• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 27 990 28 246 28 757 29 519
Pardavimo savikaina 20 235 19 549 19 780 18 613
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 7 755 8 697 8 977 10 907
Bendrojo pelno marža 28% 31% 31% 37%
Veiklos sąnaudos 5 953 6 359 7 581 6 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 802 2 338 1 396 4 673
Tipinės veiklos pelno marža 6% 8% 5% 16%
EBITDA 5 403 4 997 4 468 7 338
EBITDA marža 19% 18% 16% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 227 1 890 1 552 4 329
Grynojo pelno marža 4% 7% 5% 15%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 14 925 13 765 14 992 15 043
Pardavimo savikaina 9 970 10 110 9 670 9 068
Bendrasis pelnas 4 955 3 655 5 322 5 975
Bendrojo pelno marža 33% 27% 35% 40%
Veiklos sąnaudos 2 158 3 463 4 445 3 210
Tipinės veiklos pelnas 2 797 192 877 2 765
Tipinės veiklos pelno marža 19% 1% 6% 18%
EBITDA 3 924 1 627 2 840 4 353
EBITDA marža 26% 12% 19% 29%
Grynasis pelnas 2 379 -89 1 641 2 738
Grynojo pelno marža 16% -1% 11% 18%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 33 498 32 813 37 956 47 146
Nematerialus turtas 245 242 127 121
Materialus turtas 24 053 29 571 37 829 45 972
Finansinis turtas 9 200 3 000
Kitas ilgalaikis turtas 1 054
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 13 218 18 240 14 529 19 363
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 310 11 32 62
Per vienerius metus gautinos sumos 5 137 5 229 2 858 2 719
Kitas trumpalaikis turtas 2 400 9 200 5 000 2 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 371 3 800 6 639 14 582
TURTO IŠ VISO 46 852 51 053 55 170 69 376
Nuosavas kapitalas 44 044 42 565 46 017 49 595
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 57 2 677 2 786 5 911
Įsipareigojimai 2 751 5 811 6 255 11 239
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 439 1 100 1 015
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 431 3 543 3 730 5 959
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 46 852 51 053 55 170 69 376
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 32 813 35 567 37 956 42 699
Nematerialus turtas 242 203 127 109
Materialus turtas 29 571 32 364 37 829 42 590
Finansinis turtas 3 000 3 000 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 18 532 16 664 17 214 16 897
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 466 674 479 869
Per vienerius metus gautinos sumos 5 066 6 233 5 096 6 493
Kitas trumpalaikis turtas 9 200 5 000 5 000 2 000
Pinigai ir ekvivalentai 3 800 4 757 6 639 7 535
Turto iš viso 51 345 52 231 55 170 59 596
Nuosavas kapitalas 46 120 46 031 46 017 48 226
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 592 2 592 2 786 3 283
Įsipareigojimai 2 633 3 608 6 367 8 087
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 509 509 2 016 2 525
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 124 3 099 4 351 5 562
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 51 345 52 231 55 170 59 596

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 4% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 6% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,15 3,90 3,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,15 3,89 3,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 0,54 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,81 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,65 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 16%
Grynojo pelno marža 7% 5% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 500 1 100
Dividendai/grynasis pelnas 0,32 0,25
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 5% 3% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 4% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 4% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,73 5,38 3,96 3,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,51 5,16 3,85 2,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,58 0,54 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,85 0,83 0,81 0,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,64 0,62 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 12% 19% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 1% 6% 18%
Grynojo pelno marža 16% -1% 11% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 500
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,32

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Oro navigacija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas210060460
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.ans.lt/
Grąža valstybei

1,4 mln. eurų

ROE

9,7%

Darbuotojų skaičius

285

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Marius BeliūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas
 • Mikas JovaišasNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ laikinai einantis Informacinių technologijų centro LG Digital direktoriaus pareigas
 • Vytautas VaižmužisĮmonės Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas
 • Sergėjus VolkovasLR susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas

Informacija aktuali: 2020/07/01