• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 807 612 650 695
Pardavimo savikaina 532 339 338 477
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 275 273 312 218
Bendrojo pelno marža 34% 45% 48% 31%
Veiklos sąnaudos 285 270 268 207
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 3 44 11
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 7% 2%
EBITDA 109 141 141 106
EBITDA marža 13% 23% 22% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 25 24 3
Grynojo pelno marža 1% 4% 4% 0%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 907 610 41 743
Pardavimo savikaina 1 129 96 242 705
Bendrasis pelnas -222 513 -201 39
Bendrojo pelno marža -25% 84% -495% 5%
Veiklos sąnaudos -439 700 -433 120
Tipinės veiklos pelnas 217 -187 231 -81
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
EBITDA 117 12 129 -33
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Grynasis pelnas 57 -55 79 -85
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 1 198 1 315 1 288 1 199
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 720 830 836 749
Finansinis turtas 3 1
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas 477 481 451 449
Trumpalaikis turtas 955 772 784 901
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 514 488 489 637
Per vienerius metus gautinos sumos 389 255 276 126
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 52 29 20 138
TURTO IŠ VISO 2 188 2 124 2 093 2 109
Nuosavas kapitalas 1 528 1 554 1 564 1 546
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 159 126 103 83
Įsipareigojimai 500 444 427 481
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 36 97 90 57
Ilgalaikiai įsipareigojimai 161 123 95 51
Trumpalaikiai įsipareigojimai 339 321 333 430
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 188 2 124 2 094 2 109
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 584 1 520 1 288 1 457
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 830 803 836 791
Finansinis turtas 0 16 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 10 0 1 1
Biologinis turtas 744 700 451 665
Trumpalaikis turtas 539 1 009 806 678
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 255 211 510 242
Per vienerius metus gautinos sumos 255 684 276 255
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 29 114 20 181
Turto iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135
Nuosavas kapitalas 1 554 1 485 1 564 1 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 126 552 103 93
Įsipareigojimai 444 492 427 584
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 97 162 90 211
Ilgalaikiai įsipareigojimai 123 159 95 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 321 333 333 490
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 2% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 4% 4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 0,06 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,26 2,41 2,36 2,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,24 0,89 0,89 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,28 0,31 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,02 0,49 0,50 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,40 0,42 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 23% 22% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 0% 7% 2%
Grynojo pelno marža 16% 4% 4% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 202 12 19 5
Dividendai/grynasis pelnas 3,91 0,49 0,78 1,61
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,04 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,68 3,03 2,42 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 2,40 0,89 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,60 0,31 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,98 1,04 0,45 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 1,02 0,42 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
Grąža valstybei

5 tūkst. eurų

ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Edgaras JeninasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Raminta SakalauskienėNepriklausoma narė, Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos veisimo vadovė ir valdybos pirmininkė
 • Rūta SlidžiauskaitėŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Tadas ŠvilpauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Aloyzas JaciunskasNepriklausomas narys, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, VšĮ „Mutter Charity Foundation“ direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01