• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017
Pardavimo pajamos 249 254
Pardavimo savikaina 66 146
Bendrasis pelnas 183 108
Bendrojo pelno marža 74% 42%
Veiklos sąnaudos 167 288
Tipinės veiklos pelnas 16 -181
Tipinės veiklos pelno marža 6% -71%
EBITDA 25 -172
EBITDA marža 10% -68%
Grynasis pelnas 14 15
Grynojo pelno marža 6% 6%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 133 133 121 137
Pardavimo savikaina 30 0 146 60
Bendrasis pelnas 103 133 -26 77
Bendrojo pelno marža 77% 100% -21% 56%
Veiklos sąnaudos 93 128 160 142
Tipinės veiklos pelnas 9 5 -186 -65
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
EBITDA 14 9 -181 -62
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Grynasis pelnas 8 5 10 24
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%

Balansas

2016 2017
Ilgalaikis turtas 52 21
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 24 21
Finansinis turtas 29 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 109 64
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 0
Per vienerius metus gautinos sumos 32 39
Kitas trumpalaikis turtas 51 0
Pinigai ir ekvivalentai 18 25
Turto iš viso 161 85
Nuosavas kapitalas 82 12
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 9
Įsipareigojimai 64 64
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 64
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 161 85
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 52 54 21 36
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 24 26 21 36
Finansinis turtas 29 29 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 109 100 64 62
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 32 33 39 40
Kitas trumpalaikis turtas 51 51 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 18 16 25 21
Turto iš viso 161 154 85 98
Nuosavas kapitalas 82 81 12 35
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 10 9 8
Įsipareigojimai 64 63 64 54
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 63 64 54
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 161 154 85 98

Finansiniai rodikliai

2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% -304%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,30 5,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% -68%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -71%
Grynojo pelno marža 6% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 9% 13% 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 18% 34% 60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 17% -304% -372%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,58 1,00 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 1,57 0,99 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 1,61 2,07 2,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,37 6,92 5,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,30 3,44 5,40 4,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

13,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas190819979
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
Grąža valstybei

1 tūkst. eurų

ROE

34,3%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Paulius KalinaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01