Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo ir auginimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 425 1 248 1 490 650
Pardavimo savikaina 115 304 1 217 338
Bendrasis pelnas 1 310 944 273 312
Bendrojo pelno marža 92% 76% 18% 48%
Veiklos sąnaudos 1 279 1 348 270 268
Tipinės veiklos pelnas 31 -405 3 44
Tipinės veiklos pelno marža 2% -32% 0% 7%
EBITDA 132 109 141 141
EBITDA marža 9% 9% 9% 22%
Grynasis pelnas 29 10 25 24
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 4%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 289 907 610 41
Pardavimo savikaina 35 1 129 96 242
Bendrasis pelnas 253 -222 513 -201
Bendrojo pelno marža 88% -25% 84% -495%
Veiklos sąnaudos 351 -439 700 -433
Tipinės veiklos pelnas -98 217 -187 231
Tipinės veiklos pelno marža -34% 24% -31% 570%
EBITDA 87 117 12 129
EBITDA marža 30% 13% 2% 317%
Grynasis pelnas 56 57 -55 79
Grynojo pelno marža 19% 6% -9% 194%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 714 1 483 1 584 1 288
Nematerialus turtas 0 2 1 1
Materialus turtas 805 720 830 836
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 13 10 1
Biologinis turtas 909 748 744 451
Trumpalaikis turtas 486 705 539 806
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 256 264 255 510
Per vienerius metus gautinos sumos 24 389 255 276
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 200 52 29 20
Turto iš viso 2 200 2 188 2 124 2 094
Nuosavas kapitalas 1 568 1 528 1 554 1 564
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 187 159 126 103
Įsipareigojimai 445 500 444 427
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 69 108 97 90
Ilgalaikiai įsipareigojimai 276 161 123 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 169 339 321 333
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 200 2 188 2 124 2 094
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 398 1 584 1 520 1 288
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 673 830 803 836
Finansinis turtas 0 0 16 0
Kitas ilgalaikis turtas 20 10 0 1
Biologinis turtas 704 744 700 451
Trumpalaikis turtas 1 143 539 1 009 806
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 217 255 211 510
Per vienerius metus gautinos sumos 718 255 684 276
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 207 29 114 20
Turto iš viso 2 541 2 124 2 529 2 094
Nuosavas kapitalas 1 497 1 554 1 485 1 564
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 579 126 552 103
Įsipareigojimai 465 444 492 427
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 99 97 162 90
Ilgalaikiai įsipareigojimai 96 123 159 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 369 321 333 333
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 541 2 124 2 529 2 094

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,05 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,87 2,08 1,68 2,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,30 0,89 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,57 0,70 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,78 0,98 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,81 0,95 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 9% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -32% 0% 7%
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 21 0 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,00 0,49 0,78
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 2% 0% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 2% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,06 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,10 1,68 3,03 2,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,51 0,89 2,40 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,59 0,70 0,60 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,02 0,98 1,04 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 0,95 1,02 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 13% 2% 317%
Tipinės veiklos pelno marža -34% 24% -31% 570%
Grynojo pelno marža 19% 6% -9% 194%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,49 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
Grąža valstybei

19 tūkst. eurų

ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Edgaras JeninasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Loreta Mikalauskienė, UAB „Audito sprendimai“Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jolita ČičiurkienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus vedėja

VALDYBOS NARIAI

 • Giedrius DaugmaudisNepriklausomas narys, UAB „SKOGRAN“ direktoriaus pavaduotojas, Pohjan Taimi OY valdybos narys
 • Raminta SakalauskienėNepriklausoma narė, Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos veisimo vadovė ir valdybos pirmininkė
 • Rūta SlidžiauskaitėŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Tadas ŠvilpauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Aloyzas JaciunskasNepriklausomas narys, SĮ „Simno komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas

Informacija aktuali: 2018/10/31