• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 69 226 1 482 1 267
Pardavimo savikaina 44 130 1 341 1 233
Bendrasis pelnas 24 96 141 34
Bendrojo pelno marža 35% 42% 10% 3%
Veiklos sąnaudos 84 78 105 139
Tipinės veiklos pelnas -60 18 36 -105
Tipinės veiklos pelno marža -87% 8% 2% -8%
EBITDA -39 30 48 -89
EBITDA marža -57% 13% 3% -7%
Grynasis pelnas -52 5 35 -102
Grynojo pelno marža -76% 2% 2% -8%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 928 711 556 768
Pardavimo savikaina 847 703 530 750
Bendrasis pelnas 81 8 26 18
Bendrojo pelno marža 9% 1% 5% 2%
Veiklos sąnaudos 56 53 86 44
Tipinės veiklos pelnas 25 -45 -60 -26
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
EBITDA 32 -24 -65 -20
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Grynasis pelnas 24 -33 -69 -28
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 596 1 351 1 264 1 152
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 595 1 351 1 264 1 152
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 154 57 96 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 4 25 102
Per vienerius metus gautinos sumos 101 22 66 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 46 31 5 13
Turto iš viso 750 1 408 1 360 1 303
Nuosavas kapitalas 144 148 183 81
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 21 1 217 1 118 1 020
Įsipareigojimai 585 43 59 202
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 59 202
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 17 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 585 43 42 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 750 1 408 1 360 1 303
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 96 78 151 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 11 102 84
Per vienerius metus gautinos sumos 66 60 36 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 5 7 13 40
Turto iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257
Nuosavas kapitalas 183 150 81 55
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 118 1 069 1 020 986
Įsipareigojimai 59 67 202 216
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 59 67 202 216
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 17 12 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 50 190 204
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -11% 0% 3% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -31% 3% 21% -77%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% 3% 3% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,04 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,26 1,33 2,29 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,25 1,23 1,69 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,21 1,07 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,23 1,13 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 1,55 8,90 9,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -57% 13% 3% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -87% 8% 2% -8%
Grynojo pelno marža -76% 2% 2% -8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -1% -8% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% -6% -77% -95%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -1% -8% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,16 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 1,56 0,79 0,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,69 1,34 0,26 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,23 0,95 1,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,13 1,31 1,05 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,90 10,54 9,60 12,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas168559278
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

-77,3%

Darbuotojų skaičius

8

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Nerijus GriciusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01