• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų ir rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė bei statinių ekspertizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 639 572 648 721
Pardavimo savikaina 317 238 292 371
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 322 335 356 350
Bendrojo pelno marža 50% 58% 55% 49%
Veiklos sąnaudos 259 266 277 285
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 63 68 79 65
Tipinės veiklos pelno marža 10% 12% 12% 9%
EBITDA 76 81 94 79
EBITDA marža 12% 14% 14% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 60 71 57
Grynojo pelno marža 9% 10% 11% 8%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 233 216 281 274
Pardavimo savikaina 139 114 178 165
Bendrasis pelnas 93 102 102 109
Bendrojo pelno marža 40% 47% 36% 40%
Veiklos sąnaudos 64 70 62 67
Tipinės veiklos pelnas 30 32 40 42
Tipinės veiklos pelno marža 13% 15% 14% 15%
EBITDA 24 38 47 49
EBITDA marža 10% 18% 17% 18%
Grynasis pelnas 25 28 35 37
Grynojo pelno marža 11% 13% 12% 14%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 480 475 417 311
Nematerialus turtas 1 0 1 1
Materialus turtas 179 175 168 160
Finansinis turtas 300 300 249 150
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 354 348 250 284
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 3 3 3
Per vienerius metus gautinos sumos 73 81 82 61
Kitas trumpalaikis turtas 25 25
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 230 239 165 220
TURTO IŠ VISO 834 826 673 597
Nuosavas kapitalas 781 779 602 542
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 53 47 71 55
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 53 47 71 55
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 834 826 673 597
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 475 422 416 313
Nematerialus turtas 0 1 1 1
Materialus turtas 174 172 167 162
Finansinis turtas 300 249 249 150
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 250 135 168 228
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 10 9 13
Per vienerius metus gautinos sumos 67 97 60 110
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 177 28 99 105
Turto iš viso 725 556 585 541
Nuosavas kapitalas 686 491 525 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 39 65 59 83
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 39 65 59 83
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 725 556 585 541

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -20% 7% 9% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -34% 8% 10% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -28% 18% 28% 25%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,23
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,73 7,40 3,51 5,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,42 7,33 3,47 5,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,69 0,86 1,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,43 1,20 1,45 1,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,22 0,73 0,94 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% 14% 14% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -276% 12% 12% 9%
Grynojo pelno marža -155% 10% 11% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 248 117 77
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 4,14 1,64 1,36
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 8% 10% 13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 9% 10% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 11% 12% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,39 2,07 2,84 2,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,23 1,92 2,69 2,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,59 0,70 0,76 1,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 1,00 1,11 1,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,78 0,82 1,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 18% 17% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 15% 14% 15%
Grynojo pelno marža 11% 13% 12% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 223 104
Dividendai/grynasis pelnas 4,17 1,64

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

77 tūkst. eurų

ROE

9,9%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas KuralavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01