina 294 246 267 292
Bendrasis pelnas 316 282 291 287
Bendrojo pelno marža 52% 53% 52% 50%
Veiklos sąnaudos 348 301 300 252
Tipinės veiklos pelnas -32 -19 -9 35
Tipinės veiklos pelno marža -5% -4% -2% 6%
EBITDA 31 48 57 111
EBITDA marža 5% 9% 10% 19%
Grynasis pelnas 7 -1 3 36
Grynojo pelno marža 1% -0% 0% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 297 260 320 273
Pardavimo savikaina 137 160 132 137
Bendrasis pelnas 160 100 188 136
Bendrojo pelno marža 54% 38% 59% 50%
Veiklos sąnaudos 167 109 143 142
Tipinės veiklos pelnas -8 -10 45 -7
Tipinės veiklos pelno marža -3% -4% 14% -2%
EBITDA 26 28 83 27
EBITDA marža 9% 11% 26% 10%
Grynasis pelnas 0 -6 43 -5
Grynojo pelno marža 0% -2% 13% -2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 639 2 469 1 838 1 230
Nematerialus turtas 0 19 14 14
Materialus turtas 1 229 1 266 1 245 1 216
Finansinis turtas 1 410 1 185 580 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 873 1 026 1 667 2 316
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 95 56 54 46
Per vienerius metus gautinos sumos 8 8 5 6
Kitas trumpalaikis turtas 597 842 1 072 572
Pinigai ir ekvivalentai 173 121 536 1 691
Turto iš viso 3 512 3 495 3 505 3 546
Nuosavas kapitalas 3 463 3 459 3 461 3 490
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 49 36 44 57
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 49 36 44 57
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 512 3 495 3 505 3 546
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 838 1 795 1 230 1 257
Nematerialus turtas 14 12 14 16
Materialus turtas 1 245 1 203 1 216 1 241
Finansinis turtas 580 580 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 667 1 739 2 316 1 381
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 54 46 52
Per vienerius metus gautinos sumos 5 56 6 44
Kitas trumpalaikis turtas 1 072 471 572 473
Pinigai ir ekvivalentai 536 1 158 1 691 813
Turto iš viso 3 505 3 534 3 546 2 638
Nuosavas kapitalas 3 461 3 448 3 490 2 555
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 44 86 57 83
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 44 86 57 83
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 505 3 534 3 546 2 638

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 17,84 28,34 38,14 40,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 15,90 26,79 36,90 40,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,15 0,16 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,32 0,21 0,26 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,18 0,15 0,16 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 9% 10% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -4% -2% 6%
Grynojo pelno marža 1% -0% 0% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 10 0 1 1
Dividendai/grynasis pelnas 1,50 0,00 0,52 0,03
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 38,14 20,17 40,99 16,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 36,90 19,55 40,18 16,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,16 0,16 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,26 0,38 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,16 0,17 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 11% 26% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -4% 14% -2%
Grynojo pelno marža 0% -2% 13% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,52 0,03

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas152035320
  • SektoriusKita
  • VeiklaTauriųjų metalų ir brangakmenių tyrimai ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lpr.lt/
Grąža valstybei

44 tūkst. eurų

ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintautas BagotyriusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01