Valstybės valdomos įmonės

Įmonė atlieka ūkio mašinų ir įrengimų, žemės ir miškų ūkių traktorių, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir medienos apdorojimo įrangos bei kitų mašinų ir įrengimų sertifikavimą ir bandymus, nustatant vartojimo savybių atitiktį norminių dokumentų reikalavimams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017
Pardavimo pajamos 249 254
Pardavimo savikaina 66 146
Bendrasis pelnas 183 108
Bendrojo pelno marža 74% 42%
Veiklos sąnaudos 167 288
Tipinės veiklos pelnas 16 -181
Tipinės veiklos pelno marža 6% -71%
EBITDA 25 -172
EBITDA marža 10% -68%
Grynasis pelnas 14 15
Grynojo pelno marža 6% 6%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 71 133 133 121
Pardavimo savikaina 18 30 0 146
Bendrasis pelnas 53 103 133 -26
Bendrojo pelno marža 75% 77% 100% -21%
Veiklos sąnaudos 34 93 128 160
Tipinės veiklos pelnas 20 9 5 -186
Tipinės veiklos pelno marža 28% 7% 4% -154%
EBITDA 22 14 9 -181
EBITDA marža 31% 10% 7% -149%
Grynasis pelnas 19 8 5 10
Grynojo pelno marža 26% 6% 4% 8%

Balansas

2016 2017
Ilgalaikis turtas 52 21
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 24 21
Finansinis turtas 29 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Biologinis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 109 64
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 8 0
Per vienerius metus gautinos sumos 32 39
Kitas trumpalaikis turtas 51 0
Pinigai ir ekvivalentai 18 25
Turto iš viso 161 85
Nuosavas kapitalas 82 12
Mažumos kapitalo dalis 0 0
Dotacijos ir subsidijos 15 9
Įsipareigojimai 64 64
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 64
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 161 85
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 29 52 54 21
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 29 24 26 21
Finansinis turtas 0 29 29 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 148 109 100 64
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 8 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 47 32 33 39
Kitas trumpalaikis turtas 51 51 51 0
Pinigai ir ekvivalentai 42 18 16 25
Turto iš viso 178 161 154 85
Nuosavas kapitalas 74 82 81 12
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 19 15 10 9
Įsipareigojimai 85 64 63 64
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 64 63 64
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 178 161 154 85

Finansiniai rodikliai

2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% -304%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,71 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,59 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,69 6,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,30 5,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% -68%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -71%
Grynojo pelno marža 6% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -3% 10% 9% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% 19% 18% 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 18% 17% -304%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,75 1,71 1,58 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,65 1,59 1,57 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,88 1,62 1,61 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,36 5,69 6,37 6,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,11 3,30 3,44 5,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 10% 7% -149%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 7% 4% -154%
Grynojo pelno marža 26% 6% 4% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 7 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Mašinų bandymo stotis
 • Įmonės kodas190819979
 • SektoriusKita
 • VeiklaPramonės įrangos ir žemės ūkio technikos bandymas ir sertifikavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.bandymai.lt
Grąža valstybei

1 tūkst. eurų

ROE

34,3%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Paulius KalinaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Aura VerenienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Algirdas SereikaŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Laura SosunovičienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vedėja
 • Vincas AndriuškevičiusŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas