• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“ buvo įkurta 1991 m. sausį. Poilsio namų veikla – apgyvendinimo paslaugos, reabilitacinis gydymas, palaikomoji ir ambulatorinė reabilitacija, komercinio gydymo paslaugos, viešojo maitinimo, komunalinės paslaugos bei konferencijų ir pasitarimų organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 586 759 708 599
Pardavimo savikaina 1 055 630 688 549
Bendrasis pelnas -469 129 20 50
Bendrojo pelno marža -80% 17% 3% 8%
Veiklos sąnaudos 352 1 246 696 400
Tipinės veiklos pelnas -821 -1 116 -676 -351
Tipinės veiklos pelno marža -140% -147% -96% -59%
EBITDA -606 349 501 -190
EBITDA marža -103% 46% 71% -32%
Grynasis pelnas -850 4 -685 -393
Grynojo pelno marža -145% 0% -97% -66%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 399 319 280 25
Pardavimo savikaina 346 295 254 19
Bendrasis pelnas 53 24 26 6
Bendrojo pelno marža 13% 7% 9% 25%
Veiklos sąnaudos 391 243 157 145
Tipinės veiklos pelnas -338 -220 -131 -139
Tipinės veiklos pelno marža -85% -69% -47% -558%
EBITDA 749 -138 -52 -69
EBITDA marža 188% -43% -19% -277%
Grynasis pelnas -338 -242 -151 -171
Grynojo pelno marža -85% -76% -54% -691%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 6 636 5 702 5 258 5 097
Nematerialus turtas 13 9 6 2
Materialus turtas 6 623 5 429 5 252 5 095
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 264 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 45 90 37 11
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 3 3 0
Per vienerius metus gautinos sumos 39 64 28 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 23 6 9
Turto iš viso 6 681 5 792 5 295 5 108
Nuosavas kapitalas 5 056 4 676 3 991 3 598
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 625 1 116 1 304 1 511
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 401 270 744 1 136
Ilgalaikiai įsipareigojimai 349 894 1 086 1 471
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 276 222 218 40
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 681 5 792 5 295 5 108
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 5 258 5 176 5 097 5 025
Nematerialus turtas 6 4 2 0
Materialus turtas 5 252 5 172 5 095 5 025
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 37 63 11 37
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 28 45 2 17
Kitas trumpalaikis turtas 0 3 0 2
Pinigai ir ekvivalentai 6 12 9 18
Turto iš viso 5 295 5 239 5 108 5 062
Nuosavas kapitalas 3 991 3 749 3 598 3 426
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 304 1 490 1 511 1 636
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 744 961 1 136 1 231
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 086 1 303 1 471 1 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai 218 187 40 69
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 5 295 5 239 5 108 5 062

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -20% 0% -13% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -30% 1% -15% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -24% 2% -13% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,05 0,14 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,04 0,41 0,17 0,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,03 0,39 0,16 0,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,12 0,13 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,12 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,16 0,16 0,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -103% 46% 71% -32%
Tipinės veiklos pelno marža -140% -147% -96% -59%
Grynojo pelno marža -145% 0% -97% -66%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -13% -11% -8% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -15% -14% -10% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -13% -11% -7% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,18 0,22 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,17 0,34 0,28 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,16 0,32 0,28 0,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,13 0,12 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,16 0,18 0,16 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 188% -43% -19% -277%
Tipinės veiklos pelno marža -85% -69% -47% -558%
Grynojo pelno marža -85% -76% -54% -691%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

7,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB poilsio namai „Baltija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152409533
  • SektoriusKita
  • VeiklaApgyvendinimo paslaugos, reabilitacijos centras
  • Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.baltijahotel.lt/
ROE

-10,4%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Sigutė Dindaitė-KairienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01