• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.

Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko  bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 6 288 7 251 6 281 6 908
Pardavimo savikaina 5 688 6 000 5 865 5 877
Bendrasis pelnas 600 1 251 416 1 031
Bendrojo pelno marža 10% 17% 7% 15%
Veiklos sąnaudos 1 707 1 172 1 250 914
Tipinės veiklos pelnas -1 107 79 -834 118
Tipinės veiklos pelno marža -18% 1% -13% 2%
EBITDA -885 323 -580 129
EBITDA marža -14% 4% -9% 2%
Grynasis pelnas -1 128 88 -847 92
Grynojo pelno marža -18% 1% -13% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 201 3 207 3 701 2 787
Pardavimo savikaina 3 151 2 675 3 202 2 636
Bendrasis pelnas 50 532 499 151
Bendrojo pelno marža 2% 17% 13% 5%
Veiklos sąnaudos 702 399 515 477
Tipinės veiklos pelnas -652 134 -16 -326
Tipinės veiklos pelno marža -20% 4% -0% -12%
EBITDA -532 260 -132 -199
EBITDA marža -17% 8% -4% -7%
Grynasis pelnas -668 126 -34 -332
Grynojo pelno marža -21% 4% -1% -12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 408 3 469 3 583 3 405
Nematerialus turtas 0 4 16 10
Materialus turtas 3 407 3 465 3 567 3 396
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 554 3 550 3 299 3 231
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 294 2 090 1 974 1 879
Per vienerius metus gautinos sumos 1 032 728 997 920
Kitas trumpalaikis turtas 0 217 13 4
Pinigai ir ekvivalentai 227 515 316 428
Turto iš viso 6 961 7 019 6 882 6 636
Nuosavas kapitalas 5 409 5 496 4 649 4 741
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 250 250
Įsipareigojimai 1 553 1 523 1 983 1 645
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 9 217 341 1 505
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 43 0 20
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 544 1 480 1 983 1 625
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 961 7 019 6 882 6 636
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 583 3 514 3 405 3 751
Nematerialus turtas 16 13 10 9
Materialus turtas 3 567 3 501 3 396 3 742
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 299 3 403 3 231 3 055
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 974 2 282 1 879 1 758
Per vienerius metus gautinos sumos 997 972 920 1 132
Kitas trumpalaikis turtas 13 7 4 0
Pinigai ir ekvivalentai 316 142 428 165
Turto iš viso 6 882 6 917 6 636 6 806
Nuosavas kapitalas 4 649 4 775 4 741 5 088
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 250 250 250 0
Įsipareigojimai 1 983 1 892 1 645 1 718
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 341 1 892 1 505 1 718
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 32 20 27
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 983 1 861 1 625 1 691
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 882 6 917 6 636 6 806

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -16% 1% -12% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -21% 2% -17% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -21% 2% -16% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,05 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,30 2,40 1,66 1,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,82 0,99 0,67 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 1,04 0,90 1,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,85 2,11 1,77 1,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,16 1,33 1,24 1,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -14% 4% -9% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -18% 1% -13% 2%
Grynojo pelno marža -18% 1% -13% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 44 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -12% -8% 1% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -17% -11% 2% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -10% 2% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,27 0,23 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,66 1,83 1,99 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,67 0,60 0,83 0,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,93 1,02 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,77 1,85 1,98 1,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,24 1,27 1,47 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -17% 8% -4% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -20% 4% -0% -12%
Grynojo pelno marža -21% 4% -1% -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas303316138
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
Grąža valstybei

7 tūkst. eurų

ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

122

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Gintaras ŽandaravičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01