• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) veiklą pradėjo 1926 metais, o akcinės bendrovės statusą įgijo 1997 metais. Bendrovė teikia televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir belaidžio plačiajuosčio interneto ryšio paslaugas, talpina transliuotojų ir telekomunikacijos sistemų operatorių įrangą bendrovės objektuose. Pagrindiniai įmonės konkurentai yra TEO LT, „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, „Tele 2“ ir „Balticum TV“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 18 825 19 120 19 854 20 080
Pardavimo savikaina 13 740 14 947 13 595 13 057
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 084 4 174 6 259 7 023
Bendrojo pelno marža 27% 22% 32% 35%
Veiklos sąnaudos 5 204 5 906 6 520 6 543
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -120 -1 733 -261 480
Tipinės veiklos pelno marža -1% -9% -1% 2%
EBITDA 5 399 5 860 5 679 6 016
EBITDA marža 29% 31% 29% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 171 269 141 933
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 9 602 9 392 10 462 9 924
Pardavimo savikaina 7 706 6 795 6 800 6 824
Bendrasis pelnas 1 895 2 597 3 662 3 100
Bendrojo pelno marža 20% 28% 35% 31%
Veiklos sąnaudos 2 956 2 753 3 767 2 888
Tipinės veiklos pelnas -1 060 -156 -105 212
Tipinės veiklos pelno marža -11% -2% -1% 2%
EBITDA 3 812 2 603 3 075 3 162
EBITDA marža 40% 28% 29% 32%
Grynasis pelnas 769 719 -578 525
Grynojo pelno marža 8% 8% -6% 5%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 28 011 31 493 31 738 30 424
Nematerialus turtas 84 129 89 191
Materialus turtas 27 904 31 343 31 622 30 118
Finansinis turtas 7
Kitas ilgalaikis turtas 17 22 26 115
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 730 8 986 6 832 10 031
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 618 2 289 1 526 923
Per vienerius metus gautinos sumos 3 150 3 077 2 724 2 841
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 962 3 620 2 582 6 267
TURTO IŠ VISO 40 741 40 480 38 569 40 455
Nuosavas kapitalas 31 559 31 828 32 051 32 413
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 9 182 8 652 6 519 8 042
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 188 145 102 59
Ilgalaikiai įsipareigojimai 952 1 075 4 615 4 613
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 231 7 380 1 725 3 250
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 742 40 480 38 569 40 455
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 31 493 31 004 31 738 30 420
Nematerialus turtas 129 95 89 83
Materialus turtas 31 343 30 885 31 622 30 309
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 22 24 26 29
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 8 986 9 624 6 832 8 891
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 289 3 651 1 526 1 397
Per vienerius metus gautinos sumos 3 077 2 938 2 724 2 853
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 620 3 035 2 582 4 642
Turto iš viso 40 480 40 628 38 569 39 311
Nuosavas kapitalas 31 828 32 405 32 051 32 245
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 8 652 8 223 6 519 7 066
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 145 124 102 81
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 075 1 055 4 615 4 606
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 576 7 169 1 904 2 459
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 40 480 40 628 38 569 39 311

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 3,96 3,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,91 3,08 2,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,50 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,63 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,62 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 29% 30%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 143 331 955
Dividendai/grynasis pelnas 0,53 2,35 1,02
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 4% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 5% 0% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,19 1,34 3,59 3,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,88 0,83 2,79 3,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,45 0,50 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,62 0,63 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,60 0,62 0,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 28% 29% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -2% -1% 2%
Grynojo pelno marža 8% 8% -6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 331
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 2,35

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Lietuvos radijo ir televizijos centras
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120505210
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaRadijo ir televizijos programų siuntimas, plačiajuosčio interneto ryšio paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.telecentras.lt/
Grąža valstybei

955 tūkst. eurų

ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

314

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Remigijus ŠerisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidas DanieliusVšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Raimondas GeleževičiusNepriklausomas narys, AB „Lietuvos draudimas”privačių klientų departamento direktorius ir valdybos narys

Informacija aktuali: 2020/07/01