• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 5 100 5 597 6 122 6 068
Pardavimo savikaina 3 516 3 785 3 984 4 092
Bendrasis pelnas 1 584 1 813 2 138 1 976
Bendrojo pelno marža 31% 32% 35% 33%
Veiklos sąnaudos 959 1 032 1 190 1 187
Tipinės veiklos pelnas 625 780 947 789
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 15% 13%
EBITDA 1 215 1 392 1 569 1 470
EBITDA marža 24% 25% 26% 24%
Grynasis pelnas 544 665 812 650
Grynojo pelno marža 11% 12% 13% 11%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 152 4 081 1 986 5 025
Pardavimo savikaina 2 026 2 144 1 948 2 843
Bendrasis pelnas 126 1 938 38 2 183
Bendrojo pelno marža 6% 47% 2% 43%
Veiklos sąnaudos 691 560 627 552
Tipinės veiklos pelnas -564 1 377 -589 1 631
Tipinės veiklos pelno marža -26% 34% -30% 32%
EBITDA -248 1 705 -235 2 081
EBITDA marža -12% 42% -12% 41%
Grynasis pelnas -477 1 169 -520 1 371
Grynojo pelno marža -22% 29% -26% 27%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 11 221 10 735 15 165 19 548
Nematerialus turtas 23 20 76 58
Materialus turtas 11 198 10 714 15 081 19 478
Finansinis turtas 0 1 8 9
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 3
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 573 2 940 1 427 838
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 48 106 101
Per vienerius metus gautinos sumos 166 126 295 308
Kitas trumpalaikis turtas 1 870 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 495 2 766 1 026 428
Turto iš viso 13 794 13 675 16 592 20 386
Nuosavas kapitalas 10 739 10 665 11 061 11 573
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 466 2 302 2 144 1 988
Įsipareigojimai 588 708 3 388 6 825
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 19 19 1 627 5 908
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 1 627 4 954
Trumpalaikiai įsipareigojimai 588 708 1 761 1 871
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 13 794 13 675 16 592 20 386
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 15 165 18 738 19 548 19 867
Nematerialus turtas 76 70 58 45
Materialus turtas 15 081 18 658 19 478 19 810
Finansinis turtas 8 9 9 9
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 3 3
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 427 1 565 838 1 509
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 106 164 101 144
Per vienerius metus gautinos sumos 295 88 308 179
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 026 1 314 428 1 186
Turto iš viso 16 592 20 302 20 386 21 377
Nuosavas kapitalas 11 061 12 093 11 573 12 446
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 144 2 066 1 988 1 924
Įsipareigojimai 3 388 6 144 6 825 7 008
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 627 5 500 5 908 6 203
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 627 5 500 4 954 5 726
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 761 644 1 871 1 282
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 16 592 20 302 20 386 21 377

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 5% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 7% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 6% 7% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,10 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,37 4,15 0,81 0,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,30 4,08 0,75 0,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,37 0,41 0,40 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 0,51 0,47 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,52 0,56 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 25% 26% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 14% 15% 13%
Grynojo pelno marža 11% 12% 13% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 742 411 134 134
Dividendai/grynasis pelnas 1,38 0,63 0,17 0,21
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 6% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 5% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,27 0,29 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 2,43 0,45 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 2,18 0,39 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,35 0,33 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,41 0,35 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,52 0,54 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 42% -12% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -26% 34% -30% 32%
Grynojo pelno marža -22% 29% -26% 27%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 134 134
Dividendai/grynasis pelnas 0,17 0,21

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
Grąža valstybei

136 tūkst. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

113

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Justinas BortkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrė Kaminskaitė-Salters Nepriklausoma narė, „Telia Lietuva“, AB tiesioginių ir skaitmeninių kanalų vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Juras VėželisNepriklausomas narys, UAB „SPORTLAND LT“ generalinis direktorius
 • Vytautas DobilasNepriklausomas narys, UAB „Deeper“ vykdantysis vadovas
 • Lidija BajarūnienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rūta JovaišienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė

Informacija aktuali: 2019/09/01