Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ įregistruota 2000 metais. Bendrovės ūkinės veiklos sritis – buliukų auginimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 350 448 590 581
Pardavimo savikaina 208 279 481 459
Bendrasis pelnas 142 169 109 123
Bendrojo pelno marža 41% 38% 18% 21%
Veiklos sąnaudos 164 167 96 114
Tipinės veiklos pelnas -22 1 13 9
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% 2% 1%
EBITDA 48 65 106 95
EBITDA marža 14% 15% 18% 16%
Grynasis pelnas -20 7 9 9
Grynojo pelno marža -6% 2% 2% 1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 177 320 265 316
Pardavimo savikaina 196 196 214 244
Bendrasis pelnas -19 124 50 72
Bendrojo pelno marža -11% 39% 19% 23%
Veiklos sąnaudos 22 54 70 43
Tipinės veiklos pelnas -41 70 -20 29
Tipinės veiklos pelno marža -23% 22% -8% 9%
EBITDA -16 112 24 71
EBITDA marža -9% 35% 9% 22%
Grynasis pelnas -41 67 -25 34
Grynojo pelno marža -23% 21% -10% 11%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 1 055 1 310 739 749
Nematerialus turtas 0 0 2 1
Materialus turtas 681 797 738 748
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 375 513 0 0
Trumpalaikis turtas 393 183 725 697
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 88 52 545 529
Per vienerius metus gautinos sumos 300 117 164 130
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 6 14 17 37
Turto iš viso 1 449 1 493 1 465 1 446
Nuosavas kapitalas 730 696 685 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 467 578 539 523
Įsipareigojimai 251 219 240 239
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 119 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 89 60 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 131 180 132
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 449 1 493 1 465 1 446
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 750 739 733 749
Nematerialus turtas 0 2 1 1
Materialus turtas 750 738 731 748
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 587 725 695 697
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 479 545 604 529
Per vienerius metus gautinos sumos 0 164 61 130
Kitas trumpalaikis turtas 109 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 0 17 31 37
Turto iš viso 1 337 1 465 1 428 1 446
Nuosavas kapitalas 619 685 649 683
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 558 539 520 523
Įsipareigojimai 161 240 259 239
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 89 60 113 107
Trumpalaikiai įsipareigojimai 72 180 146 132
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 337 1 465 1 428 1 446

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,08 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 1,41 4,03 5,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,22 1,01 1,00 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,30 0,40 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,38 0,58 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,63 0,85 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 15% 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% 2% 1%
Grynojo pelno marža -6% 2% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 53 19 10 5
Dividendai/grynasis pelnas -2,79 2,78 1,19 0,63
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 1% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 7% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,17 4,03 4,77 5,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 1,00 0,63 1,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,40 0,42 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,58 0,79 0,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,88 0,85 0,92 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -9% 35% 9% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -23% 22% -8% 9%
Grynojo pelno marža -23% 21% -10% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 10 5
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,19 0,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės veislininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177005858
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis96,5%
http://buliukai.lt/
Grąža valstybei

5 tūkst. eurų

ROE

1,3%

Darbuotojų skaičius

9

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Šarūnas NenartavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Lina BagočienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas AntaniūnasŽemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

VALDYBOS NARIAI

 • Darius DzekčioriusNepriklausomas narys, UAB Baltic Vianco prekyba direktorius
 • Rosita PletienėŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Jolita ČičiurkienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus vedėja
 • Laura MišeikienėNepriklausoma narė, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narė
 • Ronaldas BilskisNepriklausomas narys, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centro direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31