• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 226 1 482 1 267 1 500
Pardavimo savikaina 130 1 341 1 233 1 348
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 97 141 34 152
Bendrojo pelno marža 43% 10% 3% 10%
Veiklos sąnaudos 79 105 139 118
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 18 36 -105 34
Tipinės veiklos pelno marža 8% 2% -8% 2%
EBITDA 31 48 9 144
EBITDA marža 14% 3% 1% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 35 -102 27
Grynojo pelno marža 2% 2% -8% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 928 711 556 768
Pardavimo savikaina 847 703 530 750
Bendrasis pelnas 81 8 26 18
Bendrojo pelno marža 9% 1% 5% 2%
Veiklos sąnaudos 56 53 86 44
Tipinės veiklos pelnas 25 -45 -60 -26
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
EBITDA 32 -24 -65 -20
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Grynasis pelnas 24 -33 -69 -28
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 1 352 1 264 1 152 1 043
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 1 351 1 264 1 152 1 042
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 56 96 150 53
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 24 101 26
Per vienerius metus gautinos sumos 22 66 36 20
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 5 13 7
TURTO IŠ VISO 1 409 1 361 1 304 1 097
Nuosavas kapitalas 149 184 82 109
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 217 1 118 1 020 921
Įsipareigojimai 43 59 202 66
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 43 59 17 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 12 8
Trumpalaikiai įsipareigojimai 43 42 190 59
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 409 1 361 1 303 1 097
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 96 78 151 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 11 102 84
Per vienerius metus gautinos sumos 66 60 36 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 5 7 13 40
Turto iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257
Nuosavas kapitalas 183 150 81 55
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 118 1 069 1 020 986
Įsipareigojimai 59 67 202 216
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 59 67 202 216
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 17 12 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 50 190 204
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -9% 3% -8% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -11% 21% -77% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -10% 6% -18% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,32 0,20 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,60 2,30 0,79 0,91
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,53 1,72 0,26 0,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,07 0,95 1,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,42 1,13 1,05 1,37
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,64 8,90 9,51 15,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 3% 1% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -7% 2% -8% 2%
Grynojo pelno marža -7% 2% -8% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -1% -8% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% -6% -77% -95%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -1% -8% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,16 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 1,56 0,79 0,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,69 1,34 0,26 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,23 0,95 1,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,13 1,31 1,05 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,90 10,54 9,60 12,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas168559278
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

28,1%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Nerijus GriciusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01