• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 087 1 151 1 244 1 489
Pardavimo savikaina 561 582 621 706
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 526 569 623 783
Bendrojo pelno marža 48% 49% 50% 53%
Veiklos sąnaudos 546 618 594 738
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 -49 29 45
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% 2% 3%
EBITDA 100 121 139 166
EBITDA marža 9% 11% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 59 76 91 110
Grynojo pelno marža 5% 7% 7% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 719 595 712 726
Pardavimo savikaina 342 277 345 344
Bendrasis pelnas 377 319 367 382
Bendrojo pelno marža 52% 54% 52% 53%
Veiklos sąnaudos 369 227 367 248
Tipinės veiklos pelnas 8 92 0 134
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
EBITDA 42 113 26 156
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Grynasis pelnas 24 81 10 115
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 317 282 260 225
Nematerialus turtas
Materialus turtas 241 217 197 172
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas 76 65 63 53
Trumpalaikis turtas 1 290 1 343 1 484 1 508
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 591 674 878 949
Per vienerius metus gautinos sumos 262 242 221 197
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 437 428 385 362
TURTO IŠ VISO 1 609 1 628 1 748 1 738
Nuosavas kapitalas 1 436 1 455 1 485 1 516
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 173 173 263 222
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 173 263 222
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 609 1 628 1 748 1 738
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 295 210 260 244
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 217 209 197 189
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 77 0 63 55
Trumpalaikis turtas 1 333 1 516 1 488 1 548
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 663 865 882 981
Per vienerius metus gautinos sumos 242 310 221 280
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 428 341 385 280
Turto iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793
Nuosavas kapitalas 1 455 1 489 1 485 1 541
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 173 236 263 251
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 236 263 251
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 628 1 725 1 748 1 793

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 13% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,77 5,63 6,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,30 2,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,71 0,74 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,84 4,59 6,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,85 0,99
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -4% 2% 3%
Grynojo pelno marža 7% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78 81
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86 0,73
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 6% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 7% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 8% 7% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,72 6,41 5,65 6,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,88 2,75 2,30 2,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,78 0,77 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,85 4,69 4,71 6,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,87 0,90 0,89 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 19% 4% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% 0% 18%
Grynojo pelno marža 3% 14% 1% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,79 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

81 tūkst. eurų

ROE

7,4%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Vita JurgilienėŽemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 • Modestas VažnevičiusŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas
 • Romanas KančauskasNepriklausomas narys
 • Vladislovas VaišvilaNepriklausomas narys, ŽŪB „Šiaurės bulius“ gyvulininkystės padalinio vadovas

Informacija aktuali: 2020/07/01