Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Šeduvos avininkystė“ įregistruota 1992 metais, o 2010 perregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindinė įmonės veikla – veislinio avių prieauglio auginimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 169 202 195 181
Pardavimo savikaina 115 140 119 117
Bendrasis pelnas 54 62 77 64
Bendrojo pelno marža 32% 31% 39% 35%
Veiklos sąnaudos 48 48 56 52
Tipinės veiklos pelnas 6 14 20 12
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 10% 6%
EBITDA 35 47 54 45
EBITDA marža 20% 23% 28% 25%
Grynasis pelnas 3 6 15 7
Grynojo pelno marža 2% 3% 7% 4%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 21 156 34 147
Pardavimo savikaina 27 42 52 65
Bendrasis pelnas -6 115 -18 82
Bendrojo pelno marža -30% 73% -53% 56%
Veiklos sąnaudos 25 4 35 17
Tipinės veiklos pelnas -31 111 -53 65
Tipinės veiklos pelno marža -148% 71% -157% 44%
EBITDA 35 71 22 23
EBITDA marža 168% 45% 64% 16%
Grynasis pelnas 26 49 3 4
Grynojo pelno marža 124% 32% 9% 3%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 347 364 366 661
Nematerialus turtas 0 1 1 0
Materialus turtas 132 363 366 507
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 13 0 0 0
Biologinis turtas 202 0 0 154
Trumpalaikis turtas 249 430 611 282
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 145 354 321 169
Per vienerius metus gautinos sumos 51 62 71 54
Kitas trumpalaikis turtas 16 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 37 14 219 59
Turto iš viso 596 794 977 944
Nuosavas kapitalas 380 386 601 607
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 92 248 237 223
Įsipareigojimai 124 160 140 114
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 41 111 109 89
Ilgalaikiai įsipareigojimai 29 87 89 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 95 74 51 60
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 596 794 977 944
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 370 366 368 661
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 369 366 367 507
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 154
Trumpalaikis turtas 449 611 669 282
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 407 321 426 169
Per vienerius metus gautinos sumos 30 71 34 54
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 12 219 209 59
Turto iš viso 819 977 1 037 944
Nuosavas kapitalas 351 601 604 607
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 251 237 235 223
Įsipareigojimai 216 140 199 114
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 123 109 104 89
Ilgalaikiai įsipareigojimai 107 89 89 54
Trumpalaikiai įsipareigojimai 110 51 110 60
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 819 977 1 037 944

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 2% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,14 0,11 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,62 5,84 11,95 4,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 1,03 5,67 1,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,29 0,22 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,57 0,53 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,53 0,40 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 23% 28% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 7% 10% 6%
Grynojo pelno marža 2% 3% 7% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 2% 6% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 3% 11% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% 7% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,11 0,10 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,10 11,95 6,10 4,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,38 5,67 2,21 1,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,22 0,20 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,53 0,52 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 0,40 0,40 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 168% 45% 64% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -148% 71% -157% 44%
Grynojo pelno marža 124% 32% 9% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šeduvos avininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas171320797
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.seduvosavys.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

20

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rimantas KairysĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Rita JanušauskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Žilvinas AugustinavičiusNepriklausomas narys, Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Jolita ČičiurkienėŽemės ūkio ministerijos Finansų skyriaus patarėja
 • Giedrė KornijenkienėŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Marius RakickasNepriklausomas narys, UAB „Comco“ direktorius, UAB „Trivilita“ valdybos pirmininkas
 • Arūnas ŠileikaŽemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas
 • Pranas BalckusNepriklausomas narys, IĮ ,,SantoVita“ direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31