• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 425 1 248 1 490 650
Pardavimo savikaina 115 304 1 217 338
Bendrasis pelnas 1 310 944 273 312
Bendrojo pelno marža 92% 76% 18% 48%
Veiklos sąnaudos 1 279 1 348 270 268
Tipinės veiklos pelnas 31 -405 3 44
Tipinės veiklos pelno marža 2% -32% 0% 7%
EBITDA 132 109 141 141
EBITDA marža 9% 9% 9% 22%
Grynasis pelnas 29 10 25 24
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 907 610 41 743
Pardavimo savikaina 1 129 96 242 705
Bendrasis pelnas -222 513 -201 39
Bendrojo pelno marža -25% 84% -495% 5%
Veiklos sąnaudos -439 700 -433 120
Tipinės veiklos pelnas 217 -187 231 -81
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
EBITDA 117 12 129 -33
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Grynasis pelnas 57 -55 79 -85
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 714 1 483 1 584 1 288
Nematerialus turtas 0 2 1 1
Materialus turtas 805 720 830 836
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 13 10 1
Biologinis turtas 909 748 744 451
Trumpalaikis turtas 486 705 539 806
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 256 264 255 510
Per vienerius metus gautinos sumos 24 389 255 276
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 200 52 29 20
Turto iš viso 2 200 2 188 2 124 2 094
Nuosavas kapitalas 1 568 1 528 1 554 1 564
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 187 159 126 103
Įsipareigojimai 445 500 444 427
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 69 108 97 90
Ilgalaikiai įsipareigojimai 276 161 123 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 169 339 321 333
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 200 2 188 2 124 2 094
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 584 1 520 1 288 1 457
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 830 803 836 791
Finansinis turtas 0 16 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 10 0 1 1
Biologinis turtas 744 700 451 665
Trumpalaikis turtas 539 1 009 806 678
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 255 211 510 242
Per vienerius metus gautinos sumos 255 684 276 255
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 29 114 20 181
Turto iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135
Nuosavas kapitalas 1 554 1 485 1 564 1 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 126 552 103 93
Įsipareigojimai 444 492 427 584
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 97 162 90 211
Ilgalaikiai įsipareigojimai 123 159 95 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 321 333 333 490
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,05 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,87 2,08 1,68 2,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,30 0,89 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,65 0,57 0,70 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,78 0,98 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,81 0,95 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 9% 9% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -32% 0% 7%
Grynojo pelno marža 2% 1% 2% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 21 0 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,80 0,00 0,49 0,78
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,04 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,68 3,03 2,42 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 2,40 0,89 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,60 0,31 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,98 1,04 0,45 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 1,02 0,42 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
Grąža valstybei

19 tūkst. eurų

ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Edgaras JeninasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Jolita ČičiurkienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus vedėja

VALDYBOS NARIAI

 • Raminta SakalauskienėNepriklausoma narė, Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos veisimo vadovė ir valdybos pirmininkė
 • Rūta SlidžiauskaitėŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Tadas ŠvilpauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Aloyzas JaciunskasNepriklausomas narys, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas

Informacija aktuali: 2019/09/01