Valstybės valdomos įmonės

UAB „Projektų ekspertizė“ įregistruota 1995 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – inžinerijos ir su ja susijusios techninės konsultacijos, naujai statomų ir rekonstruojamų bei remontuojamų statinių projektų bendroji ir dalinė ekspertizė bei statinių ekspertizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 371 513 428 497
Pardavimo savikaina 198 317 238 292
Bendrasis pelnas 173 196 191 204
Bendrojo pelno marža 47% 38% 45% 41%
Veiklos sąnaudos 120 134 129 132
Tipinės veiklos pelnas 52 63 62 72
Tipinės veiklos pelno marža 14% 12% 14% 15%
EBITDA 62 74 74 85
EBITDA marža 17% 14% 17% 17%
Grynasis pelnas 49 57 54 63
Grynojo pelno marža 13% 11% 12% 13%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 116 233 216 281
Pardavimo savikaina 59 139 114 178
Bendrasis pelnas 57 93 102 102
Bendrojo pelno marža 49% 40% 47% 36%
Veiklos sąnaudos 37 64 70 62
Tipinės veiklos pelnas 20 30 32 40
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 15% 14%
EBITDA 34 24 38 47
EBITDA marža 29% 10% 18% 17%
Grynasis pelnas 17 25 28 35
Grynojo pelno marža 15% 11% 13% 12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 273 478 475 416
Nematerialus turtas 1 1 0 1
Materialus turtas 172 178 174 167
Finansinis turtas 100 300 300 249
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 586 254 250 168
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 18 22 6 9
Per vienerius metus gautinos sumos 73 62 67 60
Kitas trumpalaikis turtas 298 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 197 170 177 99
Turto iš viso 859 732 725 585
Nuosavas kapitalas 831 687 686 525
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 28 45 39 59
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 28 45 39 59
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 859 732 725 585
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 476 475 422 416
Nematerialus turtas 1 0 1 1
Materialus turtas 176 174 172 167
Finansinis turtas 300 300 249 249
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 243 250 135 168
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 6 10 9
Per vienerius metus gautinos sumos 82 67 97 60
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 140 177 28 99
Turto iš viso 719 725 556 585
Nuosavas kapitalas 657 686 491 525
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 62 39 65 59
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 62 39 65 59
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 719 725 556 585

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 7% 7% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 8% 8% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 9% 9% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 20,86 5,70 6,39 2,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,23 5,21 6,23 2,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,64 0,59 0,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,64 1,37 0,90 1,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,68 0,62 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 17% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 12% 14% 15%
Grynojo pelno marža 13% 11% 12% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 58 58 223 104
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 1,02 4,17 1,64
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 7% 8% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 8% 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 9% 11% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,94 6,39 2,07 2,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,59 6,23 1,92 2,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,59 0,70 0,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,17 0,90 1,00 1,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 0,62 0,78 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 10% 18% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 15% 14%
Grynojo pelno marža 15% 11% 13% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 223 104
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 4,17 1,64

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Projektų ekspertizė“
  • Įmonės kodas120091161
  • SektoriusKita
  • VeiklaObjektų projektų bei pastatų ir statinių ekspertizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.proex.lt/
Grąža valstybei

104 tūkst. eurų

ROE

10,4%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas KuralavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Laimutė KotovienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31