• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Šeduvos avininkystė“ įregistruota 1992 metais, o 2010 perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindinė įmonės veikla – veislinio avių prieauglio auginimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 202 191 181 215
Pardavimo savikaina 140 119 117 190
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 62 72 64 25
Bendrojo pelno marža 31% 38% 35% 11%
Veiklos sąnaudos 48 56 52 59
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 14 16 12 -34
Tipinės veiklos pelno marža 7% 8% 6% -16%
EBITDA 47 54 45 4
EBITDA marža 23% 28% 25% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 15 7 -38
Grynojo pelno marža 3% 8% 4% -18%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 156 34 147 56
Pardavimo savikaina 42 52 65 72
Bendrasis pelnas 115 -18 82 -16
Bendrojo pelno marža 73% -53% 56% -28%
Veiklos sąnaudos 4 35 17 36
Tipinės veiklos pelnas 111 -53 65 -52
Tipinės veiklos pelno marža 71% -157% 44% -92%
EBITDA 71 22 23 21
EBITDA marža 45% 64% 16% 37%
Grynasis pelnas 49 3 4 -3
Grynojo pelno marža 32% 9% 3% -5%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 364 366 661 628
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 363 366 507 488
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas 154 139
Trumpalaikis turtas 430 611 282 242
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 354 321 169 171
Per vienerius metus gautinos sumos 62 71 54 54
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 219 59 17
TURTO IŠ VISO 794 977 944 870
Nuosavas kapitalas 386 601 607 570
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 248 237 223 199
Įsipareigojimai 160 140 114 101
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 111 109 89 64
Ilgalaikiai įsipareigojimai 87 89 54 24
Trumpalaikiai įsipareigojimai 74 51 60 77
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 794 977 944 870
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 366 368 661 493
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 366 367 507 493
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 154 0
Trumpalaikis turtas 611 669 282 499
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 321 426 169 430
Per vienerius metus gautinos sumos 71 34 54 40
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 219 209 59 29
Turto iš viso 977 1 037 944 992
Nuosavas kapitalas 601 604 607 605
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 237 235 223 221
Įsipareigojimai 140 199 114 167
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 109 104 89 79
Ilgalaikiai įsipareigojimai 89 89 54 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 51 110 60 113
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 977 1 037 944 992

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% 2% 1% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 3% 1% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 4% 3% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,18 0,15 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,31 11,95 4,73 3,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,48 5,67 1,89 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,22 0,19 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,52 0,35 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,39 0,30 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 28% 25% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 8% 6% -16%
Grynojo pelno marža 11% 8% 4% -18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 161
Dividendai/grynasis pelnas 0,92
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 6% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 11% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 7% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,10 0,09 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,95 6,10 4,73 4,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,67 2,21 1,90 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,20 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,52 0,35 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,40 0,30 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 64% 16% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 71% -157% 44% -92%
Grynojo pelno marža 32% 9% 3% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šeduvos avininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.seduvosavys.lt/
ROE

-6,4%

Darbuotojų skaičius

18

Vadovybė

  • Rimantas KairysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01