• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 2 817 4 328 1 772 2 597
Pardavimo savikaina 2 495 3 987 1 424 2 266
Bendrasis pelnas 322 341 348 331
Bendrojo pelno marža 11% 8% 20% 13%
Veiklos sąnaudos 227 284 294 271
Tipinės veiklos pelnas 95 57 54 61
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 2%
EBITDA 167 140 115 151
EBITDA marža 6% 3% 7% 6%
Grynasis pelnas 72 38 39 44
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 174 1 230 1 368 1 232
Pardavimo savikaina 928 1 095 1 171 1 084
Bendrasis pelnas 246 135 197 148
Bendrojo pelno marža 21% 11% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 203 127 143 132
Tipinės veiklos pelnas 42 8 53 16
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 4% 1%
EBITDA 81 65 87 75
EBITDA marža 7% 5% 6% 6%
Grynasis pelnas 37 5 39 7
Grynojo pelno marža 3% 0% 3% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 480 463 399 390
Nematerialus turtas 3 1 0 2
Materialus turtas 469 456 393 381
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 6 6 7
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 929 709 678 978
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 50 51 413 343
Per vienerius metus gautinos sumos 822 641 237 626
Kitas trumpalaikis turtas 0 7 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 58 10 28 9
Turto iš viso 1 409 1 172 1 077 1 368
Nuosavas kapitalas 832 812 794 809
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 578 360 283 559
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 116 116 116 139
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 578 360 283 559
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 409 1 172 1 077 1 368
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 399 391 390 376
Nematerialus turtas 0 2 2 1
Materialus turtas 393 383 381 368
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 6 6 7 7
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 678 889 978 1 050
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 413 258 343 166
Per vienerius metus gautinos sumos 237 574 626 857
Kitas trumpalaikis turtas 0 5 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 28 52 9 27
Turto iš viso 1 077 1 280 1 368 1 426
Nuosavas kapitalas 794 770 809 782
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 283 510 559 644
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 116 110 139 121
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 108
Trumpalaikiai įsipareigojimai 283 510 559 536
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 077 1 280 1 368 1 426

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 3% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 5% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 7% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,10 0,11 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 1,97 2,40 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,52 1,83 0,94 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,91 3,35 1,58 2,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,75 9,18 4,11 6,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 5,27 2,21 3,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 3% 7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 47 47 19 24
Dividendai/grynasis pelnas 0,81 1,53 0,61 0,67
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 3% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 6% 6% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 7% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,09 0,10 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,40 1,75 1,75 1,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,94 1,24 1,14 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,58 1,87 2,12 1,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,11 5,79 6,58 6,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,21 3,13 3,24 3,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 5% 6% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 4% 1%
Grynojo pelno marža 3% 0% 3% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19 24
Dividendai/grynasis pelnas 0,61 0,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,7%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

30 tūkst. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas JagminasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Simona MartinkėNepriklausoma narė
 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Arūnas DrūliaNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2019/09/01