• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 350 448 590 581
Pardavimo savikaina 208 279 481 459
Bendrasis pelnas 142 169 109 123
Bendrojo pelno marža 41% 38% 18% 21%
Veiklos sąnaudos 164 167 96 114
Tipinės veiklos pelnas -22 1 13 9
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% 2% 1%
EBITDA 48 65 106 95
EBITDA marža 14% 15% 18% 16%
Grynasis pelnas -20 7 9 9
Grynojo pelno marža -6% 2% 2% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 320 265 316 212
Pardavimo savikaina 196 214 244 355
Bendrasis pelnas 124 50 72 -143
Bendrojo pelno marža 39% 19% 23% -67%
Veiklos sąnaudos 54 70 43 54
Tipinės veiklos pelnas 70 -20 29 -197
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
EBITDA 112 24 71 -156
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Grynasis pelnas 67 -25 34 -200
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 055 1 310 739 749
Nematerialus turtas 0 0 2 1
Materialus turtas 681 797 738 748
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 375 513 0 0
Trumpalaikis turtas 393 183 725 697
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 88 52 545 529
Per vienerius metus gautinos sumos 300 117 164 130
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 6 14 17 37
Turto iš viso 1 449 1 493 1 465 1 446
Nuosavas kapitalas 730 696 685 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 467 578 539 523
Įsipareigojimai 251 219 240 239
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 119 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 89 60 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 131 180 132
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 449 1 493 1 465 1 446
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 739 733 749 722
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 738 731 748 721
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 725 695 697 539
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 545 604 529 416
Per vienerius metus gautinos sumos 164 61 130 114
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 17 31 37 9
Turto iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261
Nuosavas kapitalas 685 649 683 478
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 539 520 523 504
Įsipareigojimai 240 259 239 280
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 157
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 113 107 144
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 146 132 136
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 1,41 4,03 5,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,22 1,01 1,00 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,30 0,40 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,38 0,58 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,63 0,85 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% 2% 1%
Grynojo pelno marža -6% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 53 19 10 5
Dividendai/grynasis pelnas -2,79 2,78 1,19 0,63
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 3% 1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 1% -29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 3% 1% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 4,77 5,28 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 0,63 1,27 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,42 0,40 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,79 0,78 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,92 0,85 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 10 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177005858
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
Grąža valstybei

5 tūkst. eurų

ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Šarūnas NenartavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01