Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įregistruota 1990 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 2 817 4 328 1 772 2 597
Pardavimo savikaina 2 495 3 987 1 424 2 266
Bendrasis pelnas 322 341 348 331
Bendrojo pelno marža 11% 8% 20% 13%
Veiklos sąnaudos 227 284 294 271
Tipinės veiklos pelnas 95 57 54 61
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 2%
EBITDA 167 140 115 151
EBITDA marža 6% 3% 7% 6%
Grynasis pelnas 72 38 39 44
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 2%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 388 1 174 1 230 1 368
Pardavimo savikaina 283 928 1 095 1 171
Bendrasis pelnas 105 246 135 197
Bendrojo pelno marža 27% 21% 11% 14%
Veiklos sąnaudos 24 203 127 143
Tipinės veiklos pelnas 81 42 8 53
Tipinės veiklos pelno marža 21% 4% 1% 4%
EBITDA 83 81 65 87
EBITDA marža 21% 7% 5% 6%
Grynasis pelnas 77 37 5 39
Grynojo pelno marža 20% 3% 0% 3%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 480 463 399 390
Nematerialus turtas 3 1 0 2
Materialus turtas 469 456 393 381
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 8 6 6 7
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 929 709 678 978
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 50 51 413 343
Per vienerius metus gautinos sumos 822 641 237 626
Kitas trumpalaikis turtas 0 7 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 58 10 28 9
Turto iš viso 1 409 1 172 1 077 1 368
Nuosavas kapitalas 832 812 794 809
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 578 360 283 559
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 116 116 116 139
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 578 360 283 559
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 409 1 172 1 077 1 368
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 440 399 391 390
Nematerialus turtas 1 0 2 2
Materialus turtas 433 393 383 381
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 6 6 6 7
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 855 678 889 978
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 274 413 258 343
Per vienerius metus gautinos sumos 490 237 574 626
Kitas trumpalaikis turtas 9 0 5 0
Pinigai ir ekvivalentai 82 28 52 9
Turto iš viso 1 295 1 077 1 280 1 368
Nuosavas kapitalas 765 794 770 809
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 530 283 510 559
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 116 116 110 139
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 530 283 510 559
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 295 1 077 1 280 1 368

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 3% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 5% 5% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 7% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,10 0,11 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 1,97 2,40 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,52 1,83 0,94 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,91 3,35 1,58 2,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 5,75 9,18 4,11 6,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 5,27 2,21 3,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 3% 7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 3% 2%
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 47 47 19 24
Dividendai/grynasis pelnas 0,81 1,53 0,61 0,67
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -11% 4% 3% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -21% 5% 6% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -19% 7% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,11 0,09 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 2,40 1,75 1,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 0,94 1,24 1,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,04 1,58 1,87 2,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,54 4,11 5,79 6,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,94 2,21 3,13 3,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 7% 5% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 4% 1% 4%
Grynojo pelno marža 20% 3% 0% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 19 24
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,61 0,67

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,9%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis81%
http://polderiai.lt/
Grąža valstybei

30 tūkst. eurų

ROE

5,7%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas JagminasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Kristina GudaitienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas LapinskasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Simona MartinkėNepriklausoma narė
 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas
 • Vaidas VitukynasŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas
 • Gintaras LubauskasNepriklausomas narys, UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31