Valstybės valdomos įmonės

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.

Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko  bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 6 288 7 251 6 281 6 908
Pardavimo savikaina 5 688 6 000 5 865 5 877
Bendrasis pelnas 600 1 251 416 1 031
Bendrojo pelno marža 10% 17% 7% 15%
Veiklos sąnaudos 1 707 1 172 1 250 914
Tipinės veiklos pelnas -1 107 79 -834 118
Tipinės veiklos pelno marža -18% 1% -13% 2%
EBITDA -885 323 -580 129
EBITDA marža -14% 4% -9% 2%
Grynasis pelnas -1 128 88 -847 92
Grynojo pelno marža -18% 1% -13% 1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 558 3 201 3 207 3 701
Pardavimo savikaina 1 334 3 151 2 675 3 202
Bendrasis pelnas 225 50 532 499
Bendrojo pelno marža 14% 2% 17% 13%
Veiklos sąnaudos 283 702 399 515
Tipinės veiklos pelnas -58 -652 134 -16
Tipinės veiklos pelno marža -4% -20% 4% -0%
EBITDA 16 -532 260 -132
EBITDA marža 1% -17% 8% -4%
Grynasis pelnas -58 -668 126 -34
Grynojo pelno marža -4% -21% 4% -1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 408 3 469 3 583 3 405
Nematerialus turtas 0 4 16 10
Materialus turtas 3 407 3 465 3 567 3 396
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 554 3 550 3 299 3 231
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 294 2 090 1 974 1 879
Per vienerius metus gautinos sumos 1 032 728 997 920
Kitas trumpalaikis turtas 0 217 13 4
Pinigai ir ekvivalentai 227 515 316 428
Turto iš viso 6 961 7 019 6 882 6 636
Nuosavas kapitalas 5 409 5 496 4 649 4 741
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 250 250
Įsipareigojimai 1 553 1 523 1 983 1 645
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 9 217 341 1 505
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 43 0 20
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 544 1 480 1 983 1 625
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 961 7 019 6 882 6 636
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 425 3 583 3 514 3 405
Nematerialus turtas 3 16 13 10
Materialus turtas 3 422 3 567 3 501 3 396
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 430 3 299 3 403 3 231
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 280 1 974 2 282 1 879
Per vienerius metus gautinos sumos 1 070 997 972 920
Kitas trumpalaikis turtas 0 13 7 4
Pinigai ir ekvivalentai 80 316 142 428
Turto iš viso 6 855 6 882 6 917 6 636
Nuosavas kapitalas 5 318 4 649 4 775 4 741
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 250 250 250
Įsipareigojimai 1 538 1 983 1 892 1 645
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 308 341 1 892 1 505
Ilgalaikiai įsipareigojimai 43 0 32 20
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 495 1 983 1 861 1 625
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 855 6 882 6 917 6 636

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -16% 1% -12% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -21% 2% -17% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -21% 2% -16% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,05 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,30 2,40 1,66 1,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,82 0,99 0,67 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 1,04 0,90 1,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,85 2,11 1,77 1,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,16 1,33 1,24 1,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -14% 4% -9% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -18% 1% -13% 2%
Grynojo pelno marža -18% 1% -13% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 44 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -4% -12% -8% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -17% -11% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -16% -10% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,27 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 1,66 1,83 1,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,77 0,67 0,60 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,90 0,93 1,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,45 1,77 1,85 1,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 1,24 1,27 1,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% -17% 8% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -20% 4% -0%
Grynojo pelno marža -4% -21% 4% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
  • Įmonės kodas303316138
  • SektoriusKita
  • VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
  • Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.musuamatai.com/
Grąža valstybei

7 tūkst. eurų

ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

122

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Virūnas ŽalnierukynasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Jolanta TamkevičiūtėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31