Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota 1992 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – veislinių bulių auginimas, parodų ir mugių organizavimas, galvijų priežiūros paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 69 226 1 482 1 267
Pardavimo savikaina 44 130 1 341 1 233
Bendrasis pelnas 24 96 141 34
Bendrojo pelno marža 35% 42% 10% 3%
Veiklos sąnaudos 84 78 105 139
Tipinės veiklos pelnas -60 18 36 -105
Tipinės veiklos pelno marža -87% 8% 2% -8%
EBITDA -39 30 48 -89
EBITDA marža -57% 13% 3% -7%
Grynasis pelnas -52 5 35 -102
Grynojo pelno marža -76% 2% 2% -8%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 463 928 711 556
Pardavimo savikaina 433 847 703 530
Bendrasis pelnas 30 81 8 26
Bendrojo pelno marža 6% 9% 1% 5%
Veiklos sąnaudos 24 56 53 86
Tipinės veiklos pelnas 6 25 -45 -60
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -6% -11%
EBITDA 9 32 -24 -65
EBITDA marža 2% 3% -3% -12%
Grynasis pelnas 7 24 -33 -69
Grynojo pelno marža 1% 3% -5% -12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 596 1 351 1 264 1 152
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 595 1 351 1 264 1 152
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 154 57 96 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 4 25 102
Per vienerius metus gautinos sumos 101 22 66 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 46 31 5 13
Turto iš viso 750 1 408 1 360 1 303
Nuosavas kapitalas 144 148 183 81
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 21 1 217 1 118 1 020
Įsipareigojimai 585 43 59 202
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 59 202
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 17 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 585 43 42 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 750 1 408 1 360 1 303
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 297 1 264 1 208 1 152
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 297 1 264 1 208 1 152
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 85 96 78 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 25 11 102
Per vienerius metus gautinos sumos 29 66 60 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 34 5 7 13
Turto iš viso 1 382 1 360 1 286 1 303
Nuosavas kapitalas 161 183 150 81
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 167 1 118 1 069 1 020
Įsipareigojimai 54 59 67 202
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 59 67 202
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 17 17 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 54 42 50 190
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 382 1 360 1 286 1 303

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -11% 0% 3% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -31% 3% 21% -77%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% 3% 3% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,04 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,26 1,33 2,29 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,25 1,23 1,69 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,21 1,07 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,23 1,13 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 1,55 8,90 9,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -57% 13% 3% -7%
Tipinės veiklos pelno marža -87% 8% 2% -8%
Grynojo pelno marža -76% 2% 2% -8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 3% -1% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 21% -6% -77%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% -1% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,04 0,05 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,29 1,56 0,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,17 1,69 1,34 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 1,07 1,23 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 1,13 1,31 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,38 8,90 10,54 9,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 3% -3% -12%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 3% -6% -11%
Grynojo pelno marža 1% 3% -5% -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
 • Įmonės kodas168559278
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

-77,3%

Darbuotojų skaičius

8

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Nerijus GriciusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Ramutė EndziulaitienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Laura SosunovičienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vedėja

VALDYBOS NARIAI

 • Jurij KornijenkoŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento patarėjas
 • Zigmas MedingisŽemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Nikolajus DubnikovasNepriklausomas narys, ūkininkas
 • Povilas KaušpėdasNepriklausomas narys, ūkininkas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos narys
 • Arvydas ŠlivinskasNepriklausomas narys, ūkininkas

Informacija aktuali: 2018/10/31