• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ įregistruota 1993 metais. Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų ir greitą žalio pieno mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamintojai, LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ „Ekoagros” ir kitos institucijos bei mokslo ir mokymo įstaigos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 3 979 3 990 3 934 4 160
Pardavimo savikaina 2 962 3 068 3 035 3 151
Bendrasis pelnas 1 017 923 900 1 009
Bendrojo pelno marža 26% 23% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 811 818 829 867
Tipinės veiklos pelnas 206 105 71 142
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 2% 3%
EBITDA 731 629 640 651
EBITDA marža 18% 16% 16% 16%
Grynasis pelnas 166 89 48 116
Grynojo pelno marža 4% 2% 1% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 946 2 037 2 124 2 027
Pardavimo savikaina 1 502 1 524 1 627 1 609
Bendrasis pelnas 444 513 497 418
Bendrojo pelno marža 23% 25% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 431 406 462 390
Tipinės veiklos pelnas 13 107 35 28
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
EBITDA 299 346 305 312
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Grynasis pelnas 3 87 29 23
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 4 466 4 456 4 539 4 901
Nematerialus turtas 3 5 3 13
Materialus turtas 4 441 4 428 4 511 4 861
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 22 23 24 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 095 934 821 920
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 218 256 191 222
Per vienerius metus gautinos sumos 323 289 318 346
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 555 389 311 353
Turto iš viso 5 561 5 390 5 359 5 821
Nuosavas kapitalas 4 565 4 570 4 573 4 665
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 996 820 786 1 156
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 731 554 568 753
Ilgalaikiai įsipareigojimai 289 399 408 501
Trumpalaikiai įsipareigojimai 707 421 378 655
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 561 5 390 5 359 5 821
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 539 4 605 4 901 4 754
Nematerialus turtas 3 4 13 47
Materialus turtas 4 511 4 578 4 861 4 679
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 24 24 27 28
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 821 1 144 920 1 002
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 191 253 222 238
Per vienerius metus gautinos sumos 318 533 346 463
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 311 359 353 301
Turto iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756
Nuosavas kapitalas 4 573 4 636 4 665 4 550
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 786 1 113 1 156 1 205
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 568 690 753 608
Ilgalaikiai įsipareigojimai 408 555 501 523
Trumpalaikiai įsipareigojimai 378 558 655 682
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 359 5 749 5 821 5 756

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 3% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,10 0,11 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,55 2,22 2,17 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,61 1,66 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,71 0,73 0,73 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,89 0,87 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,88 0,87 0,86 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 2% 3%
Grynojo pelno marža 4% 2% 1% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 83 44 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 1,19
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,12 0,13 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,17 2,05 1,40 1,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,66 1,60 1,07 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,70 0,74 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,87 0,88 0,89
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,87 0,90 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 17% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 5% 2% 1%
Grynojo pelno marža 0% 4% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233816290
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

206 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

134

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01