Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ įregistruota 1993 metais. Įmonės pagrindinis veiklos tikslas ir pobūdis – užtikrinti nešališką, tikslų ir greitą žalio pieno mėginių ištyrimą. Įmonės pieno mėginių tyrimų paslaugomis naudojasi pieno supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamintojai, LR Žemės ūkio ministerija, VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė”, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ „Ekoagros” ir kitos institucijos bei mokslo ir mokymo įstaigos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 3 979 3 990 3 934 4 160
Pardavimo savikaina 2 962 3 068 3 035 3 151
Bendrasis pelnas 1 017 923 900 1 009
Bendrojo pelno marža 26% 23% 23% 24%
Veiklos sąnaudos 811 818 829 867
Tipinės veiklos pelnas 206 105 71 142
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 2% 3%
EBITDA 731 629 640 651
EBITDA marža 18% 16% 16% 16%
Grynasis pelnas 166 89 48 116
Grynojo pelno marža 4% 2% 1% 3%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 020 1 946 2 037 2 124
Pardavimo savikaina 778 1 502 1 524 1 627
Bendrasis pelnas 242 444 513 497
Bendrojo pelno marža 24% 23% 25% 23%
Veiklos sąnaudos 197 431 406 462
Tipinės veiklos pelnas 45 13 107 35
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 5% 2%
EBITDA 181 299 346 305
EBITDA marža 18% 15% 17% 14%
Grynasis pelnas 36 3 87 29
Grynojo pelno marža 3% 0% 4% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 4 466 4 456 4 539 4 901
Nematerialus turtas 3 5 3 13
Materialus turtas 4 441 4 428 4 511 4 861
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 22 23 24 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 095 934 821 920
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 218 256 191 222
Per vienerius metus gautinos sumos 323 289 318 346
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 555 389 311 353
Turto iš viso 5 561 5 390 5 359 5 821
Nuosavas kapitalas 4 565 4 570 4 573 4 665
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 996 820 786 1 156
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 731 554 568 753
Ilgalaikiai įsipareigojimai 289 399 408 501
Trumpalaikiai įsipareigojimai 707 421 378 655
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 561 5 390 5 359 5 821
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 4 524 4 539 4 605 4 901
Nematerialus turtas 4 3 4 13
Materialus turtas 4 497 4 511 4 578 4 861
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 23 24 24 27
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 173 821 1 144 920
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 240 191 253 222
Per vienerius metus gautinos sumos 539 318 533 346
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 394 311 359 353
Turto iš viso 5 697 5 359 5 749 5 821
Nuosavas kapitalas 4 570 4 573 4 636 4 665
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 127 786 1 113 1 156
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 705 568 690 753
Ilgalaikiai įsipareigojimai 594 408 555 501
Trumpalaikiai įsipareigojimai 533 378 558 655
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 697 5 359 5 749 5 821

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 3% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,10 0,11 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,55 2,22 2,17 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,61 1,66 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,71 0,73 0,73 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,87 0,89 0,87 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,88 0,87 0,86 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 16% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 3% 2% 3%
Grynojo pelno marža 4% 2% 1% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 83 44 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 1,19
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 2% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 4% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,11 0,12 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,20 2,17 2,05 1,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,75 1,66 1,60 1,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,73 0,70 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,89 0,87 0,87 0,88
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,88 0,86 0,87 0,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 15% 17% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 5% 2%
Grynojo pelno marža 3% 0% 4% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 24 138
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Pieno tyrimai“
 • Įmonės kodas233816290
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

206 tūkst. eurų

ROE

3,7%

Darbuotojų skaičius

134

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Asta UrbonienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Saulius JakimavičiusBuv. Žemės ūkio viceministras

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius
 • Rimantas KrasuckisŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius
 • Regina MininienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė
 • Artūras MilašauskasBuv. Žemės ūkio ministro patarėjas