Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) veiklą pradėjo 1926 metais, o akcinės bendrovės statusą įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir belaidžio plačiajuosčio interneto ryšio paslaugas, talpina transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangą bendrovės objektuose. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Tele 2“ ir „Balticum TV“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 18 550 18 825 19 120 19 854
Pardavimo savikaina 13 974 13 740 14 947 13 595
Bendrasis pelnas 4 576 5 084 4 174 6 259
Bendrojo pelno marža 25% 27% 22% 32%
Veiklos sąnaudos 4 505 5 204 5 906 6 520
Tipinės veiklos pelnas 70 -120 -1 733 -261
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -9% -1%
EBITDA 5 569 5 399 5 860 5 679
EBITDA marža 30% 29% 31% 29%
Grynasis pelnas 72 171 269 141
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 4 939 9 602 9 392 10 462
Pardavimo savikaina 3 652 7 706 6 795 6 800
Bendrasis pelnas 1 287 1 895 2 597 3 662
Bendrojo pelno marža 26% 20% 28% 35%
Veiklos sąnaudos 1 447 2 956 2 753 3 767
Tipinės veiklos pelnas -161 -1 060 -156 -105
Tipinės veiklos pelno marža -3% -11% -2% -1%
EBITDA 1 213 3 812 2 603 3 075
EBITDA marža 25% 40% 28% 29%
Grynasis pelnas -73 769 719 -578
Grynojo pelno marža -1% 8% 8% -6%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 30 580 28 011 31 493 31 738
Nematerialus turtas 77 84 129 89
Materialus turtas 29 301 27 904 31 343 31 622
Finansinis turtas 1 191 7 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 12 17 22 26
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 7 271 12 730 8 986 6 832
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 146 1 286 2 289 1 526
Per vienerius metus gautinos sumos 3 023 3 482 3 077 2 724
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 102 7 962 3 620 2 582
Turto iš viso 37 851 40 741 40 480 38 569
Nuosavas kapitalas 31 353 31 559 31 828 32 051
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 16 0 0 0
Įsipareigojimai 6 481 9 182 8 652 6 519
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 4 224 188 145 102
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 973 952 1 075 4 615
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 509 8 231 7 576 1 904
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 37 851 40 741 40 480 38 569
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 30 361 31 493 31 004 31 738
Nematerialus turtas 90 129 95 89
Materialus turtas 30 244 31 343 30 885 31 622
Finansinis turtas 7 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 20 22 24 26
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 14 031 8 986 9 624 6 832
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 245 2 289 3 651 1 526
Per vienerius metus gautinos sumos 3 582 3 077 2 938 2 724
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 7 205 3 620 3 035 2 582
Turto iš viso 44 393 40 480 40 628 38 569
Nuosavas kapitalas 31 059 31 828 32 405 32 051
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 13 333 8 652 8 223 6 519
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 166 145 124 102
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 151 1 075 1 055 4 615
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 182 7 576 7 169 1 904
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 44 393 40 480 40 628 38 569

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,07 1,55 1,19 3,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,75 1,39 0,88 2,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,48 0,47 0,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,64 0,64 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,60 0,60 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 29% 31% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -9% -1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 331
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 2,35
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 1% 4% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 1% 5% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 2% 3% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,15 1,19 1,34 3,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,88 0,83 2,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,47 0,45 0,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,64 0,62 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,60 0,60 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 40% 28% 29%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -11% -2% -1%
Grynojo pelno marža -1% 8% 8% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 331
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 2,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,9%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

331 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

321

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Beata SabalienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys, verslo pokyčių specialistas

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ Generalinė direktorė
 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja
 • Eglė RadvilėNepriklausoma narė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ informacinių technologijų centro vadovė
 • Rimgaudas KalvaitisNepriklausomas narys, AB Technology Competence Center direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31