Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2001 m. liepos 20 d. įsteigta valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). RATA įkurta sutvarkyti ir palaidoti jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, susidarančias Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo ir jos išmontavimo metu, o taip pat surinkti, apdoroti ir palaidoti mokslinių tyrimų, sveikatos priežiūros institucijų bei pramonės įmonių veikloje atsirandančias radioaktyviąsias atliekas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 38 15 21 26
Pardavimo savikaina 11 5 12 24
Bendrasis pelnas 27 10 9 1
Bendrojo pelno marža 72% 64% 43% 5%
Veiklos sąnaudos 24 12 16 24
Tipinės veiklos pelnas 3 -2 -7 -23
Tipinės veiklos pelno marža 8% -15% -33% -89%
EBITDA 16 10 6 -10
EBITDA marža 43% 66% 28% -41%
Grynasis pelnas 3 -1 -7 -23
Grynojo pelno marža 8% -9% -33% -89%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 12 16 9 29
Pardavimo savikaina 9 6 19 6
Bendrasis pelnas 2 11 -9 23
Bendrojo pelno marža 21% 65% -100% 79%
Veiklos sąnaudos 6 8 16 2
Tipinės veiklos pelnas -4 3 -26 21
Tipinės veiklos pelno marža -30% 18% -276% 71%
EBITDA 3 9 -20 21
EBITDA marža 23% 56% -210% 71%
Grynasis pelnas -4 3 -26 15
Grynojo pelno marža -30% 18% -276% 51%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 215 250 198 151
Nematerialus turtas 0 3 2 1
Materialus turtas 215 247 196 151
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 119 121 124 186
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 4 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 1 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 116 119 120 185
Turto iš viso 334 370 322 338
Nuosavas kapitalas 156 163 157 134
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 161 196 156 172
Įsipareigojimai 17 11 10 32
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 1 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 10 10 32
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 334 370 322 338
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 198 174 151 135
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 196 173 151 135
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 124 73 186 159
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 4 1 5
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 0 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 1 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 120 67 185 154
Turto iš viso 322 248 338 294
Nuosavas kapitalas 157 160 134 149
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 156 43 172 89
Įsipareigojimai 10 45 32 56
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 45 32 56
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 322 248 338 294

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% -0% -2% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -1% -4% -16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -0% -2% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 7,12 11,89 12,82 5,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,02 11,75 12,39 5,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,04 0,06 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,06 0,09 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,09 0,13 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 66% 28% -41%
Tipinės veiklos pelno marža 8% -15% -33% -89%
Grynojo pelno marža 8% -9% -33% -89%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% -0% -7% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -0% -16% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% -7% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,82 1,62 5,84 2,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,39 1,53 5,81 2,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,09 0,08 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,14 0,15 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,17 0,18 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 56% -210% 71%
Tipinės veiklos pelno marža -30% 18% -276% 71%
Grynojo pelno marža -30% 18% -276% 51%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210083110
  • SektoriusKita
  • VeiklaRadioaktyvių atliekų tvarkymas ir laidojimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://rata.lt/
ROE

-15,7%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Ana SelčinskienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • BDO auditas ir apskaita, UAB įgaliotas asmuo Vilma ŽukauskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/12/31