• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1998 m. įregistruota įmonė, kuri atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 41 249 254 410
Pardavimo savikaina 18 128 146 111
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 121 108 300
Bendrojo pelno marža 57% 48% 42% 73%
Veiklos sąnaudos 36 288 289 266
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -13 -168 -181 34
Tipinės veiklos pelno marža -31% -67% -71% 8%
EBITDA -11 -159 -172 41
EBITDA marža -28% -64% -68% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -13 14 16 30
Grynojo pelno marža -31% 6% 6% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 133 133 121 137
Pardavimo savikaina 30 0 146 60
Bendrasis pelnas 103 133 -26 77
Bendrojo pelno marža 77% 100% -21% 56%
Veiklos sąnaudos 93 128 160 142
Tipinės veiklos pelnas 9 5 -186 -65
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
EBITDA 14 9 -181 -62
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Grynasis pelnas 8 5 10 24
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 35 52 21 33
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 35 24 21 33
Finansinis turtas 0 29
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 60 58 64 57
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 8 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 45 32 39 23
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 18 25 33
TURTO IŠ VISO 146 161 85 90
Nuosavas kapitalas 68 82 12 42
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 19 15 9 8
Įsipareigojimai 58 64 64 40
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 64 64 40
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 146 161 85 90
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 52 54 21 36
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 24 26 21 36
Finansinis turtas 29 29 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 109 100 64 62
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 32 33 39 40
Kitas trumpalaikis turtas 51 51 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 18 16 25 21
Turto iš viso 161 154 85 98
Nuosavas kapitalas 82 81 12 35
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 10 9 8
Įsipareigojimai 64 63 64 54
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 63 64 54
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 161 154 85 98

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 13% 35%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34% 114%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -345% -1722% 139%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,00 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,99 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 2,07 4,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,92 15,17
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,31 5,41 15,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -64% -68% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -67% -71% 8%
Grynojo pelno marža 6% 6% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7
Dividendai/grynasis pelnas 0,50
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 9% 13% 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 18% 34% 60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 17% -304% -372%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,58 1,00 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 1,57 0,99 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 1,61 2,07 2,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,37 6,92 5,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,30 3,44 5,40 4,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 7% -149% -45%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% -154% -47%
Grynojo pelno marža 6% 4% 8% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

13,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Mašinų bandymo stotis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas190819979
  • SektoriusKita
  • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
Grąža valstybei

1 tūkst. eurų

ROE

113,9%

Darbuotojų skaičius

13

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Paulius KalinaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01