• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 067 1 142 1 252 1 307
Pardavimo savikaina 399 561 582 621
Bendrasis pelnas 668 581 670 686
Bendrojo pelno marža 63% 51% 54% 52%
Veiklos sąnaudos 612 546 618 594
Tipinės veiklos pelnas 56 35 52 92
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 4% 7%
EBITDA 109 100 121 139
EBITDA marža 10% 9% 10% 11%
Grynasis pelnas 76 59 76 91
Grynojo pelno marža 7% 5% 6% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 719 595 712 726
Pardavimo savikaina 342 277 345 344
Bendrasis pelnas 377 319 367 382
Bendrojo pelno marža 52% 54% 52% 53%
Veiklos sąnaudos 369 227 367 248
Tipinės veiklos pelnas 8 92 0 134
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
EBITDA 42 113 26 156
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Grynasis pelnas 24 81 10 115
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 349 356 295 260
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 240 241 217 197
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 109 115 77 63
Trumpalaikis turtas 1 165 1 253 1 333 1 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 474 554 663 882
Per vienerius metus gautinos sumos 238 262 242 221
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 452 437 428 385
Turto iš viso 1 514 1 609 1 628 1 748
Nuosavas kapitalas 1 436 1 436 1 455 1 485
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 0 0 0
Įsipareigojimai 77 173 173 263
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77 173 173 263
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 514 1 609 1 628 1 748
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 295 210 260 244
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 217 209 197 189
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 77 0 63 55
Trumpalaikis turtas 1 333 1 516 1 488 1 548
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 663 865 882 981
Per vienerius metus gautinos sumos 242 310 221 280
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 428 341 385 280
Turto iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793
Nuosavas kapitalas 1 455 1 489 1 485 1 541
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 173 236 263 251
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 236 263 251
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 4% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 15,12 7,25 7,72 5,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,96 4,04 3,88 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,73 0,77 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 3,24 3,85 4,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,80 0,87 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 9% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 4% 7%
Grynojo pelno marža 7% 5% 6% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 61 56 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,95 0,79 0,86
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 7% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 8% 7% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,72 6,41 5,65 6,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,75 2,30 2,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,78 0,77 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,85 4,69 4,71 6,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,90 0,89 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

78 tūkst. eurų

ROE

6,2%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Vita JurgilienėŽemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Romanas KančauskasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių regiono skyriaus pastatų ūkio vyriausiasis inžinierius
 • Vilius ŽiogasNepriklausomas narys, ūkininkas
 • Evaldas AntaniūnasŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2019/09/01