• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Šeduvos avininkystė“ įregistruota 1992 metais, o 2010 perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindinė įmonės veikla – veislinio avių prieauglio auginimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 169 202 195 181
Pardavimo savikaina 115 140 119 117
Bendrasis pelnas 54 62 77 64
Bendrojo pelno marža 32% 31% 39% 35%
Veiklos sąnaudos 48 48 56 52
Tipinės veiklos pelnas 6 14 20 12
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 10% 6%
EBITDA 35 47 54 45
EBITDA marža 20% 23% 28% 25%
Grynasis pelnas 3 6 15 7
Grynojo pelno marža 2% 3% 7% 4%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 156 34 147 56
Pardavimo savikaina 42 52 65 72
Bendrasis pelnas 115 -18 82 -16
Bendrojo pelno marža 73% -53% 56% -28%
Veiklos sąnaudos 4 35 17 36
Tipinės veiklos pelnas 111 -53 65 -52
Tipinės veiklos pelno marža 71% -157% 44% -92%
EBITDA 71 22 23 21
EBITDA marža 45% 64% 16% 37%
Grynasis pelnas 49 3 4 -3
Grynojo pelno marža 32% 9% 3% -5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 347 364 366 661
Nematerialus turtas 0 1 1 0
Materialus turtas 132 363 366 507
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 13 0 0 0
Biologinis turtas 202 0 0 154
Trumpalaikis turtas 249 430 611 282
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 145 354 321 169
Per vienerius metus gautinos sumos 51 62 71 54
Kitas trumpalaikis turtas 16 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 37 14 219 59
Turto iš viso 596 794 977 944
Nuosavas kapitalas 380 386 601 607
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 92 248 237 223
Įsipareigojimai 124 160 140 114
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 41 111 109 89
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 87 89 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 95 74 51 60
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 596 794 977 944
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 366 368 661 493
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 366 367 507 493
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 154 0
Trumpalaikis turtas 611 669 282 499
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 321 426 169 430
Per vienerius metus gautinos sumos 71 34 54 40
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 219 209 59 29
Turto iš viso 977 1 037 944 992
Nuosavas kapitalas 601 604 607 605
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 237 235 223 221
Įsipareigojimai 140 199 114 167
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 109 104 89 79
Ilgalaikiai įsipareigojimai 89 89 54 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 51 110 60 113
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 977 1 037 944 992

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,11 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,62 5,84 11,95 4,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 1,03 5,67 1,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,29 0,22 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,57 0,53 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,53 0,40 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 23% 28% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 10% 6%
Grynojo pelno marža 2% 3% 7% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 6% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 11% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 7% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,10 0,09 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,95 6,10 4,73 4,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,67 2,21 1,90 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,20 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,52 0,35 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,40 0,30 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 64% 16% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 71% -157% 44% -92%
Grynojo pelno marža 32% 9% 3% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šeduvos avininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.seduvosavys.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

20

Vadovybė

  • Rimantas KairysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01