• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ įregistruota 1993 metais. Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų ir greitą žalio pieno mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamintojai, LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ „Ekoagros” ir kitos institucijos bei mokslo ir mokymo įstaigos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 3 990 3 934 4 160 4 015
Pardavimo savikaina 3 068 3 035 3 151 3 176
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 923 900 1 009 839
Bendrojo pelno marža 23% 23% 24% 21%
Veiklos sąnaudos 818 829 867 780
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 105 71 142 59
Tipinės veiklos pelno marža 3% 2% 3% 1%
EBITDA 629 640 651 623
EBITDA marža 16% 16% 16% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 89 48 116 42
Grynojo pelno marža 2% 1% 3% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 946 2 037 2 124 2 027
Pardavimo savikaina 1 502 1 524 1 627 1 609
Bendrasis pelnas 444 513 497 418
Bendrojo pelno marža 23% 25% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 431 406 462 390
Tipinės veiklos pelnas 13 107 35 28
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
EBITDA 299 346 305 312
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Grynasis pelnas 3 87 29 23
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 4 456 4 539 4 901 3 481
Nematerialus turtas 5 3 13 50
Materialus turtas 4 428 4 511 4 861 3 181
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 23 24 27 251
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 921 807 905 818
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 244 191 206 241
Per vienerius metus gautinos sumos 289 304 346 320
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 389 311 353 185
TURTO IŠ VISO 5 390 5 359 5 821 4 332
Nuosavas kapitalas 4 570 4 573 4 665 3 293
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 818 785 1 153 1 034
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 554 568 753 821
Ilgalaikiai įsipareigojimai 372 381 501 504
Trumpalaikiai įsipareigojimai 420 377 624 529
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 390 5 359 5 821 4 332
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 539 4 605 4 901 4 754
Nematerialus turtas 3 4 13 47
Materialus turtas 4 511 4 578 4 861 4 679
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 24 24 27 28
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 821 1 144 920 1 002
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 253 222 238
Per vienerius metus gautinos sumos 318 533 346 463
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 311 359 353 301
Turto iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756
Nuosavas kapitalas 4 573 4 636 4 665 4 550
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 786 1 113 1 156 1 205
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 568 690 753 608
Ilgalaikiai įsipareigojimai 408 555 501 523
Trumpalaikiai įsipareigojimai 378 558 655 682
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -3% 2% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -18% 2% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 3% 6% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,12 0,16 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 2,14 1,45 1,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,68 1,63 1,12 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,73 0,74 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,87 0,88 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,82 0,86 0,90 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -18% 16% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -23% 2% 3% 1%
Grynojo pelno marža -23% 1% 3% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 24 138 193
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 1,19 4,58
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,12 0,13 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,17 2,05 1,40 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,60 1,07 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,70 0,74 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,87 0,88 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,87 0,90 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233816290
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

276 tūkst. eurų

ROE

2,8%

Darbuotojų skaičius

129

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01