• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 1998 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – kontrolinio penėjimo buliukų auginimas ir įvertinimas pagal penėjimosi ir mėsines savybes. Taip pat bendrovė vykdo gyvulių prekybą veislei ir mėsai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 205 240 224 211
Pardavimo savikaina 331 481 106 231
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -126 -241 118 -21
Bendrojo pelno marža -61% -100% 53% -10%
Veiklos sąnaudos 116 97 105 114
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -242 -338 13 -135
Tipinės veiklos pelno marža -118% -141% 6% -64%
EBITDA 104 109 101 -45
EBITDA marža 51% 45% 45% -21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 9 9 -135
Grynojo pelno marža 3% 4% 4% -64%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 320 265 316 212
Pardavimo savikaina 196 214 244 355
Bendrasis pelnas 124 50 72 -143
Bendrojo pelno marža 39% 19% 23% -67%
Veiklos sąnaudos 54 70 43 54
Tipinės veiklos pelnas 70 -20 29 -197
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
EBITDA 112 24 71 -156
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Grynasis pelnas 67 -25 34 -200
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 797 739 749 682
Nematerialus turtas 2 1 0
Materialus turtas 797 738 748 682
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 696 725 696 725
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 565 544 529 595
Per vienerius metus gautinos sumos 117 164 130 81
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 17 37 49
TURTO IŠ VISO 1 493 1 465 1 446 1 408
Nuosavas kapitalas 696 685 683 543
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 578 539 523 484
Įsipareigojimai 219 240 239 381
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 119 104 141 240
Ilgalaikiai įsipareigojimai 89 60 107 178
Trumpalaikiai įsipareigojimai 131 180 132 203
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 493 1 465 1 446 1 408
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 739 733 749 722
Nematerialus turtas 2 1 1 1
Materialus turtas 738 731 748 721
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 725 695 697 539
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 545 604 529 416
Per vienerius metus gautinos sumos 164 61 130 114
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 17 31 37 9
Turto iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261
Nuosavas kapitalas 685 649 683 478
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 539 520 523 504
Įsipareigojimai 240 259 239 280
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 157
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 113 107 144
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 146 132 136
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 465 1 428 1 446 1 261

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -22%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 2% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,21 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 5,27 3,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 1,26 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,15 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,30 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,33 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 45% -21%
Tipinės veiklos pelno marža -141% 6% -64%
Grynojo pelno marža 4% 4% -64%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,63
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 3% 1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 1% -29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 3% 1% -14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,03 4,77 5,28 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 0,63 1,27 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,42 0,40 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,79 0,78 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,85 0,92 0,85 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 35% 9% 22% -73%
Tipinės veiklos pelno marža 22% -8% 9% -93%
Grynojo pelno marža 21% -10% 11% -94%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 10 5
Dividendai/grynasis pelnas 1,19 0,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas177005858
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
ROE

-22,0%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus SakalauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01