• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

LITEXPO kaip akcinė bendrovė įregistruota 1990 metais, o į uždarąją akcinę bendrovę perregistruota 1995 metais. Nuo 2006 metų LITEXPO yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys. Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą: posėdžių ir verslo renginių organizavimas, salių ir konferencijų salių nuoma, Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, stendų projektavimas ir rengimas, pagaminto valgio tiekimas renginiams bei kitos susijusios paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 5 597 6 122 6 068 7 349
Pardavimo savikaina 3 785 3 984 4 092 5 007
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 813 2 138 1 976 2 341
Bendrojo pelno marža 32% 35% 33% 32%
Veiklos sąnaudos 1 032 1 190 1 187 1 269
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 780 947 788 1 073
Tipinės veiklos pelno marža 14% 15% 13% 15%
EBITDA 1 399 1 569 1 495 1 952
EBITDA marža 25% 26% 25% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 665 812 707 934
Grynojo pelno marža 12% 13% 12% 13%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 152 4 081 1 986 5 025
Pardavimo savikaina 2 026 2 144 1 948 2 843
Bendrasis pelnas 126 1 938 38 2 183
Bendrojo pelno marža 6% 47% 2% 43%
Veiklos sąnaudos 691 560 627 552
Tipinės veiklos pelnas -564 1 377 -589 1 631
Tipinės veiklos pelno marža -26% 34% -30% 32%
EBITDA -248 1 705 -235 2 081
EBITDA marža -12% 42% -12% 41%
Grynasis pelnas -477 1 169 -520 1 371
Grynojo pelno marža -22% 29% -26% 27%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 10 735 15 165 19 548 19 486
Nematerialus turtas 20 76 58 43
Materialus turtas 10 714 15 081 19 478 19 427
Finansinis turtas 1 8 9 16
Kitas ilgalaikis turtas 3
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 904 1 402 834 1 059
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 81 41 44
Per vienerius metus gautinos sumos 115 295 365 448
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 766 1 026 428 567
TURTO IŠ VISO 13 675 16 592 20 443 20 603
Nuosavas kapitalas 10 665 11 061 11 630 12 066
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 302 2 144 1 988 1 874
Įsipareigojimai 694 3 358 6 806 6 584
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 627 5 908 5 726
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 627 4 954 4 771
Trumpalaikiai įsipareigojimai 694 1 731 1 852 1 812
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 675 16 592 20 443 20 603
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 15 165 18 738 19 548 19 867
Nematerialus turtas 76 70 58 45
Materialus turtas 15 081 18 658 19 478 19 810
Finansinis turtas 8 9 9 9
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 3 3
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 427 1 565 838 1 509
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 106 164 101 144
Per vienerius metus gautinos sumos 295 88 308 179
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 026 1 314 428 1 186
Turto iš viso 16 592 20 302 20 386 21 377
Nuosavas kapitalas 11 061 12 093 11 573 12 446
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 144 2 066 1 988 1 924
Įsipareigojimai 3 388 6 144 6 825 7 008
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 627 5 500 5 908 6 203
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 627 5 500 4 954 5 726
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 761 644 1 871 1 282
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 16 592 20 302 20 386 21 377

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 5% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 13% 9% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,51 0,47
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,55 0,81 0,45 0,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,39 0,76 0,43 0,56
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,48 0,40 0,33 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,64 0,47 0,35 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,60 0,56 0,53 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 26% 25% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 15% 13% 15%
Grynojo pelno marža 1% 13% 12% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 411 492 719
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,51 0,70 0,77
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 6% 6% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 5% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,27 0,29 0,29
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,81 2,43 0,45 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,75 2,18 0,39 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,35 0,33 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,41 0,35 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,52 0,54 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 42% -12% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -26% 34% -30% 32%
Grynojo pelno marža -22% 29% -26% 27%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 134 134
Dividendai/grynasis pelnas 0,17 0,21

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120080713
 • SektoriusKita
 • VeiklaParodų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis98,76%
http://litexpo.lt/
Grąža valstybei

719 tūkst. eurų

ROE

7,9%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Justinas BortkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Giedrė Kaminskaitė-Salters Nepriklausoma narė, „Telia Lietuva“, AB tiesioginių ir skaitmeninių kanalų vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Juras VėželisNepriklausomas narys, UAB „SPORTLAND LT“ generalinis direktorius
 • Vytautas DobilasNepriklausomas narys
 • Lidija BajarūnienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Rūta JovaišienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamento direktorė

Informacija aktuali: 2020/07/01