• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė „Regitra“ įsteigta 2000 metais. Pagrindinė jos veikla – Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrų duomenų tvarkymas, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimas, vairuotojo pažymėjimų keitimas ir išdavimas. Įmonė taip pat teikia draudimo tarpininkavimo paslaugas. Be to, „Regitra“ yra kontaktų centras Lietuvoje ES valstybėms keičiantis transporto priemonių registracijos duomenimis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 23 998 23 888 25 470 26 495
Pardavimo savikaina 18 270 17 872 18 641 19 277
Bendrasis pelnas 5 728 6 016 6 829 7 217
Bendrojo pelno marža 24% 25% 27% 27%
Veiklos sąnaudos 3 049 3 385 3 603 3 963
Tipinės veiklos pelnas 2 679 2 631 3 226 3 254
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 13% 12%
EBITDA 4 307 4 364 5 058 4 865
EBITDA marža 18% 18% 20% 18%
Grynasis pelnas 2 358 2 270 2 767 2 825
Grynojo pelno marža 10% 10% 11% 11%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 13 220 13 293 13 202 13 375
Pardavimo savikaina 9 788 9 422 9 856 9 086
Bendrasis pelnas 3 432 3 871 3 346 4 289
Bendrojo pelno marža 26% 29% 25% 32%
Veiklos sąnaudos 1 904 1 877 2 087 1 970
Tipinės veiklos pelnas 1 527 1 995 1 259 2 319
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 10% 17%
EBITDA 2 468 2 799 2 066 3 088
EBITDA marža 19% 21% 16% 23%
Grynasis pelnas 1 304 1 726 1 099 2 053
Grynojo pelno marža 10% 13% 8% 15%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 9 225 8 471 7 024 7 499
Nematerialus turtas 841 657 185 154
Materialus turtas 8 384 7 814 6 839 7 336
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 10
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 8 963 10 347 13 452 15 255
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 555 899 1 049 1 305
Per vienerius metus gautinos sumos 197 83 109 506
Kitas trumpalaikis turtas 7 285 862 115 4 283
Pinigai ir ekvivalentai 926 8 504 12 178 9 161
Turto iš viso 18 188 18 818 20 476 22 754
Nuosavas kapitalas 16 760 17 850 19 498 22 095
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 977 444 0 0
Įsipareigojimai 452 524 978 659
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 452 524 978 659
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 18 188 18 818 20 476 22 754
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 024 6 921 7 499 7 137
Nematerialus turtas 185 202 154 147
Materialus turtas 6 839 6 718 7 336 6 980
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 10 10
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 13 452 14 612 15 255 14 109
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 049 1 400 1 305 1 152
Per vienerius metus gautinos sumos 109 287 506 415
Kitas trumpalaikis turtas 115 4 283 4 283 0
Pinigai ir ekvivalentai 12 178 8 642 9 161 12 542
Turto iš viso 20 476 21 533 22 754 21 246
Nuosavas kapitalas 19 498 19 841 22 095 19 386
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 978 1 692 659 1 860
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 978 1 692 659 1 860
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20 476 21 533 22 754 21 246

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 14% 13% 15% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 15% 14% 16% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% 16% 18% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,85 19,76 13,76 23,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 18,62 18,04 12,69 21,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,34 1,29 1,30 1,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,72 2,70 3,29 3,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 1,38 1,36 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 18% 20% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 13% 12%
Grynojo pelno marža 10% 10% 11% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 179 1 135 1 384 4 761
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 1,69
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 15% 15% 14% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 17% 14% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 20% 17% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,76 8,64 23,13 7,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,69 7,81 21,16 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 1,29 1,23 1,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,29 3,62 3,65 3,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 1,39 1,27 1,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 21% 16% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 15% 10% 17%
Grynojo pelno marža 10% 13% 8% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 384 4 761
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Regitra“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110078991
 • SektoriusKita
 • VeiklaTransporto priemonių registravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaVidaus reikalų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.regitra.lt/
Grąža valstybei

4,9 mln. eurų

ROE

14,2%

Darbuotojų skaičius

566

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dalius PrevelisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ilona PileckienėVidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Vainius ButinasVĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo direktorius
 • Laimis JančiūnasNepriklausomas narys, UAB „Bonus socius“ direktorius
 • Gintaras NakutisNepriklausomas narys, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys
 • Vytautas PliuskusNepriklausomas narys, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas
 • Povilas RuškusVĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Avižienių grupės vyresnysis specialistas
 • Aurimas Tomas StaškevičiusNepriklausomas narys, UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Paulius SkardžiusVidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas
 • Kęstutis ŠirvaitisNepriklausomas narys
 • Irina UrbonėVidaus reikalų ministerijos vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2019/09/01