Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos veislininkystė“ įsteigta 2012 m. sausio 2 d., jungimo būdu reorganizavus AB „Marijampolės regiono veislininkystė“ ir AB „Šiaulių regiono veislininkystė“. Įmonėje laikomi Lietuvos ir Vakarų šalių populiariausių veislių buliai-reproduktoriai ir jų sukaupta sperma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 067 1 142 1 252 1 307
Pardavimo savikaina 399 561 582 621
Bendrasis pelnas 668 581 670 686
Bendrojo pelno marža 63% 51% 54% 52%
Veiklos sąnaudos 612 546 618 594
Tipinės veiklos pelnas 56 35 52 92
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 4% 7%
EBITDA 109 100 121 139
EBITDA marža 10% 9% 10% 11%
Grynasis pelnas 76 59 76 91
Grynojo pelno marža 7% 5% 6% 7%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 313 719 595 712
Pardavimo savikaina 140 342 277 345
Bendrasis pelnas 173 377 319 367
Bendrojo pelno marža 55% 52% 54% 52%
Veiklos sąnaudos 141 369 227 367
Tipinės veiklos pelnas 32 8 92 0
Tipinės veiklos pelno marža 10% 1% 15% 0%
EBITDA 50 42 113 26
EBITDA marža 16% 6% 19% 4%
Grynasis pelnas 34 24 81 10
Grynojo pelno marža 11% 3% 14% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 349 356 295 260
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 240 241 217 197
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 109 115 77 63
Trumpalaikis turtas 1 165 1 253 1 333 1 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 474 554 663 882
Per vienerius metus gautinos sumos 238 262 242 221
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 452 437 428 385
Turto iš viso 1 514 1 609 1 628 1 748
Nuosavas kapitalas 1 436 1 436 1 455 1 485
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 0 0 0
Įsipareigojimai 77 173 173 263
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77 173 173 263
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 514 1 609 1 628 1 748
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 351 295 210 260
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 236 217 209 197
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 114 77 0 63
Trumpalaikis turtas 1 297 1 333 1 516 1 488
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 666 663 865 882
Per vienerius metus gautinos sumos 333 242 310 221
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 299 428 341 385
Turto iš viso 1 648 1 628 1 725 1 748
Nuosavas kapitalas 1 431 1 455 1 489 1 485
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 216 173 236 263
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 216 173 236 263
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 648 1 628 1 725 1 748

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 4% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 15,12 7,25 7,72 5,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,96 4,04 3,88 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,73 0,77 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 3,24 3,85 4,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,80 0,87 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 9% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 4% 7%
Grynojo pelno marža 7% 5% 6% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 61 56 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,95 0,79 0,86
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 5% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 5% 7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 6% 8% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,99 7,72 6,41 5,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,92 3,88 2,75 2,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,77 0,78 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,18 3,85 4,69 4,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,77 0,87 0,90 0,89
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 6% 19% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 1% 15% 0%
Grynojo pelno marža 11% 3% 14% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 60 78
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,79 0,86

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos veislininkystė“
 • Įmonės kodas302705528
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis99%
http://www.veislita.lt/
Grąža valstybei

78 tūkst. eurų

ROE

6,2%

Darbuotojų skaičius

36

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Gediminas ValiulisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Sigita KavaliauskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas PranckevičiusŽemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Romanas KančauskasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centro Klientų aptarnavimo departamento Šiaulių regiono skyriaus pastatų ūkio vyriausiasis inžinierius
 • Vilius ŽiogasNepriklausomas narys, ūkininkas
 • Viktorija ŠvedienėNepriklausoma narė, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos prezidentė

Informacija aktuali: 2018/10/31